จ.สงขลา เตรียมเตียงโรงพยาบาลหลัก และโรงพยาบาลสนาม รองรับผู้ป่วยโควิด-19

จ.สงขลา เตรียมเตียงโรงพยาบาลหลัก และโรงพยาบาลสนาม รองรับผู้ป่วยโควิด-19

วันที่ 26 เม.ย. 64 นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อยู่ในขณะนี้ ทางจังหวัดสงขลาได้จัดเตรียมเตียงสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ทั้งในโรงพยาบาลหลัก และโรงพยาบาลสนามของจังหวัดสงขลา  โดยโรงพยาบาลหลักของจังหวัดสงขลามีเตียงที่สามารถรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ได้ทั้งหมด 367 เตียง มีผู้ใช้ครองเตียง 200 เตียง และยังสามารถยังรองรับผู้ป่วยเข้ารักษาพยาบาลได้อีก 167 เตียง

ขณะที่โรงพยาบาลสนามมี 9 แห่ง เปิดให้บริการรับผู้ป่วยโควิด-19 เข้ารักษาพยาบาลแล้ว 3 แห่ง ประกอบด้วย โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ มีเตียงสำหรับให้บริการผู้ป่วยจำนวน 120 เตียง มีผู้ครองเตียง 84 เตียง โรงพยาบาลสนามสวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ มีจำนวน 80 เตียง มีผู้ครองเตียง 47 เตียง โรงพยาบาลสนามค่ายมหาจักรีสิรินธร อำเภอนาทวี จำนวน 100 เตียง มีผู้ครองเตียง 36 เตียง นอกจากนี้ ยังมีโรงพยาบาลหาดใหญ่-นาหม่อม ที่ได้ดำเนินการเป็นโรงพยาบาลสนาม มีเตียง จำนวน 76 เตียง และมีผู้ครองเตียงไปแล้ว 73 เตียง

สำหรับมาตรการการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสงขลานั้น หลังจากมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทางจังหวัดสงขลา โดยคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดสงขลาด้มีการหารือ และออกมาตรการมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ออกมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลา สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งเมื่อออกจากเคหสถาน มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับบุคคลที่เดินทางเข้าสงขลา การสั่งปิดสถานที่ และงดกิจกรรมเสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายเป็นการชั่วคราว เป็นต้น

อย่างไรก็ตามผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้กล่าวเน้นย้ำให้ประชาชนชาวสงขลา “การ์ดอย่าตก” และอย่าตื่นตระหนกกับเหตุการณ์ หรือกระแสข่าวต่างๆ ถึงการติดเชื้อของผู้ป่วย หรือผู้ต้องสงสัย พร้อมทั้งให้ติดตามการแจ้งข่าวจากหน่วยงานราชการเท่านั้น รวมถึงปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดต่อไป

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง :

Next Post

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดสงขลารายใหม่ 38 คน สะสมรวม 492 คน

จันทร์ เม.ย. 26 , 2021
ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดสงขลารายใหม่ 38 คน […]