Pgslot

คำสั่งผู้ว่า!! นราธิวาสเตรียมล๊อกดาว์นจังหวัด ย้ำวิกฤตโควิด-19 มื่อ 26 มี.ค. คำสั่งผู้ว่า!! นราธิวาสเตรียมล๊อกดาว์นจังหวัด ย้ำวิกฤตโควิด-19 - HATYAITODAY

คำสั่งผู้ว่า!! นราธิวาสเตรียมล๊อกดาว์นจังหวัด ย้ำวิกฤตโควิด-19

คำสั่งผู้ว่า!! นราธิวาสเตรียมล๊อกดาว์นจังหวัด ย้ำวิกฤตโควิด-19
คำสั่งผู้ว่า!! นราธิวาสเตรียมล๊อกดาว์นจังหวัด ย้ำวิกฤตโควิด-19

คำสั่งผู้ว่า!! นราธิวาสเตรียมล๊อกดาว์นจังหวัด ย้ำวิกฤตโควิด-19 มื่อ 26 มี.ค. (วานนี้) นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัด นราธิวาส ได้ทำการออกหนังสือด่วนที่สุด เกี่ยวกับการออกคำสั่งเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ตามมาตรการควบคุมป้องกันไวรัสโควิด-19 โดยออกข้อบังคับใช้มาตรการฉุกเฉิน อาศัยอำนาจ ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ระงับการเดินทาง เข้า-ออก โดยยานพาหนะต่างๆ ในพื้นที่ จังหวัด นราธิวาส ยกเว้น รถพยาบาล รถขนส่งสินค้าจำเป็น สินค้าอุปโภค-บริโภค เครื่องมือทางการแพทย์ และยานพาหนะของส่วนราชการ ส่วนกรณีประชาชนที่จำเป็นต้องเดินทาง ให้อยู่ในดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบเป็นรายกรณี โดยในคำสั่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง


โดยเนื้อหาระบุว่าตามประกาศได้ดังนี้

1.สืบเนื่องจากที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเป็นโรคติดต่อและเป็นอันตรายต่อชีวิตของผู้ได้รับเชื้อ ซึ่งขณะนี้มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจากโรคดังกล่าวเป็นจำนวนมากทั่วโลก
2.เพื่อเป็นการป้องกันและสกัดกั้นการแพร่เชื้อโรคโคโรนา 2019 จังหวัดนราธิวาส ขอบังคับใช้มาตรการฉุกเฉินตามข้อสั่งการของผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 โดยอาศัยอำนาจตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ระงับการเดินทางเข้าออกโดยพาหนะต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ยกเว้นกรณีรถพยาบาล รถขนส่งสินค้าจำเป็น สินค้าอุปโภคบริโภค อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ และยานพาหนะของส่วนราชการ
3.ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติ โดยคำนึงถึงเหตุผลและความจำเป็นของประชาชนที่สัญจรเป็นรายกรณี
4.ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงปฏิบัติ
5.เพื่อพิจารณาถือปฏิบัติ

ซึ่งทางผู้ว่ายังได้แจ้ง ขอประชาสัมพันธ์การห้ามเข้า-ออกพื้นที่เสี่ยงเพื่อควบคุมการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่
1. ตำบลรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ
2. ตำบลแว้ง อำเภอแว้ง
3. ตำบลมาโมง อำเภอสุคิริน
4. ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก
5. ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง
มีกำหนด 14 วัน ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม ถึงวันที่ 8 เมษายน 2563 

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

ทั้งนี้การล็อคดาว์นที่เกิดขึ้นจะเป็นไปตาม ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 สิ่งที่สำคัญกว่าคือประชาชนในพื้นที่จำเป็นที่จะต้องปฎิบัติตามนโยบาย Self Quarantine หรือการกักตัวเองอยู่ในบ้าน ลดการพบปะให้น้อยลงเมื่อไม่จำเป็น รวมถึงดูแลตัวเองเพื่อลดความเสี่ยงจากโควิด-19

 

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง:  mgronline.com สำนักงานประชาสัมพันธ์ จ.นราธิวาส thainews.prd.go.th

ภาพ: เอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส

 

Next Post

ประกันสังคมหาดใหญ่เปิดปกติแล้ว คาดสื่อสารผิดพลาด

Fri Mar 27 , 2020
ประกันสังคมหาดใหญ่กลับมาปกติแล้ว คาดสื่อสารผิดพลาด สืบเนื่องจากที่ ประกันสังคมประกาศว่า “งดใช้ชั่วคราวหลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19” ในวันที่ 26 มีนาคม 2563 ที่มีผู้เสี่ยงติดเชื้อโควิด ได้ไปใช้บริการประกันสังคมของสาขาหาดใหญ่ ประกันสังคมเลยติดป้ายประกาศ “งดใช้บริการชั่วคราวหลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19” ในช่วงเช้าวันนี้ประกันสังคมหาดใหญ่กลับมาปกติแล้ว คาดสื่อสารผิดพลาด 27 มีนาคม 2563 (วันนี้) สำนักข่าวหาดใหญ่ทูเดย์ ได้ลงพื้นที่เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงจากกรณีที่ สำนักงานประกันสังคมสาขาหาดใหญ่ได้แจ้งว่ามีผู้ติดเชื้อ โควิด-19 เข้าใช้บริการ จึงทำให้เกิดการตื่นตระหนกไปทั่ว ต่อมาทางสำนักงานได้แจ้งต่อประชาชนว่าเป็นการสื่อสารที่ผิดพลาด ขณะนี้ประกันสังคมหาดใหญ่ยังเปิดให้บริการปกติ โดยปรับวิธีการให้บริการเป็นการรับเอกสารนอกอาคาร มีจุดให้ทำความสะอาดมือ เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งนี้ส่วนในกรณีที่มีการปิดสำนักงาน เพื่อเป็นการทำความสะอาดและรณรงค์ตามคำสั่งของสาธารณสุขเท่านั้น เพราะผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก ซึ่งต่อไปทางเจ้าหน้าที่ประกันสังคม จะเร่งปรับปรุงมาตรการการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น หรือลดความแออัดของผู้มาใช้บริการ เพราะต่างเข้าใจดี ส่วนหากใครสะดวกที่จะยื่นเอกสารตามเว็บไซต์ที่ทางประกันสังคมประกาศ ผู้ใช้บริการสามารถทำได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยสรุปประกันสังคม สาขาหาดใหญ่ ยังคงให้บริการตามปกติ บรรยากาศสำนักงานประกันสังคมในช่วงเช้า   HATYAITODAYNEWS อ้างอิง: สำนักงานประกันสังคมสาขาหาดใหญ่ www.hatyaifocus.com ภาพ: Hatyaitodaynews […]
ปกข่าวแบบขนาด เว็บ 01