ศูนย์ดำรงธรรมแก้ไขปัญหาร้องเรียนจากประชาชนได้รับความรำคาญจากกลิ่นเหม็นของมูลสุกรของเรือนจำกลางสงขลา

ศูนย์ดำรงธรรมแก้ไขปัญหาร้องเรียนจากประชาชนได้รับความรำคาญจากกลิ่นเหม็นของมูลสุกรของเรือนจำกลางสงขลา

    วันนี้ (วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563) เวลา 14.00 น. ณ เรือนจำกลางสงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย เรือนจำกลางสงขล, สนง.สิ่งแวดล้อมภาคที่ 16, สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา, สนง.สาธารณสุขจังหวัดสงขลา, สนง.ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา และเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ร่วมกันประชุมติดตาม และแนะนำการแก้ไขปัญหามิให้เกิดผลกระทบดังกล่าวอีก ซึ่งเรือนจำกลางสงขลาพร้อมนำข้อเสนอแนะไปดำเนินการ เพื่อให้การแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้

ศูนย์ดำรงธรรมแก้ไขปัญหาร้องเรียนจากประชาชนได้รับความรำคาญจากกลิ่นเหม็นของมูลสุกรของเรือนจำกลางสงขลา

สำหรับกรณีดังกล่าวสืบเนื่องจากมีการร้องเรียนผ่านรายการ “ร้องทุก(ข์) ลงป้ายนี้” ซึ่งสถานีไทยพีบีเอส (Thai PBS) ได้มาจัดกิจกรรมสถานีประชาชนสัญจร เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากกลิ่นเหม็นของมูลสุกร ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ามีโรงเรือนเลี้ยงสุกร 2 หลัง จำนวนสุกร 189 ตัว มีการทำความสะอาดโรงเรือนและสุกรเป็นอย่างดี ทำให้เกิดกลิ่นน้อยมาก ซึ่งคณะ ฯ ได้แนะนำให้ปรับเปลี่ยนเวลาการทำความสะอาด เลี่ยงเวลาเช้าและเย็น เพิ่มการใส่ EM

นอกจากนี้ ยังแนะนำให้นำแผ่น PE มาปิดปากบ่อและจัดทำบ่อแก๊สชีวภาพการเลี่ยงปล่อยน้ำจากฟาร์มลงสู่ลำรางสาธารณะ ประการสำคัญ คือ การสร้างการรับรู้ รับฟังเสียงพี่น้องประชาชนตลอดจนการชี้แจงทำความเข้าใจที่ตรงกัน ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพร้อมที่จะเป็นช่องทางหนึ่งในการรับเรื่อง พร้อมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและ พิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาตามอำนาจหน้าที่ให้ได้ข้อยุติอย่างแท้จริงต่อไป

ศูนย์ดำรงธรรมแก้ไขปัญหาร้องเรียนจากประชาชนได้รับความรำคาญจากกลิ่นเหม็นของมูลสุกรของเรือนจำกลางสงขลาศูนย์ดำรงธรรมแก้ไขปัญหาร้องเรียนจากประชาชนได้รับความรำคาญจากกลิ่นเหม็นของมูลสุกรของเรือนจำกลางสงขลาศูนย์ดำรงธรรมแก้ไขปัญหาร้องเรียนจากประชาชนได้รับความรำคาญจากกลิ่นเหม็นของมูลสุกรของเรือนจำกลางสงขลา

 

HATYAITODAYNEWS

 

Next Post

"บิ๊กตู่" ลั่น ไม่ลาออกจากตำแหน่ง ยืนยันมุ่งหวังเพื่อให้บ้านเมืองเรามีเสถียรภาพต่อไป

เสาร์ ต.ค. 17 , 2020
“บิ๊กตู่” ลั่น ไม่ลาออกจากตำแหน่ง ยืนย […]