ศูนย์ดำรงธรรมร่วมประชุมแก้ไขปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา

 ศูนย์ดำรงธรรมร่วมประชุมแก้ไขปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา

     วันนี้ (วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563) เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมหาดใหญ่ซิกเนเจอร์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายภูวนัฐ สมใจ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา มอบหมาย นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมี นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดงขลา เป็นประธาน พร้อมคณะกรรมการจากส่วนราชการต่าง ๆ และภาคประชาชน เข้าร่วมประชุมร่วม 50 คน

สำหรับประเด็นที่มีการหยิบยกขึ้นมาพูดคุย อาทิ
1.การแก้ไขปัญหาการใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมายในทะเลสาบสงขลา
2.การขุดลอกทะเลสาบสงขลา โดยเฉพาะร่องน้ำบริเวณปากทะเลสาบ ให้มีความลึกที่เพียงพอ เพื่อให้การไหลของน้ำมีความคล่องตัว สร้างความสมดุลย์ของธรรมชาติ
3.ปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ต่าง ๆ อาทิ โรงไฟฟ้าคัดแยกขยะของเทศบาลนครหาดใหญ่ (ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลควนลัง ทางไปสนามบิน) คุณภาพน้ำในคลองอู่ตะเภา และคลองแห ผลกระทบจากโรงงานในพื้นที่ตำบลพะตงคาบเกี่ยวกับพื้นที่ตำบลบ้านพรุ เป็นต้น
4.การประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ ฯ ชุดนี้

ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาจะได้นำข้อมูลจากการประชุม มาเป็นส่วนหนึ่งในการชี้แจงทำความเข้าใจต่อสาธารณชน และนำไปประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณากำหนดเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาให้ได้ข้อยุติต่อไป

ศูนย์ดำรงธรรมร่วมประชุมแก้ไขปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา

ศูนย์ดำรงธรรมร่วมประชุมแก้ไขปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิงข้อมูลจาก : ศูนย์ดำรงธรรมสงขลา

Next Post

ห้ามจอดตลอดแนว พื้นที่จัดงานประเพณีไหว้พระจันทร์ หาดใหญ่ 30 ก.ย.-2 ต.ค. 63

Sat Sep 26 , 2020
ห้ามจอดตลอดแนว พื้นที่จัดงานประเพณีไหว้พระจันทร์ หาดใหญ่ 30 ก.ย.-2 ต.ค. 63  สำหรับการจัดงาน “อนุรักษ์และสืบสานประเพณีไหว้พระจันทร์ ประจำปี 2563” จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 2 ตุลาคม นี้ บริเวณหน้าสถานีรถไฟ ถนนธรรมนูญวิถี-นิพัทธ์อุทิศ 1 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ทั้งนี้เพื่ออนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนรรมของชาวจีน กระตุ้นฟื้นฟูเศรษฐกิจของอำเภอหาดใหญ่ที่ซบเซาลงจากการระบาดของโควิด-19 นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอหาดใหญ่และจังหวัดสงขลาอีกด้วย ซึ่งทางเทศบาลนครหาดใหญ่จึงขอความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้งานอนุรักษ์และสืบสานประเพณีไหว้พระจันทร์ ประจำปี 2563 ที่จัดขึ้นเป็นไปอย่างระเบียบเรียบร้อย ดังนั้นจึงต้องของดการจอดรถตลอดแนวขอบเขตการจัดงานอนุรักษ์และสืบสานประเพณีไหว้พระจันทร์      HATYAITODAYNEWS อ้างอิงข้อมูลจาก : สมาคมไทย-จีน จ.สงขลา Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
ห้ามจอดตลอดแนว พื้นที่จัดงานประเพณีไหว้พระจันทร์ หาดใหญ่ 30 ก.ย.-2 ต.ค. 63