สนง.ขนส่งจังหวัดสงขลาประกาศปิดทำการในวันหยุดราชการ 27/31 ก.ค. 63

สนง.ขนส่งจังหวัดสงขลาประกาศปิดทำการในวันหยุดราชการ 27/31 ก.ค. 63

   สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา ประกาศปิดทำการในวันที่ 27 ก.ค. 63 (วันหยุดชดเชยสงกรานต์) และวันที่ 31 ก.ค. 63 วันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา (วันรายอฮัจยี) ซึ่งเป็นวันหยุดราชการเฉพาะในพื้นที่จังหวัด สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล จึงขอแจ้งเลื่อนจองคิวด้านใบอนุญาตขับรถ

คิวใหม่ ประจำวันที่ 27 ก.ค. 63
https://www.dlt.go.th/site/songkhla/m-news/5643/view.php…

คิวใหม่ ประจำวันที่ 31 ก.ค. 63
https://www.dlt.go.th/site/songkhla/m-news/5643/view.php…

ในวันหยุดยาวนี้ กรมขนส่งทางบก การป้องกันและลดความเสี่ยงอุบัติเหตุ ผู้ขับรถต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดว่าด้วยความปลอดภัยในการขนส่ง และปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ตรวจสอบอุปกรณ์ส่วนควบ และความพร้อมของรถและผู้ขับรถก่อนการเดินทาง และในช่วงนี้ ขอความร่วมมือประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ผู้ประกอบการและผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะ ร่วมกันเตรียมความพร้อมป้องกันอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนในช่วงฤดูฝน เสริมสร้างการขับขี่อย่างปลอดภัยเพื่อช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน

สนง.ขนส่งจังหวัดสงขลาประกาศปิดทำการในวันหยุดราชการ 27/31 ก.ค. 63

 

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : กรมขนส่งทางบกจังหวัดสงขลา

Next Post

คนสทิงพระจัดเสวนาปราศัยไม่เอากำเเพงกันคลื่น หาดมหาราชลานหน้าอนุสาวรีย์ ร.5 

Sat Jul 25 , 2020
คนสทิงพระจัดเสวนาปราศัยไม่เอากำเเพงกันคลื่น หาดมหาราชลานหน้าอนุสาวรีย์ ร.5    วันนี้ 25/7/63 ได้มีการจัดกิจกรรมเสวนาของประชาชนในพื้นอำเภอสทิงพระ ที่นัดรวมตัวกันทวงคืนหาดทรายจากกำเเพงกันคลื่น มีกิจกรรมดนตรี เสวนา และอ่านเเถลงการณ์ ตั้งเเต่เวลา 13.00 -18.00 เป็นต้นไป ณ หาดมหาราช ซึ่งกิจกรรมเสวนาในครั้งนี้มีการเดินขบวนและแถลงการณ์ประชาชนรักหาดมหาราช ฉบับที่ 1 ใจความมีดังนี้ ในนามของประชาชนรักหาดมหาราช อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เราได้เฝ้ามอง และติดตามการทำลายหาดชายหาดมหาราช อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ยัดเหยียด กำแพงกันคลื่นให้แก่ชายหาด เปลี่ยนหาดทรายสวยงามเป็นลานคอนกรีตขั้นบันได ไร้ประโยชน์ และทำลายภูมิทัศน์ชายหาดให้สูญสิ้น โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดมหาราช อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นการดำเนินโครงการที่จะเปลี่ยนภูมิทัศน์ ภูมินิเวศหาดทรายสวยงาม หาดประวัติศาสตร์ของอำเภอสทิงพระ ให้กลายเป็นกำแพงกันคลื่นที่ไร้ประโยชน์และอาจสร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นกับหาดทราย เราได้ติดตามโครงการลักษณะนี้ของกรมโยธาธิการและผังเมืองในชายหาดอื่นๆ ทั้งหาดทรายแก้ว ชิงโค หาดอ่าวน้อย หาดชะอำ เป็นต้น หาดเหล่านี้ถูกกรมโยธาธิการขลิบด้วยกำแพงกันคลื่น […]
คนสทิงพระจัดเสวนาปราศัยไม่เอากำเเพงกันคลื่น หาดมหาราชลานหน้าอนุสาวรีย์ ร.5