รองผู้ว่าฯสงขลา ชี้ระบบ e – Service ของจังหวัดเน้นยกระดับ ให้ปชช.เข้าถึงการบริการที่สะดวกมากขึ้น

รองผู้ว่าฯสงขลา ชี้ระบบ e – Service ของจังหวัดเน้นยกระดับ ให้ปชช.เข้าถึงการบริการที่สะดวกมากขึ้น

วันที่ 8 มี.ค. 64 เวลา 10.00 น. นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัดให้มีการทำงานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล โดยมี นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นหัวหน้าคณะของจังหวัดสงขลา พร้อมผู้อำนวยการกลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมดังกล่าว

สำหรับการประชุมชี้แจงผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกลข้างต้น จะชี้แจงโดย นายไมตรี อินทุสุต ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารราชการในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น และทีมงานจาก ก.พ.ร.  ทั้งนี้จะมีประเด็นที่เกี่ยวกับศูนย์ดำรงธรรม คือ การให้ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอในจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูง นำระบบ e – Service ทดลองให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งจะทำให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงการบริการได้สะดวกมากยิ่งขึ้นต่อไป

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : กรมประชาสัมพันธ์

Next Post

ผู้ประกันตนประกันสังคมสามารถยื่นเรื่องเปลี่ยนรพ. ได้ถึงวันที่ 31 มีนาคมนี้เท่านั้น

จันทร์ มี.ค. 8 , 2021
ผู้ประกันตนประกันสังคมสามารถยื่นเรื่องเปลี่ยนรพ. ไ […]