รองผู้ว่าฯสงขลา ชี้ระบบ e – Service ของจังหวัดเน้นยกระดับ ให้ปชช.เข้าถึงการบริการที่สะดวกมากขึ้น

รองผู้ว่าฯสงขลา ชี้ระบบ e – Service ของจังหวัดเน้นยกระดับ ให้ปชช.เข้าถึงการบริการที่สะดวกมากขึ้น

วันที่ 8 มี.ค. 64 เวลา 10.00 น. นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัดให้มีการทำงานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล โดยมี นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นหัวหน้าคณะของจังหวัดสงขลา พร้อมผู้อำนวยการกลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมดังกล่าว

0edfd773e9ed0c148a47b5c2a078cbc2 small HATYAITODAY

สำหรับการประชุมชี้แจงผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกลข้างต้น จะชี้แจงโดย นายไมตรี อินทุสุต ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารราชการในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น และทีมงานจาก ก.พ.ร.  ทั้งนี้จะมีประเด็นที่เกี่ยวกับศูนย์ดำรงธรรม คือ การให้ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอในจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูง นำระบบ e – Service ทดลองให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งจะทำให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงการบริการได้สะดวกมากยิ่งขึ้นต่อไป

1615185762815 HATYAITODAY

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : กรมประชาสัมพันธ์

Next Post

ผู้ประกันตนประกันสังคมสามารถยื่นเรื่องเปลี่ยนรพ. ได้ถึงวันที่ 31 มีนาคมนี้เท่านั้น

Mon Mar 8 , 2021
ผู้ประกันตนประกันสังคมสามารถยื่นเรื่องเปลี่ยนรพ. ได้ถึงวันที่ 31 มีนาคมนี้เท่านั้น นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า สำนักงานประกันสังคมได้เปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนสามารถขอเปลี่ยนสถานพยาบาลใหม่ ได้ทุกๆ ปีๆ ละ 1 ครั้ง โดยในปี 2564 นี้ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนที่สนใจเปลี่ยนสถานพยาบาลได้ตั้งแต่ 16 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา และจะสิ้นสุดในวันที่ 31 มีนาคม 2564 ที่จะถึงนี้ โดยสามารถยื่นแบบเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์ สปส. 9-02 ได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาทุกแห่งทั่วประเทศ หรือทำรายการผ่านเว็บไซด์ www.sso.go.th และทำรายการผ่าน Applications SSO Connect สำหรับสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการประกันสังคมทั่วประเทศขณะนี้มีอยู่จำนวน 254 แห่ง แบ่งเป็นโรงพยาบาลรัฐบาล 164 แห่ง สถานพยาบาลเอกชน 81 แห่ง อย่างไรก็ตามเพื่อป้องกันกรณีที่ผู้ประกันตนไม่สามารถเลือกสถานพยาบาลที่ต้องการได้ เนื่องจากสถานพยาบาลบางแห่งรับผู้ประกันตนเต็มจำนวนศักยภาพแล้ว ขอให้ผู้ประกันตน ตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาลที่ตนเองต้องการได้ที่ www.sso.go.th หรือที่สายด่วนประกันสังคม 1506 บริการตลอด 24 ชั่วโมง เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อไปว่า สำหรับผู้ประกันตนที่ไม่ประสงค์ เปลี่ยนสถานพยาบาล สามารถใช้สิทธิรับบริการทางการแพทย์จากสถานพยาบาลตามสิทธิเดิมได้ จนสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน กรณีสิ้นสภาพจากความเป็นผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิต่อไปได้อีก 6 เดือน นับแต่วันที่สิ้นสภาพ หากผู้ประกันตนมีข้อสงสัย โปรดติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาทุกแห่ง   HATYAITODAYNEWS อ้างอิง : สำนักงานประกันสังคม Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
ปกข่าวใหม่ [recovered] 01