คนใช้ไฟเฮ! กกพ.ลดค่าครองชีพยาวถึงสิ้นปี 2564

คนใช้ไฟเฮ! กกพ.ลดค่าครองชีพยาวถึงสิ้นปี 2564

วันที่ 11 ก.ค. 64 กกพ.พิจารณาแนวโน้มราคาน้ำมันดิบที่ได้ปรับตัวสูงขึ้นมาอยู่ในระดับ 66.3 เหรียญสหรัฐต่อบาเรล และแนวโน้มการอ่อนตัวของค่าเงินบาทมาอยู่ในระดับ 31.3 บาทต่อเหรียญสหรัฐในเดือนพฤษภาคม 2564 ซึ่งมีผลโดยตรงต่อค่าเอฟทีในช่วงปลายปี หากพิจารณาราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี 2565 จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกแล้ว ประเทศไทยจะเข้าสู่ภาวะราคาพลังงานขาขึ้น ทำให้ค่าเอฟทีในปี 2565 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

214411454 4709631955718365 7174785863934425038 N

ดังนั้นการบริหารค่าเอฟทีในปี 2565 จะเป็นไปในทิศทางเพื่อสร้างให้ค่าไฟฟ้ามีเสถียรภาพ มีความมั่นคง เพื่อร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายต่าง ๆ ของภาครัฐ ในการดูแลผู้ใช้ไฟฟ้าในช่วงการเปลี่ยนผ่านจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ไปสู่การฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศอย่างยั่งยืน

อ้างอิง : คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน(กกพ.)

Next Post

สงขลา พบผู้ป่วยโควิด 252 คน รวมผู้ป่วยโควิดระลอกเดือน เม.ย. สะสม 6,781 คน

Sun Jul 11 , 2021
สงขลา พบผู้ป่วยโควิด 252 คน รวมผู้ป่วยโควิดระลอกเดือน เม.ย. สะสม 6,781 คน วันที่11 ก.ค. 64 จังหวัดสงขลาพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ 252 ราย ซึ่งผู้ติดเชื้อรายใหม่ส่วนใหญ่มาจากกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ที่มีการสัมผัสกันในชุมชน ครอบครัว องค์กร หรือบริษัท ที่อยู่ใกล้ชิดกัน ซึ่งง่ายต่อการติดเชื้อ และพบผู้ติดเชื้อรายใหม่จากการคัดกรองเชิงรุกและติดตามผู้สัมผัสในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมโดยมีรายละเอียดผู้ติดเชื้อ ดังนี้1. พบผู้ป่วยจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกในกลุ่มพนักงานโรงงานสงขลาแคนนิ่ง และติดตามค้นหาผู้สัมผัส จำนวน 44 ราย (พนักงาน 16 ราย / ผู้สัมผัส 28 ราย)2. พบผู้ป่วยจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกในกลุ่มพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม และติดตามค้นหาผู้สัมผัส 5 แห่ง จำนวน 28 ราย (พนักงาน 22 ราย / ผู้สัมผัส 6 ราย)3.ผู้ป่วยจากการติดตามค้นหาผู้สัมผัส […]
ปกข่าวโควิด 01