กรมศุลกากร งัดมาตรการ 3 มาตรการช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการ จากโควิด-19 ระลอกใหม่

กรมศุลกากร งัดมาตรการ 3 มาตรการช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการ จากโควิด-19 ระลอกใหม่

    วันนี้ 6/2/64 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร เปิดเผยว่า กรมศุลกากร  ออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวม 3 มาตรการ ประกอบด้วย

1.มาตรการการอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการ สามารถใช้สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า เพื่อขอใช้ผ่อนผันในการปฏิบัติพิธีการศุลกากร ยกเว้นอากรและลดอัตราศุลกากร ภายใต้เขตการค้าเสรี โดยจะต้องยื่นต้นฉบับรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าตัวจริง ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ตรวจปล่อยสินค้าออกจากอารักขาศุลกากร หากไม่สามารถนำต้นฉบับมาแสดงภายในกำหนดเวลาดังกล่าว เนื่องจากติดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้ยื่นคำร้องล่วงหน้าก่อนครบกำหนดไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ เพื่อทำการขยายระยะเวลา โดยมีผลจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

2.มาตรการการขยายเวลาการอนุญาตตัวแทนออกของ /ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของที่หมดอายุตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2564 ให้หมดอายุในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยสามารถยื่นคำขอต่ออายุได้ใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

3.มาตรการสุดท้าย การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการปฏิบัติพิธีการศุลกากรในการยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อใช้รักษา วินิจฉัย หรือป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อให้การจัดทำข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า และการยกเว้นอากรศุลกากรเป็นไปด้วยความถูกต้อง โดยมีผลบังคับใช้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

Image result for กรมศุลกากร ออก 3 มาตรการ ช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.customs.go.th หรือสายด่วน 1164

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : กรมศุลกากร

Next Post

ทีมเจ็ตสกี "Sea Doo Iron Man" พาเที่ยวผ่านน่านน้ำนราธิวาสมุ่งสู่กรุงเทพฯ ระยะทางกว่า 1,000 กม.

Sat Feb 6 , 2021
ทีมเจ็ตสกี “Sea Doo Iron Man” พาเที่ยวผ่านน่านน้ำนราธิวาสมุ่งสู่กรุงเทพฯ ระยะทางกว่า 1,000 กม.    วันนี้ 5/2/64 เวลา 16.00 น. ที่บริเวณแม่น้ำบางนราฯ ริมเขื่อนท่าพระยาสาย อ.เมือง จ.นราธิวาส นายกลย์กร จันลอย หัวหน้าทีมเจ็ตสกี “Sea Doo Iron Man ” พาเที่ยว นำคณะเจ็ตสกีกว่า 10 ชีวิต สัมผัสสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดนราธิวาส โดยสตาร์ทออกจากน่านน้ำนราธิวาส( แม่น้ำบางนรา) สู่กรุงเทพมหานครฯ ระยะทาง 1,100 กิโลเมตร โดยนายณรงค์ สังข์ประสิทธิ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส นายบัญชา กันหาสินธุ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส พันตำรวจตรี ศักรินทร์ อนุสามัญสกุล สารวัตรสถานีตำรวจท่องเที่ยว 3 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว […]
ทีมเจ็ตสกี "Sea Doo Iron Man" พาเที่ยวผ่านน่านน้ำนราธิวาสมุ่งสู่กรุงเทพฯ ระยะทางกว่า 1,000 กม.