กรมศุลกากร ยกเว้นอากรขาเข้า สำหรับของที่ใช้รักษา หรือป้องกันโรคโควิด-19

กรมศุลกากร ยกเว้นอากรขาเข้า สำหรับของที่ใช้รักษา วินิจฉัย หรือป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับของ ที่นำเข้ามาเพื่อผลิตหน้ากากอนามัย โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2563 และให้สิ้นผลใช้บังคับวันที่ 20 กันยายน 2563
ทั้งนี้ การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และพิธีการตามประกาศ กรมศุลกากรที่ 61/2563 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2563 ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะส่งผลให้ต้นทุนในการนำเข้า หรือผลิตสินค้าหน้ากากอนามัยลดลง ทำให้บุคลากรทางการแพทย์ที่มีความจำเป็นต้องใช้หน้ากากอนามัยในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงประชาชนสามารถเข้าถึงสินค้าดังกล่าวได้อย่างทั่วถึง ภายในช่วงที่เกิดวิกฤตโรคเชื้อไวรัสโควิด-19 ระบาด

กรมศุลกากร

 

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิงข้อมูลจาก : กรมศุลกากร : The Customs Department

Next Post

สรุปสถานการณ์ โควิด-19 วันที่ 1 เม.ย. 2563 ติดเชื้อสะสม 1,771 ราย เสียชีวิตแล้ว 12 ราย

Wed Apr 1 , 2020
สรุปสถานการณ์ โควิด-19 วันที่ 1 เม.ย. 2563 ติดเชื้อสะสม 1,771 ราย เสียชีวิตแล้ว 12 ราย  วันที่ 1 เม.ย. 2563 (วันนี้) นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงสถานการณ์ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 พบผู้ป่วยยืนยันเพิ่มขึ้น 120 ราย เป็นคนในพื้นที่ 20 จังหวัด รวมสะสม 1,771 ราย เสียชีวิตรวม 12 ราย ผู้ป่วยยืนยันเพิ่มขึ้น 120 ราย แบ่ง เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้  กลุ่มที่ 1 ผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วย หรือเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่พบผู้ป่วยก่อนหน้านี้ […]
ปกข่าวสำหรับเว็บ.01 04 โควิด 01