ม็อบเด็กเปรต 19 ตุลาคม 2563 เวลา 16.00 น. ณ หน้าหอนาฬิกาหาดใหญ่ จ.สงขลา ร่วมถกประเด็นการศึกษา

ม็อบเด็กเปรต 19 ตุลาคม 2563 เวลา 16.00 น. ณ หน้าหอนาฬิกาหาดใหญ่ จ.สงขลา ร่วมถกประเด็นการศึกษา
       ประกาศแถลงการณ์กลุ่มเด็กเปรต People’s Revolution for Equality and Democracy  เชิญชวนนักเรียน นักศึกษาและประชาชนเข้าร่วมในกิจกรรม ร่วมกันเเสดงจุดยืนในเพื่อให้เกิดปฏิรูปการศึกษา ร่วมฟังความรู้สึกจากทุกคนทั้งนักเรียน นักศึกษา ทั้งนี้ทางกลุ่ม “เด็กเปรต” ขอยืนยันว่าเรื่องราวที่มีการเผยแพร่กันนั้นไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด โดยการจัดการชุมนุมในครั้งนี้ทางเรามีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อเรียกร้องให้เกิดการปฏิรูปการศึกษา ให้พัฒนาไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นและเพื่อเรียกร้องสิทธิ เสรีภาพ ในการแสดงออกทางการเมืองของนักเรียนให้สามารถกระทำได้โดยปลอดภัย

เราขอให้สัญญาว่าจะไม่เกิดความรุนแรงขึ้นอย่างแน่นอน
กิจกรรมจะมีในวันนี้ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 16.00 น. ณ หน้าหอนาฬิกาหาดใหญ่ จ.สงขลา  หมายเหตุ : ใส่เเมสก์เพื่อความปลอดภัย พร้อมนำเสื้อกันฝนหรือร่มหากเกิดฝนตก
ม็อบเด็กเปรต 19 ตุลาคม 2563 เวลา 16.00 น.  ณ หน้าหอนาฬิกาหาดใหญ่ จ.สงขลา ร่วมถกประเด็นการศึกษา
ม็อบเด็กเปรต 19 ตุลาคม 2563 เวลา 16.00 น.  ณ หน้าหอนาฬิกาหาดใหญ่ จ.สงขลา ร่วมถกประเด็นการศึกษา

Next Post

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 19 ตุลาคม 2563 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 5 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)

Mon Oct 19 , 2020
สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 19 ตุลาคม 2563 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 5 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)   วันที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 11.00 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) หรือศบค.ได้เสนอข้อมูลสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย ซึ่งในวันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 5 ราย เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศเข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) สำหรับรายละเอียดของผู้ป่วยรายใหม่ 5 ราย มีดังนี้ เป็นคนไทย 4 ราย สัญชาติเคนยา 1 ราย ทั้งหมดเดินทางมาจากต่างประเทศ จาก คูเวต 1 ราย ตุรกี 1 ราย ญี่ปุ่น 1 ราย […]
สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 19 ตุลาคม 2563 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 5 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)