จัดหางานจ.สงขลาลงพื้นที่ขอความร่วมมือนายจ้าง/สถานประกอบการจ้างต่างด้าวทำงาน ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานออกจากพื้นที่ และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19

จัดหางานจ.สงขลาลงพื้นที่ขอความร่วมมือนายจ้าง/สถานประกอบการจ้างต่างด้าวทำงาน ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานออกจากพื้นที่ และปฏิบัตตามมาตรการป้องกัน โควิด-19

วันนี้ 15/1/2564 จัดหางานจังหวัดสงขลา ร่วมกับ สำนักงานแรงงานจังหวัด และสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ขอความร่วมมือให้นายจ้าง/สถานประกอบการที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าว ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และ การห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวออกนอกพื้นที่ตั้งของสถานประกอบการ

จัดหางานจ.สงขลาลงพื้นที่ขอความร่วมมือนายจ้าง/สถานประกอบการจ้างต่างด้าวทำงาน ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานออกจากพื้นที่ และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19
จัดหางานจ.สงขลาลงพื้นที่ขอความร่วมมือนายจ้าง/สถานประกอบการจ้างต่างด้าวทำงาน ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานออกจากพื้นที่ และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19

โดยบริษัทที่ทำการพื้นที่เพื่อตรวจสอบและการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 จำนวน 9 แห่ง ดังนี้

  • 1. บริษัท นันทะวัสดุก่อสร้างจำกัด เลขที่ 34/1 ม.8 ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา กิจการผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง มีการจ้างคนงาน จำนวน 67 คน ประกอบด้วย แรงงานไทย 11 คน เมียนมา 56 คน
  • 2. บริษัท ถาวรอุตสาหกรรมยางพารา (1982) จำกัด เลขที่ 33 ถ.กาญจนวนิชย์ ต.สะเดา อ.สะเดาจ.สงขลา กิจการผลิตยางแผ่นรมควัน มีการจ้างคนงาน จำนวน 702 คน ประกอบด้วย แรงงานไทย 601 คน แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา 88 คน กัมพูชา 13 คน
  • 3. บริษัท ท้อปโกลฟ เมดิคอล (ไทยแลนด์) จำกัด เลขที่ 188 ม.5 ถ.กาญจนวนิชย์ ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา กิจการผลิตถุงมือยาง มีการจ้างคนงาน จำนวน 891 คน ประกอบด้วย แรงงานไทย 549 คน แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา 312 คน กัมพูชา 28 คน อื่นๆ 2 คน
  • 4. บริษัท ยูโรเซรามิค เทคโนโลยี จำกัด เลขที่ 138 ม.5 ถ.กาญจนวนิชย์ ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา กิจการผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิก มีการจ้างคนงาน จำนวน 301 คน ประกอบด้วย แรงงานไทย 105 คน แรงงานต่างด้าวสัญชาติ เมียนมา 186 คน อื่นๆ 10 คน
  • 5. บริษัท ซุ่นไทย พาราวู้ดจำกัด เลขที่ 100 ม.1 ต.ทุ่งหมอ อ.สะเดา จ.สงขลา กิจการแปรรูปไม้ มีการจ้างคนงาน จำนวน 155 คน ประกอบด้วย แรงงานไทย 37 คน แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา 118 คน
  • 6. บริษัท พีที พาราวู้ด จำกัด ม.1 ต.ทุ่งหมอ อ.สะเดา จ.สงขลา กิจการแปรรูปไม้ มีการจ้างคนงาน จำนวน 23 คน ประกอบด้วย แรงงานไทย 2 คน แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา 21 คน
  • 7. บริษัท โกร๊ป ฮอลส์ จำกัด เลขที่ 99/18 ม.1 ถ.คลองแงะ-ควนสะตอ ต.ทุ่งหมอ อ.สะเดา จ.สงขลา กิจการผลิตเฟอร์นิเจอร์จากไม้ยางพารา มีการจ้างคนงาน จำนวน 274 คน ประกอบด้วย แรงงานไทย 51 คน แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา 190 คน กัมพูชา 31 คน อื่นๆ 2 คน
  • 8. บริษัท วู้ดเวอร์ค จำกัด เลขที่ 207 ต.เขามีเกียรติ อ.สะเดา จ.สงขลา กิจการแปรรูปไม้ยางพารา มีการจ้างคนงาน จำนวน 453 คน ประกอบด้วย แรงงานไทย 186 คน แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา 254 คน กัมพูชา 13 คน
  • 9. บริษัท อี ฮับ ฮวด จำกัด เลขที่ 152 ม.3 ต.เขามีเกียรติ อ.สะเดา จ.สงขลา กิจการผลิตยางผลิตภัณฑ์จากยาง มีการจ้างคนงาน จำนวน 120 คน ประกอบด้วย แรงงานไทย 58 คน แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา 61 คน อื่นๆ 1 คน
จัดหางานจ.สงขลาลงพื้นที่ขอความร่วมมือนายจ้าง/สถานประกอบการจ้างต่างด้าวทำงาน ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานออกจากพื้นที่ และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19
จัดหางานจ.สงขลาลงพื้นที่ขอความร่วมมือนายจ้าง/สถานประกอบการจ้างต่างด้าวทำงาน ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานออกจากพื้นที่ และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19

อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบ บริษัททั้ง 9 แห่ง การป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตามมาตรการของภาครัฐ เจ้าหน้าที่จึงเน้นย้ำถึงเรื่องที่ไม่ให้แรงงานต่างด้าวภายในบริษัทมีปฏิสัมพันธ์กับคนต่างด้าวที่มาจากพื้นที่อื่นๆ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในองค์กร

จัดหางานจ.สงขลาลงพื้นที่ขอความร่วมมือนายจ้าง/สถานประกอบการจ้างต่างด้าวทำงาน ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานออกจากพื้นที่ และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิงจาก : สวท.สงขลา กรมประชาสัมพันธ์

Next Post

ชาวสวนยางเช็คสิทธิ์ด่วน ธ.ก.ส. นัดโอนเงิน 16 ม.ค. 64 รวบยอด 2 งวด ประกันราคายางพารา

Fri Jan 15 , 2021
ชาวสวนยางเช็คสิทธิ์ด่วน ธ.ก.ส. นัดโอนเงิน 16 ม.ค. 64 รวบยอด 2 งวด ประกันราคายางพารา นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โพสต์ผ่านเฟซบุ๊คดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประเด็นสำหรับ โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางเป็นมาตรการ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางในการประกันความเสี่ยงด้านรายได้ในภาวะที่ราคายางมีความผันผวน โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนยาง ในกรณีที่ราคายางตกต่ำ ในช่วงวิกฤติการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 2. เพื่อเพิ่มรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง มีเป้าหมายช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยและ แจ้งข้อมูลพื้นที่ปลูกยางกับการยางแห่งประเทศไทย จำนวน 1.8 ล้านรายทั้งเกษตรกรชาวสวนยางและคนกรีดยาง โดยมีหลักเกณฑ์และข้อกำหนด ดังนี้ราคายางที่ใช้ประกันรายได้แต่ละชนิด (บาท/กิโลกรัม) 1. ยางแผ่นดิบคุณภาพดี 60.00 บาท/กิโลกรัม 2. น้ำยางสด (DRC 100%) 57.00 บาท/กิโลกรัม3. ยางก้อนถ้วย (DRC 50%) 23.00 บาท/กิโลกรัม […]
ชาวสวนยางเช็คสิทธิ์ด่วน ธ.ก.ส. นัดโอนเงิน 16 ม.ค. 64 รวบยอด 2 งวด ประกันรายได้ยางพารา