ร่วมสืบสานประเพณีลากพระทางน้ำและเล่นเพลงเรือแหลมโพธิ์ เสาร์ที่ 3 ตุลาคม ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

ร่วมสืบสานประเพณีลากพระทางน้ำและเล่นเพลงเรือแหลมโพธิ์ เสาร์ที่ 3 ตุลาคม ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

    ขอเชิญ เที่ยว ชม อนุรักษ์ และสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเรื่องการเล่นเพลงเรือแหลมโพธิ์ กับประเพณี “ลากพระทางน้ำและเล่นเพลงเรือสู่แหลมโพธิ์” วันที่ 3 ตุลาคม 2563 บนพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ซึ่งจะเริ่มล่ากพระน้ำ ณ วัดคูเต่า,วัดท่านางหอมวัดท่านางหอม,วัดหาดใหญ่ใน,วัดท่าเมรุ และที่สุดท้ายคือ สำนักสงฆ์แหลมโพธิ์

ร่วมสืบสานประเพณีลากพระทางน้ำและเล่นเพลงเรือแหลมโพธิ์ เสาร์ที่ 3 ตุลาคม ลุ่มน้ำทะเลสอบสงขลา

สงขลาเป็นจังหวัดหนึ่งที่สืบทอดประเพณีลาก (ชัก) พระมาตั้งแต่โบราณกาล ซึ่งมีทั้งการลาก (ชัก) พระทางบกและลาก (ชัก) พระทางน้ำ  ซึ่งชักลากเรือบุษบกพระไปตามแม่น้ำลำคลองบางทีก็ออกสู่ทะเล  การลาก (ชัก) พระทางน้ำนี้เองเป็นต้นกำเนิดของการเล่นเพลงเรือในภาคใต้ของไทย อาทิ เพลงเรือแหลมโพธิ์  ประเพณีลาก (ชัก) พระทางน้ำของชุมชนแหลมโพธิ์ เป็นประเพณีและมรดกทางวัฒนธรรมที่ตกทอดมายังลูกหลานรุ่นต่อรุ่น จากการศึกษาวิจัยโดยการสัมภาษณ์ผู้รู้และปราชญ์ชุมชน  ตลอดถึงผู้นำในการขับร้องเพลงเรือแหลมโพธิ์ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าพ่อเพลง ได้เล่าถึงประวัติของเพลงเรือแหลมโพธิ์ไว้ว่า “เพลงเรือแหลมโพธิ์ ก็คือเพลงพื้นบ้านชนิดหนึ่งของจังหวัดสงขลา เดิมเรียกว่า “เพลงยาว” หรือเพลงเรือ หรือเพลงเรือยาว  โดยเฉพาะคำว่า “เพลงเรือยาว” ใช้เรียกเพลงดังกล่าวที่เนื้อร้องมีความยาว ในขณะที่เพลงชนิดเดียวกันนี้มีเนื้อร้องขนาดสั้นเรียกว่า “เพลงเรือบก”แต่ก็ไม่ปรากฏหลักฐานว่าเพลงเรือแหลมโพธิ์เกิดขึ้นเมื่อใด แต่เชื่อกันว่าการชักพระทางน้ำเป็นต้นกำเนิดของเพลงเรือแหลมโพธิ์ที่มีมานานไม่ต่ำกว่า ๒๐๐ ปีแล้ว

ซึ่งประเพณีนี่จะเกิดขึ้นในทางภาคใต้ในวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ ของทุกปี ทำให้การเล่นเพลงเรือแหลมโพธิ์อยู่คู่กับประเพณีชักพระ เพลงเรือแหลมโพธิ์จึงเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านอย่างแท้จริง ที่เกิดจากการสั่งสมกันมาเป็นเวลานาน ให้คุณค่าในด้านความสนุกสนานเพลิดเพลิน และเป็นเครื่องมือทางสังคมด้วย เป็นสิ่งที่ถ่ายทอดให้ชนรุ่นหลังได้ตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของเพลงเรือแหลมโพธิ์ ควรจะมีการอนุรักษ์พัฒนา และส่งเสริมให้เพลงเรือคงอยู่กับท้องถิ่นนี้ตลอดไป โดยการอนุรักษ์พัฒนา และส่งเสริมอย่างถูกวิธี เพื่อให้มรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าแก่ท้องถิ่นอยู่ตลอดไป

 

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : ศูนย์วัฒนธรรมสงขลา

Next Post

ประกาศงดใช้ถนนรอบสนามติณฯ วันที่ 26 กันยา ตั้งแต่เวลา 05.00-18.00 น. เนื่องจากมีการแข่งขันกีฬาจักรยาน

Wed Sep 23 , 2020
ประกาศงดใช้ถนนรอบสนามติณฯ วันที่ 26 กันยา ตั้งแต่เวลา 05.00-18.00 น. เนื่องจากมีการแข่งขันกีฬาจักรยาน   สืบเนื่องจาก สำนักงานกีฬาแห่งประเทศไทยจ.สงขลาร่วมกับสมาคมกีฬาจ.สงขลาและชมรมกีฬาจักรยานจ.สงขลา ได้จัดกิจกรรมแข่งขันรายการ ” Songkhla Criterium 2020 ต้านภัยโควิด-19 ” ในวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 ณ บริเวณหาดชลาทัศน์และเขตเทศบาลนครสงขลา อ.เมือง จ. สงขลา ทางเทศบาลจึงมีประกาศออกแจ้งข่าวสารประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ งดใช้ถนนในเส้นทางบริเวณรอบสนามกีฬาติณฯและรอบสวนสาธารณะ ในวันที่ 26 กันยายน 63 ตั้งแต่เวลา 05.00-18.00 น. ซึ่งจะครอบคลุมในพื้นที่ส่วนโรงเรียนมหาวชิราวุธ,หน้าศาลากลางและเส้นเส้นถนนศาลจังหวัดโดยรอบ   HATYAITODAYNEWS อ้างอิง : เทศบาลนครสงขลา Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
ประกาศงดใช้ถนนรอบสนามติณฯ วันที่ 26 กันยา ตั้งแต่เวลา 05.00-18.00 น. เนื่องจากมีการแข่งขันกีฬาจักรยาน