วันแรกหลังประกาศใช้มาตรการควบคุมสูงสุด ปชช.ขอเอกสารรับรองความจำเป็นเดินทางออกจาก จ.สงขลา

วันแรกหลังประกาศใช้มาตรการควบคุมสูงสุด ปชช.ขอเอกสารรับรองความจำเป็นเดินทางออกจาก จ.สงขลา

วันที่ 28 มิ.ย. 64 บรรยากาศในวันแรกของการประกาศใช้มาตรการเขตพื้นที่สถานการณ์ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเป็นเวลา 30 วัน ในพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล และ 4 จังหวัดชานแดนภาคใต้ตอนล่าง โดยเฉพาะการควบคุมการเดินทางเข้าออกจังหวัด ซึ่งต้องมีเอกสารรับรองความจำเป็นที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หรือฝ่ายปกครองในพื้นที่นั้น.โดยบรรยากาศ ณ ที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา มีประชาชนที่จำเป็นต้องเดินทางออกนอกพื้นที่ จ.สงขลาเข้าขอรับเอกสารรับรองการเดินทางตั้งแต่ช่วงเช้าก่อนที่อำเภอจะเปิด ซึ่งมีทั้งกลุ่มคนทำงานที่ต้องเดินทางข้ามจังหวัด คนที่ไปทำธุระ ผู้ประกอบธุรกิจ และนักเรียนนักศึกษาที่เดินทางกลับบ้าน

207211367 3793454507429757 5838673405236328854 N

โดยมีเจ้าหน้าที่ของอำเภอหาดใหญ่คอยอำนวยความสะดวก และชี้แจงขั้นตอน รวมทั้งเอกสารต่างๆ ที่ต้องนำมาประกอบการยื่นของเอกสารรับรองการเดินทาง ซึ่งวันแรกยังติดขัดบ้างในเรื่องเอกสารที่นำมาประกอบการเดินทาง ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงทำความเข้าใจอย่างละเอียด และทางอำเภอได้มีการตรวจคัดกรองอุณหภูมิ การบริการแอลกอฮอล์สเปรย์ รวมทั้งการจัดเต็นท์ และเก้าอี้พักคอยให้กับประชาชนที่มาใช้บริการ โดยมีการเว้นระยะห่างตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

208303793 3793454484096426 6431797790203344465 N

ทั้งนี้ จากการสอบถามผู้ที่มาขอเอกสารการเดินทางในวันนี้บอกว่า จะเดินทางขึ้นไปทำธุระที่กรุงเทพฯ จึงมาขอหนังสือรับรองการเดินทาง และพร้อมที่จะปฏิบัติตามมาตรการของทางจังหวัดเพราะเข้าใจสถานการณ์จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในช่วงนี้

199898008 357341929243960 3616879440972189223 N

สำหรับมาตรการตรวจคัดกรองผู้เดินทางออกนอกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (จ.นราธิวาส จ.ปัตตานี จ.ยะลา และ จ.สงขลา) ผู้ที่มีหน้าที่ออกเอกสารรับรองความจำเป็น เอกสารรับรองการปฏิบัติหน้าที่และเอกสารรับรองการติดต่อราชการ ได้แก่ ปลัด อบต. ปลัดเทศบาล หน.สถานีตำรวจ นายอำเภอ ปลัดอำเภอ หรือข้าราชการที่นายอำเภอมอบหมาย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้มีหน้าที่ออกเอกสารรับรองความจำเป็นสำหรับผู้ประสงค์จะเดินทางทั่วไป

203091269 357341949243958 3500784775545657947 N

กรณีเดินทางออกจาก พื้นที่จังหวัดสงขลา โดยการเดินทางทางบก
1.ประชาชนทั่วไปให้ยื่นบัตร ปชช.หรือบัตรอื่นๆที่ทางราชการออกให้ พร้อมเอกสารรับรองความจำเป็น

2.ผู้ขนส่งสินค้าเพื่อประโยชน์และการดำรงชีวิต, ผู้ปฏิบัติงานในกิจการด้านสาธารณูปโภค ให้ยื่นบัตร ปชช. พร้อมเอกสารรับรองการทำงานหรือปฏิบัติหน้าที่จากผู้ประกอบการ

3.กรณีผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ การธนาคาร การศึกษา หรือกรณีเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามข้อกำหนด ประกาศ หรือคำสั่งต่าง ๆ ทางราชการ ให้ยื่นบัตร ปชช. หรือบัตรแสดงตนอื่น ๆ พร้อมเอกสารรับรองการทำงานหรือปฏิบัติหน้าที่โดยยื่นคำขอต่อผู้ประกอบการ นายจ้าง บริษัท หรือหัวหน้าหน่วยงาน

4.กรณีมีความจำเป็นต้องติดต่อราชการ ยื่นบัตร ปชช. พร้อมเอกสารรับรองการติดต่อราชการ

5.กรณีมีความจำเป็นเร่งด่วนซึ่งอาจเกิดอันตรายต่อชีวิตหรือเกิดความเสียหายร้ายแรง สามารถให้หัวหน้าจุดตรวจ ณ จุดที่ถูกเรียกตรวจหรือจุดคัดกรอง พิจารณายกเว้นให้ตามความเหมาะสม

อ้างอิง : สวท.สงขลา

Next Post

เทศบาลนครสงขลา ขยายเวลาการรับลงทะเบียนขอรับถุงยังชีพ จนถึงวันที่ 29 มิ.ย. 64 ก่อนเวลา 12.00 น.

Mon Jun 28 , 2021
เทศบาลนครสงขลา ขยายเวลาการรับลงทะเบียนขอรับถุงยังชีพ จนถึงวันที่ 29 มิ.ย. 64 ก่อนเวลา 12.00 น. เทศบาลนครสงขลา ขยายเวลาการรับลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนและได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เฉพาะรายที่ตกหล่น เช่น ตกงาน ถูกเลิกจ้าง ลดเงินเดือน ปิดตลาด และยังไม่ได้มาลงทะเบียนโดยขยายเวลาการรับลงทะเบียน ไปจนถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2564 ก่อนเวลา 12.00 น. สามารถขอยื่นเอกสารการลงทะเบียนได้ที่ ประธานชุมชน ประธาน อสม. สมาชิกสภาเทศบาล หรือ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครสงขลา (ในวันและเวลาราชการ) โดยให้ ประธานชุมชน ประธาน อสม. หรือสมาชิกสภาเทศบาล ลงนามรับรองก่อนส่งเทศบาลนครสงขลาตามระยะเวลาที่กำหนด คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือถุงยังชีพ 1. มีสัญชาติไทย 2. เป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเขตเทศบาลนครสงขลา และอาศัยอยู่จริง 3. กรณีที่ผู้ได้รับความเดือดร้อนอยู่ในพื้นที่ตำบลบ่อยางจริง […]
ปกข่าว 01