ม.อ.หาดใหญ่ บุคลากร-นักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ ติดเชื้อโควิด 3 ราย

ม.อ.หาดใหญ่ บุคลากร-นักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ ติดเชื้อโควิด 3 ราย

วันที่ 26 เม.ย. 64 ได้รับการยืนยันจากทางคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พบบุคลากรและนักศึกษาของคณะทันตแพทยศาสตร์ เป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเป็นการติดเชื้อนอกพื้นที่ ไม่มีการติดเชื้อจากในคณะ โดยพบผู้ติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 3 ราย (ข้อมูล ณ. วันที่ 25 เมษายน 2564) พบว่าทั้งหมดเป็นการติดเชื้อจากการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อนอกพื้นที่ คณะทันตแพทยศาสตร์ และนอกเวลาการปฏิบัติงาน ขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการ จัดทำ Official Timeline จากหน่วยงานสอบสวนโรคสำหรับผู้ป่วยทั้ง 3 ราย

ทีมงานด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อของ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ดำเนินการสอบสวนโรคกับผู้ติดเชื้อในเบื้องต้น ร่วมกับการประสานงานจากหน่วยงานรับผิดชอบในแต่ละพื้นที่ ได้แก่ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โรงพยาบาลหาดใหญ่ และโรงพยาบาลในจังหวัดพังงา รวมทั้งได้แจ้งผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทราบ ให้กักตัวเป็นเวลา 14 วัน และตรวจเชื้อตามแนวทางมาตรฐานของโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว

ซึ่งในเบื้องต้น ผู้สัมผัสใกล้ชิดหรือผู้เสี่ยงสูงที่ทราบผลทั้งหมดมีผลการตรวจเป็นลบ และยังคงติดตามอาการต่อเนื่อง และมีการควบคุมดูแลผู้ที่มีความเสี่ยงในระดับต่างๆให้เหมาะสมในแต่ละราย ทั้งนี้ ในขณะนี้ไม่มีการแพร่ระบาดภายในพื้นที่โรงพยาบาลทันตกรรมและภายในคณะทันตแพทยศาสตร์ ทั้งนี้ทางคณะทันตแพทยศาสตร์ ได้ดำเนินการทำความสะอาดฆ่าเชื้อตามมาตรการควบคุมและป้องกันการติดเชื้ออย่างเคร่งครัด และดูแลความเรียบร้อย ตลอดถึงมุ่งเน้นการใช้แนวทาง DMHTT และการจัดระบบงาน ระบบการเรียนการสอนเพื่อลดความเสี่ยงในระยะที่มีการแพร่ระบาดสูง เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยของ นักศึกษา บุคลากรและผู้รับบริการ

อย่างไรก็ตามจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทางคณะทันตแพทยศาสตร์ จะยังคงมุ่งมั่นในการดำเนินงานของคณะฯภายใต้การควบคุมและป้องกันการติดเชื้อทั้งภายในหน่วยงานอย่างเต็มที่ และร่วมสนับสนุนการปฏิบัติตัวในวิถีชีวิตประจำวันให้มีความปลอดภัยมากขึ้น เพื่อที่เราจะมีสังคมที่ดูแลซึ่งกันและกันได้อย่างมั่นใจ

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Next Post

จ.สงขลา เตรียมเตียงโรงพยาบาลหลัก และโรงพยาบาลสนาม รองรับผู้ป่วยโควิด-19

จันทร์ เม.ย. 26 , 2021
จ.สงขลา เตรียมเตียงโรงพยาบาลหลัก และโรงพยาบาลสนาม […]