ก.พ. เปิดสมัครสอบภาค ก. 8 แสนที่นั่ง ทั่วประเทศ สมัครได้ตั้งแต่ 3-24 กุมภาพันธ์ นี้

ก.พ. เปิดสมัครสอบภาค ก. 8 แสนที่นั่ง ทั่วประเทศ สมัครได้ตั้งแต่ 3-24 กุมภาพันธ์ นี้

   สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) ประกาศรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 จำนวนรวมทั้งสิ้น 800,000 ที่นั่ง รวม 12 ศูนย์สอบทั่วประเทศ โดยจะเปิดให้สมัครตั้งแต่วันที่ 3 – 24 กุมภาพันธ์ 2564
ผู้สมัครสอบสามารถชำระเงินค่าสมัครสอบ 250 บาท และค่าธรรมเนียมไม่เกิน 30 บาท ตั้งแต่ 3 – 25 ก.พ. ได้ 3 ช่องทาง ดังนี้
1.ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย (ภายในวันและเวลาทำการของธนาคาร)
2. ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต KTB Netbank (เข้าผ่านระบบสมัครสอบ) ในช่วงเวลา 00.00 – 20.00 น.
3.ผ่านเครื่องเอทีเอ็มธนาคารกรุงไทย ในช่วงเวลา 00.00 – 20.00 น.
ซึ่งการสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้สมัครสอบชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว และจำนวนที่นั่งใน 12 ศูนย์สอบทั่วประเทศ
กรุงเทพมหานครและนนทบุรี จำนวน 160,000 ที่นั่ง
ปทุมธานี จำนวน 60,000 ที่นั่ง
พระนครศรีอยุธยา จำนวน 50,000 ที่นั่ง
ราชบุรี จำนวน 50,000 ที่นั่ง
ชลบุรี จำนวน 60,000 ที่นั่ง
เชียงใหม่ จำนวน 64,000 ที่นั่ง
พิษณุโลก จำนวน 60,000 ที่นั่ง
นครราชสีมา จำนวน 56,000 ที่นั่ง
อุบลราชธานี จำนวน 60,000 ที่นั่ง
ขอนแก่น จำนวน 60,000 ที่นั่ง
สุราษฎร์ธานี จำนวน 50,000 ที่นั่ง
สงขลา จำนวน 70,000 ที่นั่ง

ข้อมูลสำคัญที่ควรรู้

  • การสมัครสอบจะเลือกได้เพียง 1 ระดับวุฒิการศึกษา และเลือกได้เพียง 1 ศูนย์สอบ
  • ผู้สมัครสอบจะมีสิทธิเข้าสอบในวันใด ให้เป็นไปตามวัน เวลา และสถานที่ที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด
  • ผู้สมัครสอบที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับวุฒิการศึกษาใดแล้ว จะไม่สามารถสมัครสอบในระดับวุฒิการศึกษาเดียวกันหรือต่ำกว่าได้
  • เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้

slide 2 HATYAITODAY

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : ก.พ.

Next Post

ครม. มีมติกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในปีนี้

Sat Jan 30 , 2021
ครม. มีมติกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในปีนี้  หลังจากที่ ครม. มีมติเมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 63 กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ แบบหยุดทั้งประเทศและวันหยุดราชการประจำภาค ประจำปี 2564 เป็นการเฉพาะ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในปีนี้ แบ่งเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ ได้แก่ – วันศุกร์ที่ 12 ก.พ. 64 (วันตรุษจีน) – วันจันทร์ที่ 12 เม.ย. 64 (เทศกาลสงกรานต์) – วันอังคารที่ 27 ก.ค. 64 (หยุดชดเชยวันเข้าพรรษา) – วันศุกร์ที่ 24 ก.ย. 64 (วันมหิดล) และวันหยุดประจำภาค ได้แก่ ภาคเหนือ : วันศุกร์ที่ 26 มี.ค. 64 (ประเพณีไหว้พระธาตุ) […]
ครม. มีมติกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในปีนี้