ประกาศงดใช้ถนนรอบสนามติณฯ วันที่ 26 กันยา ตั้งแต่เวลา 05.00-18.00 น. เนื่องจากมีการแข่งขันกีฬาจักรยาน

ประกาศงดใช้ถนนรอบสนามติณฯ วันที่ 26 กันยา ตั้งแต่เวลา 05.00-18.00 น. เนื่องจากมีการแข่งขันกีฬาจักรยาน

  สืบเนื่องจาก สำนักงานกีฬาแห่งประเทศไทยจ.สงขลาร่วมกับสมาคมกีฬาจ.สงขลาและชมรมกีฬาจักรยานจ.สงขลา ได้จัดกิจกรรมแข่งขันรายการ ” Songkhla Criterium 2020 ต้านภัยโควิด-19 ” ในวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 ณ บริเวณหาดชลาทัศน์และเขตเทศบาลนครสงขลา อ.เมือง จ. สงขลา

ทางเทศบาลจึงมีประกาศออกแจ้งข่าวสารประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ งดใช้ถนนในเส้นทางบริเวณรอบสนามกีฬาติณฯและรอบสวนสาธารณะ ในวันที่ 26 กันยายน 63 ตั้งแต่เวลา 05.00-18.00 น. ซึ่งจะครอบคลุมในพื้นที่ส่วนโรงเรียนมหาวชิราวุธ,หน้าศาลากลางและเส้นเส้นถนนศาลจังหวัดโดยรอบ

ประกาศงดใช้ถนนรอบสนามติณฯ วันที่ 26 กันยา ตั้งแต่เวลา 05.00-18.00 น. เนื่องจากมีการแข่งขันกีฬาจักรยาน

ประกาศงดใช้ถนนรอบสนามติณฯ วันที่ 26 กันยา ตั้งแต่เวลา 05.00-18.00 น. เนื่องจากมีการแข่งขันกีฬาจักรยาน

ประกาศงดใช้ถนนรอบสนามติณฯ วันที่ 26 กันยา ตั้งแต่เวลา 05.00-18.00 น. เนื่องจากมีการแข่งขันกีฬาจักรยาน

 

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : เทศบาลนครสงขลา

Next Post

สคบ.สงขลาจับมือศูนย์ดำรงธรรมสงขลา เดินหน้าขับเคลื่อนคุ้มครองผู้บริโภค

Wed Sep 23 , 2020
สคบ.สงขลาจับมือศูนย์ดำรงธรรมสงขลา เดินหน้าขับเคลื่อนคุ้มครองผู้บริโภค      วันนี้ (วันพุธที่ 23 กันยายน 2563) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มงานยุทธศาสตร์และการพัฒนาจังหวัด ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังใหม่) นายภูวนัฐ สมใจ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2/2563 พร้อมด้วยส่วนราชการ ในฐานะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุม โดยมี นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา เป็นเลขานุการ สำหรับระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญ อาทิ การรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา การรับทราบผลการปฏิบัติงาน การให้ความเห็นชอบกิจกรรม / แผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นต้น ซึ่ง สคบ.ประจำจังหวัดสงขลา ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณไปยัง สคบ.ส่วนกลาง บนพื้นฐานของการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา และแนวโน้มการเพิ่มของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนเชิงรุก โดยเฉพาะการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อร้องเรียน ทั้งนี้ […]
สคบ.สงขลาจับมือศูนย์ดำรงธรรมสงขลา เดินหน้าขับเคลื่อนคุ้มครองผู้บริโภค