ครม. เห็นชอบ ช่วยค่าไฟฟ้าประชาชน 4 เดือน (มกราคม – เมษายน 2566) สำหรับบ้านที่อยู่อาศัยใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300

ครม. เห็นชอบ ช่วยค่าไฟฟ้าประชาชน 4 เดือน (มกราคม – เมษายน 2566) สำหรับบ้านที่อยู่อาศัยใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300

วันที่ 25 ม.ค. 66 มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ราคาพลังงานที่สูงอยู่ สำหรับบ้านที่อยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วย/เดือน กรอบวงเงิน 7,500 ล้านบาท เป็นค่าไฟฟ้าประจำเดือนมกราคม – เมษายน 2566 สำหรับ

1674621031171


– ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยในพื้นที่ของ กฟน. และกฟภ.

– ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่เป็นผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อยของ กฟผ. 

– ผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่บริการของกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ  

1674622101298

โดยกำหนดให้เป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าก่อนการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ดังนี้ 

-ผู้ใช้ไฟฟ้าระหว่าง 1-150 หน่วยต่อเดือน ให้ส่วนลดค่าไฟฟ้า จำนวน 92.04 สตางค์ต่อหน่วย โดยมีผลต่างค่า ft เรียกเก็บและส่วนลด 1.39 สตางค์/หน่วย
– ผู้ใช้ไฟฟ้า ระหว่าง 151 – 300 หน่วยต่อเดือน ให้ส่วนลดค่าไฟฟ้า จำนวน 67.04 สตางค์ต่อหน่วยโดยมีผลต่างค่า ft เรียกเก็บและส่วนลด 26.39 สตางค์/หน่วย

คาดว่าจะมีผู้ได้รับการช่วยเหลือรวมทั้งสิ้นประมาณ 19.66 ล้านราย ใช้งบประมาณรวมในกรอบไม่เกิน 7, 500 ล้านบาทหรือประมาณ 1868.06 ล้านบาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 4 เดือน

อ้างอิง : คณะรัฐมนตรี

Next Post

จังหวัดสงขลา จัดงานเปิดบ้าน เปิดเมือง เล่าเรื่องมโนราห์ หวังหนุนระบบเศรษฐกิจในพื้นที่

Wed Jan 25 , 2023
จังหวัดสงขลา จัดงานเปิดบ้าน เปิดเมือง เล่าเรื่องมโนราห์ หวังหนุนระบบเศรษฐกิจในพื้นที่ วันที่ 25 ม.ค. 66 ที่บ้านสามห้อง ถนนนครนอก อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายวันชัย ปริญญาศิริ นายกเทศมนตรีนครสงขลา ร่วมกล่าวต้อนรับในพิธีเปิดกิจกรรม “เปิดบ้าน เปิดเมือง เล่าเรื่องมโนราห์” โดยมี นายเอกชัย เลิศวิบูลย์ลักษณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กฤษณพงศ์ สังขวาสี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ดร.กาญจน์ เพียรเจริญ ประธานกรรมาธิการสถาปนิกทักษิณ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ศิลปินมโนราห์ นักวิจัย นักวิชาการและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม สำหรับกิจกรรม “เปิดบ้าน เปิดเมือง เล่าเรื่องมโนราห์” จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ และ วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ภายใต้แนวคิด “ขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมมโนราห์ […]
ปกข่าว 01