ศอ.บต. เตือนคนไทยในมาเลเซียให้เดินทางกลับประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ศอ.บต. เตือนคนไทยในมาเลเซียให้เดินทางกลับประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

วันที่ 6 มิ.ย. 64 นายธีรพงศ์ เพชรรัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ในฐานะโฆษก ศอ.บต. เปิดเผยถึงข้อมูลการให้บริการจองฉีดวัคซีนโควิด -19 ว่า มีประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ความสนใจในการลงทะเบียนจองรับวัคซีนโควิด -19 อย่างต่อเนื่อง ผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน หมอพร้อม โรงพยาบาลในพื้นที่ ผ่านอสม. และอื่นๆ โดยจังหวัดยะลามีผู้ลงทะเบียน 20,677 คน จากประชากร 335,452 คน จังหวัดปัตตานีมีผู้ลงทะเบียน 79,436 คน จากประชากร 520,138 คน จังหวัดนราธิวาส มีผู้ลงทะเบียน 52,927 คน จากประชากร 278,977 คน จังหวัดสงขลามีผู้ลงทะเบียน 445,448 คน จากมีประชากร 1,438,040 คน และจังหวัดสตูลมีผู้ลงทะเบียน 53,450 คน จากประชากร 226,868 คน (ข้อมูลอ้างอิงจากเพจสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 กรมประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ 3 มิ.ย.64)

ด่านสะเดา ๒๑๐๖๐๖ 2

ทางศอ.บต. ฝากเตือนคนไทยในมาเลเซียที่เดินทางกลับประเทศไทย ให้ผ่านช่องทางและวิธีที่ถูกต้องตามกฎหมาย หากมีข้อขัดข้องหรือปัญหาใดๆ ให้ประสานขอรับการช่วยเหลือ จากหน่วยงานกระทรวงการต่างประเทศในมาเลเซีย ทั้ง 3 แห่ง ได้แก่

 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ 

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู รัฐกลันตัน 

ด่านสะเดา ๒๑๐๖๐๖ 1

และสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง รัฐเคดาห์ ไม่จำกัดเฉพาะผู้ที่มีเอกสารถูกต้องเท่านั้น แม้แต่ผู้ที่เข้าไปอย่างผิดกฎหมายหรือไม่มีเอกสารใดๆ สามารถลงทะเบียนกลับประเทศไทยอย่างถูกต้องได้ทุกราย เพียงแต่ต้องมาแสดงตัวเพื่อยืนยันตัวตน และยื่นคำร้องขอหนังสือสำคัญประจำตัวที่สถานทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ เพื่อนำไปเป็นหลักฐานการจ่ายค่าปรับกับตรวจคนเข้าเมืองมาเลเซีย ซึ่งหากดำเนินการข้างต้นจะทำให้ไม่ถูกนายหน้าหลอกลวงด้วยการเรียกรับเงินในจำนวนที่สูงและไม่ต้องเสี่ยงถูกจับกุมจากทางการมาเลเซีย

ด่านสะเดา ๒๑๐๖๐๖ 0
ด่านสะเดา ๒๑๐๖๐๖ 3

อ้างอิง : สวท.ยะลา , สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 

Next Post

ปศุสัตว์อ.หาดใหญ่ เร่งทำลายซากสุกร (หมู) 200 ตัว หลังพบติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ

Sun Jun 6 , 2021
ปศุสัตว์อ.หาดใหญ่ เร่งทำลายซากสุกร (หมู) 200 ตัว หลังพบติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ วันที่ 6 มิ.ย. 64 นายชวกิจจ์ สุวรรณคีรี นายอำเภอหาดใหญ่, ได้มอบหมายให้นายธีรเดช จันมณี ปลัดอำเภอ หน.ฝ่ายความมั่นคง พร้อมด้วยนายพันธกานต์ รัชณรงค์ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงและกำลัง อส.หาดใหญ่ สนธิกำลังร่วมกับ นายมนูญ กองวงค์จันทร์ ปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่และชุดสารวัตรปศุสัตว์,ฝ่ายป้องกันโรคสาธารณสุขเทศบาลเมืองคลองแห เข้าร่วมทำลายซากสุกร (หมู) จำนวนประมาณ 200 ตัว เนื่องจากทางปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ ได้ตรวจคัดกรองโรคในสัตว์พบว่าสุกรใน ฟาร์มถนนรัศมีศรีเฉลิม ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ สุกรเหล่านี้ติดเชื้อโรค เพิรส หรือ PRRS ซึ่งเป็นโรคติดต่ออุบัติใหม่ของสุกร ลักษณะเป็นระบบทางเดินหายใจบกพร่องเมื่อติดเชื้อจะชักดิ้นและเสียชีวิตทันทีโดยไม่มียา(วัคชีน) รักษา จึงต้องทำลายทิ้งทั้งฟาร์มเพื่อป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดไปยังฟาร์มอื่นๆ โดยทางปศุสัตว์ได้ร่วมกับ จนท.เทศบาลเมืองคลองแหดำเนินการฝังกลบตามวิธีปฏิบัติ สำหรับเจ้าของฟาร์มสุกร จะได้รับการเยียวยาตามระเบียบทางราชการต่อไป อ้างอิง : นายชวกิจจ์ […]