สาวไทยนับพันทั่วประเทศ แห่สมัครทหารพรานหญิง 3 จังหวัดชายแดนใต้

สาวไทยนับพันทั่วประเทศ แห่สมัครทหารพรานหญิง 3 จังหวัดชายแดนใต้

     เมื่อวานนี้ 25 ก.ย. 63 พล.ต.เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 พันเอกคมกฤช รัตนฉายา ผบ.กองกำลังทหารพรานชายแดนใต้ พ.อ.หาญพล เพชรม่วง ผบ.หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 43 ลงพื้นที่ภายในค่ายอิงคยุทธบริหาร ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจหญิงไทยจากทั่วประเทศจำนวน 1,077 คนที่เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นอาสาสมัครทหารพรานหญิง สังกัด กองทัพภาคที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 จากที่ได้เปิดรับสมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 12-21 ก.ย. มีผู้ยื่นหลักฐานครบถ้วน สมัคร 1,261 คน มีการแยกสนามสอบ 3 แห่ง คือ ที่กรมทหารพรานที่ 43 ค่ายอิงคยุทธบริหาร ที่กองพลทหารราบที่ 15 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย และที่กรมทหารราบที่ 153 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ซึ่งจะมีการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ได้แก่สถานีวิ่ง, ดันพื้น และลุกนั่ง ตามลักษณะ ระเบียบที่ถูกต้องและตามเกณฑ์ที่กองทัพบกกำหนด หากไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ถือว่าไม่ผ่านการทดสอบ จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบภาควิชาการ และการสอบสัมภาษณ์

สาวไทยนับพันทั่วประเทศ แห่สมัครทหารพรานหญิง 3 จังหวัดชายแดนใต้

และสอบภาควิชาการ ได้แก่ ความรู้วิชาทหารพราน สอบสัมภาษณ์ สังเกตลักษณะท่าทาง เชาว์ ปัญญา การทดสอบเชิง จิตวิทยา คุณลักษณะทางทหาร ทัศนคติและความจงรักภักดี ใช้ข้อสอบจากส่วนกลาง และสอบขั้นที่ 2 สำหรับผู้ผ่านการ สอบในขั้นที่ 1 วันที่ 29 กันยายน 2563 มีการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในร่างกาย กรณีตรวจพบจะถูกตัดสิทธิ์ทันที และจะประกาศผลการสอบ ทาง Pag Facebook กองกำลังทหารพรานจังหวัด ชายแดนภาคใต้ ซึ่งหากมีข้อสงสัยทุกคนสามารถเข้ามาตรวจสอบได้ว่าตนเองสอบได้คะแนนเท่าไหร่

พล.ต.เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า ยินดีที่น้องๆ ผู้หญิงที่มาสมัครหนึ่งพันกว่าคน เชื่อว่า ผบ.กองกำลังจะดำเนินการอย่างโปร่งใสยุติธรรม ให้ทุกคน มีความเชื่อมั่นว่าเราจะคัดเลือกทุกคนที่ตั้งใจจะมารับใช้ชาติครั้งนี้ ด้วยความเป็นธรรมที่เข้ามาสมัครจำนวนมากก็ถือเป็นปรากฏการณ์หลายอย่าง เขาเห็นว่าการทำหน้าที่เพื่อสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เขาในฐานนะเป็นพลเมืองไทยคนหนึ่งถ้ามีส่วนร่วมได้เขาก็จะใช้โอกาสนี้ในการเข้ามาสร้างความ

สาวไทยนับพันทั่วประเทศ แห่สมัครทหารพรานหญิง 3 จังหวัดชายแดนใต้ สาวไทยนับพันทั่วประเทศ แห่สมัครทหารพรานหญิง 3 จังหวัดชายแดนใต้

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิงข้อมูลจาก :

Next Post

ด่านบูกิตกายูฮีตัม เปิดให้คนไทยที่อาศัยอยู่ในมาเลเซีย เดินทางกลับไทยหลังจากปิดไป14วัน

Sat Sep 26 , 2020
ด่านบูกิตกายูฮีตัม เปิดให้คนไทยที่อาศัยอยู่ในมาเลเซีย เดินทางกลับไทยหลังจากปิดไป14วัน หลังจากที่ทางฝั่งมาเลเซียที่การพบผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นจนน่าหวั่นใจ ทางประเทศมาเลเซียจึงมีประกาศห้ามมิให้บุคคลใดเดินทางเข้าออกผ่านด่านบูกิตกายูฮิตัม เป็นการชั่วคราว ซึ่งเป็นด่านที่ตั้งอยู่ในรัฐเคดาห์ตรงข้ามกับด่านพรมแดนสะเดา จ.สงขลา ระหว่างวันที่ 12 กันยายนถึง 25 กันยายน 2563 เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนื่องจากในรัฐเคดาห์ขณะนี้พบการแพร่ระบาดของโควิด-19 มากที่สุดในมาเลเซียกว่า 100 คน ทางการมาเลเซียจึงต้องระงับการเดินทางเข้า-ออกประเทศทางด่านบูกิตกายูฮิตัมรัฐเคดาห์ชั่วคราว นั้น ซึ่งวันนี้ทางประเทศไทยได้กลับมาเปิดด่านบูกิตกายูฮีตัม และด่านพรมแดนสะเดา เปิดให้คนไทยที่อาศัยอยู่ในมาเลเซีย เดินทางกลับประเทศไทยได้แล้ว หลังจากปิดไป 14 วัน เพื่อควบคุมสถานการณ์โควิด-19 ในมาเลเซีย โดยวันนี้ มียอดผู้ลงทะเบียนผ่านทางด่านพรมแดนสะเดา 14 ราย ด้าน จนท.ศุลกากรสะเดา ตชด.437 ทารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่5 ตม.สงขลา ได้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจตรารถบรรทุกเพื่อป้องกัน การลักลอบนำพาสิ่งผิดกฎหมาย อย่างไรก็ตามสามารถลงทะเบียนขอหนังสือรับรองการเดินทาง ผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ https://dcaregistration.mfa.go.th และขอให้ดำเนินการขอใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่า ‘fit to travel’ ที่มีอายุไม่เกิน 72 […]
ด่านบูกิตกายูฮีตัม เปิดให้คนไทยที่อาศัยอยู่ในมาเลเซีย เดินทางกลับไทยหลังจากปิดไป14วัน