นพ.สสจ.ยะลา เผยติดตามตัวผู้โดยสารชาวยะลาบนขบวนรถไฟ กรุงเทพฯ-สุไหงโก-ลก ได้แล้ว 4 รายเหลืออีก 3 ราย หลังพบมีความเสี่ยงติดโควิด- 19

นพ.สสจ.ยะลา เผยติดตามตัวผู้โดยสารชาวยะลาบนขบวนรถไฟ กรุงเทพฯ-สุไหงโก-ลก ได้แล้ว 4 รายเหลืออีก 3 ราย หลังพบมีความเสี่ยงติดโควิด- 19

วันนี้ 16/1/64 นายสงกรานต์ ไหมชุม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา กล่าวถึง กรณีที่ได้รับรายงานพบกลุ่มเสี่ยงที่มีความเชื่อมโยงกับผู้ป่วยยืนยัน COVID-19 รายที่ 47 จังหวัดนราธิวาส โดย timeline ระบุว่า ผู้ป่วยเป็นชาย อายุ 20 ปี เดินทางจากจังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 8 มกราคม 2564 (กลับจ.นราธิวาส) โดยสารรถไฟขบวนที่ 171 คันที่ 6 เลขที่นั่ง 57 ต้นทางสถานีรถไฟศาลายา จังหวัดนครปฐมถึงสถานีรถไฟ รือเสาะ (ปลายทาง) จังหวัดนราธิวาส วันที่ 9 มกราคม 2564 เข้าสู่ระบบการเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรคฯ จังหวัดนราธิวาส (เดินทางกลับจากจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด) ผลการตรวจหาเชื้อฯ รอบแรกผลเป็นบวกอยู่ระหว่างรอผลการตรวจยืนยัน (รอบสอง)

นพ.สสจ.ยะลา เผยติดตามตัวผู้โดยสารชาวยะลาบนขบวนรถไฟ กรุงเทพฯ-สุไหงโก-ลก ได้แล้ว 4 รายเหลืออีก 3 ราย หลังพบมีความเสี่ยงติดโควิด- 19

ในส่วนของจังหวัดยะลาจากระบบที่มีจุดคัดกรองฯ เบื้องต้น ณ สถานนีรถไฟยะลาพบมีผู้โดยสารในรถไฟขบวนดังกล่าวลงที่สถานีรถไฟยะลาจำนวน 23 ราย สามารถติดตามเพื่อการเฝ้าระวังและสังเกตอาการตามระบบการป้องกันควบคุมโรคแล้ว 4 ราย (เข้าสังเกตอาการ ณ ศูนย์สังเกตอาการ อำเภอเมืองยะลา จำนวน 3 ราย อำเภอรามัน จำนวน 1 ราย) อีก 3 รายข้อมูลที่อยู่ไม่ชัดเจน ยังไม่สามารถติดตามได้

จึงขอความร่วมมือให้บุคคลที่เดินทางมารถไฟขบวน/ตู้ ดังกล่าว เข้ารายงานตัวกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโดยด่วน หรือติดต่อสายด่วน โทร. 0933591300, 0985633488, 0985633498 และ 0985633499 ส่วนอีก 16 ราย เดินทางต่อไปพื้นที่จังหวัดอื่น (ปัตตานี 10 ราย สงขลา 5 ราย นราธิวาส 1 ราย ) ซึ่งได้ประสานแจ้งข้อมูลให้จังหวัดดังกล่าวติดตามดูแลเข้าสู่ระบบการเฝ้าระวังควบคุมป้องกันต่อไป

นพ.สสจ.ยะลา เผยติดตามตัวผู้โดยสารชาวยะลาบนขบวนรถไฟ กรุงเทพฯ-สุไหงโก-ลก ได้แล้ว 4 รายเหลืออีก 3 ราย หลังพบมีความเสี่ยงติดโควิด- 19

ขอย้ำว่าขณะนี้บุคคลเหล่านี้ยังไม่ได้เป็นผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วย COVID-19 แต่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จำเป็นต้องได้รับการคัดกรอง ดูแล เฝ้าระวัง ติดตามอาการ หากมีอาการเข้าข่ายจะได้รับการดูแลรักษาได้เร็ว และสามารถควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดได้

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือทุกท่าน ไม่ประมาท ยกการ์ดสูง “ใส่แมสก์กัน หมั่นล้างมือ เว้นระยะห่าง ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น ทำความสะอาดพื้นที่จุดสัมผัสร่วม โหลดแอปหมอชนะ/สแกนไทยชนะ และกลับจากพื้นที่เสี่ยงรายงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุข” ปฎิบัติตามนี้ เป็นวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ที่ใช้ได้ทันที นพ.สสจ.ยะลากล่าวในท้ายที่สุด

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : สวท.ยะลา

Next Post

นายกลั่นสั่งการเอาจริง ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบบ่อนพนัน - เข้าเมืองผิดกฎหมาย ต้นเหตุโควิด-19 ระบาด

Sat Jan 16 , 2021
นายกลั่นสั่งการเอาจริง ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบบ่อนพนัน – เข้าเมืองผิดกฎหมาย ต้นเหตุโควิด-19 ระบาด คณะกรรมการตรวจสอบบ่อนพนันนายกฯ ออกคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ การกระทำความผิดกรณีสถานที่เล่นการพนันเป็นเหตุให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีนายชายเชาว์น ไชยานุกิจ อดีตปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานกรรมการให้มีอำนาจตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมาย เกี่ยวกับการเปิดสถานที่เล่นพนันจนเกิดการระบาดของโรค ประสานงาน ให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ในการนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษ ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม พร้อมทั้ง คณะกรรมการตรวจสอบความผิดกรณีเข้าเมืองผิด กม.นายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำความผิดกรณีการเข้าเมืองผิดกฎหมายเป็นเหตุให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีนายภักดี โพธิสิริ อดีตกรรมการป.ป.ช. เป็นประธานกรรมการให้มีอำนาจตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมาย เกี่ยวกับการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และการเคลื่อนย้ายเดินทางจนเป็นเหตุให้เกิดโรคระบาด ทั้งนี้ ประสานงาน ให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ในการ นำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษ ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเสนอมาตรการป้องกัน ตั้งคณะอนุกรรมการ ประสานกับหน่วยงานของรัฐ รับเรื่องร้องเรียนประชาชนและรายงานทางลับให้นายกรัฐมนตรีทราบ เพื่อพิจารณาสั่งการตามความจำเป็น หรือทุก 30 วัน HATYAITODAYNEWS อ้างอิง : ไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
นายกลั่นสั่งการเอาจริง ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบบ่อนพนัน - เข้าเมืองผิดกฎหมาย ต้นเหตุโควิด-19 ระบาด