ห้ามจอดตลอดแนว พื้นที่จัดงานประเพณีไหว้พระจันทร์ หาดใหญ่ 30 ก.ย.-2 ต.ค. 63

ห้ามจอดตลอดแนว พื้นที่จัดงานประเพณีไหว้พระจันทร์ หาดใหญ่ 30 ก.ย.-2 ต.ค. 63

 สำหรับการจัดงาน “อนุรักษ์และสืบสานประเพณีไหว้พระจันทร์ ประจำปี 2563” จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 2 ตุลาคม นี้ บริเวณหน้าสถานีรถไฟ ถนนธรรมนูญวิถี-นิพัทธ์อุทิศ 1 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ทั้งนี้เพื่ออนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนรรมของชาวจีน กระตุ้นฟื้นฟูเศรษฐกิจของอำเภอหาดใหญ่ที่ซบเซาลงจากการระบาดของโควิด-19 นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอหาดใหญ่และจังหวัดสงขลาอีกด้วย

ซึ่งทางเทศบาลนครหาดใหญ่จึงขอความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้งานอนุรักษ์และสืบสานประเพณีไหว้พระจันทร์ ประจำปี 2563 ที่จัดขึ้นเป็นไปอย่างระเบียบเรียบร้อย ดังนั้นจึงต้องของดการจอดรถตลอดแนวขอบเขตการจัดงานอนุรักษ์และสืบสานประเพณีไหว้พระจันทร์

ห้ามจอดตลอดแนว พื้นที่จัดงานประเพณีไหว้พระจันทร์ หาดใหญ่ 30 ก.ย.-2 ต.ค. 63   ห้ามจอดตลอดแนว พื้นที่จัดงานประเพณีไหว้พระจันทร์ หาดใหญ่ 30 ก.ย.-2 ต.ค. 63

 

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิงข้อมูลจาก : สมาคมไทย-จีน จ.สงขลา

Next Post

พาณิชย์จังหวัดสงขลา เชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมอุดหนุนหอมหัวใหญ่ช่วยเกษตกร ระบายในสต็อกกว่า 500 ตัน

Sat Sep 26 , 2020
พาณิชย์จังหวัดสงขลา เชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมอุดหนุนหอมหัวใหญ่ช่วยเกษตกร ระบายในสต็อกกว่า 500 ตัน   นางสาวฉัตร์สุดา ชุมแสง พาณิชย์จังหวัดสงขลา กล่าวว่า จากสถานการการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจประเทศเป็นอย่างมาก จนเกิดปัญหาเกษตรสินค้าบางชนิดผลผลิตค้างในระบบ สร้างความเดือดร้อนแก่เกษตรกรรวมถึงสินค้าหอมหัวใหญ่ที่มีผลผลิตกว่า 500 ตัน คงค้างอยู่ในสต็อกของสหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่แห่งประเทศไทย จำกัด และสหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ฝาง จำกัด จังหวัดเชียงใหม่  ดังนั้้นเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเกษตรกรผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ รวมถึงชุมนุมสหกรณ์ และให้สามารถระบายจำหน่ายผลผลิตที่คงค้างในสต็อกได้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา จึงขอเชิญชวนผู้ี่สนใจร่วมอุดหนุนหอมหัวใหญ่ โดยสามารถประสานการซื้อขายโดยตรงกับประธานชุมนุมสหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่แห่งประเทศไทย จำกัด ติดต่อ นายศรีทน คำภีระ โทศัพท์ 08-6188-6605 หรือประสานผ่านสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ นางทิพาภรณ์ ชัยศิริกุล ธีรเมทินี นักวิชาการพาณิชย์ชาำนาญการ โทรศัพท์ 0-2507-5719 HATYAITODAYNEWS อ้างอิงข้อมูลจาก : พาณิชย์จังหวัดสงขลา Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
พาณิชย์จังหวัดสงขลา เชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมอุดหนุนหอมหัวใหญ่ช่วยเกษตกร ระบายในสต็อกกว่า 500 ตัน