จ.สงขลา เปิดโรงพยาบาลสนามบ้านพังเภาแห่งแรกในอำเภอสทิงพระ เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเขียว 80 เตียง

จ.สงขลา เปิดโรงพยาบาลสนามบ้านพังเภาแห่งแรกในอำเภอสทิงพระ เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเขียว 80 เตียง

วันที่ 14 ก.ค. 64นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนามบ้านพังเภา ซึ่งเป็นโรงพยาบาลสนามแห่งแรกในอำเภอสทิงพระ โดยสามารถรองรับผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเขียว คือ กลุ่มที่ไม่มีอาการ  หรือมีอาการเล็กน้อย ได้จำนวน 80 เตียง            

2e00aae436051a346cc6ea2add670c07 Small

นายวิทศักดิ์ จำเริญนุสิต นายอำเภอสทิงพระ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งยังมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทุกอย่างแข่งกับเวลานับกันวันต่อวัน หากโรงพยาบาลสนามเกิดขึ้นเร็วได้เท่าไหร่ ความเสี่ยงของญาติพี่น้องคนสทิงพระที่ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ก็จะลดอัตราความเสี่ยงในการสูญเสีย หรือลดการป่วยรุนแรงได้มากขึ้นเท่านั้น พวกเราครอบครัวสทิงพระทุกคน ทั้งอำเภอ อปท.  รพ.สทิงพระ อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอีกหลายภาคส่วนได้เร่งจัดทำโรงพยาบาลสนามสำหรับดูแล รองรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่ยังเพิ่มขึ้นแบบรายวันให้เกิดขึ้นให้เร็วที่สุด 

D894a9334334fe9a653e661455023255 Small

จึงได้ร่วมแรงร่วมใจกันปรับปรุงอาคารเรียนของโรงเรียนบ้านพังเภา ซึ่งแต่เดิมถูกทิ้งร้างไว้นาน จัดทำเป็นโรงพยาบาลสนาม ซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วยได้ 80 คน โดยเบื้องต้นจะนำผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว คือ ผู้ป่วยที่ไม่มีอาการ หรืออาการน้อยจากโรงพยาบาลสทิงพระเข้ามาพักรักษาตัวที่นี่ ซึ่งมีความพร้อม ทั้งเรื่องระบบการบริหารจัดการ ที่พักของใช้ที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วย ห้องน้ำ กล้องวงจรปิด อุปกรณ์ด้านการแพทย์ที่จำเป็น และบุคลากรประจำหน่วย นอกจากนี้ มีหลายหน่วยงานนำสิ่งของจำเป็นมามอบเพิ่มเติมด้วย ทั้งภาครัฐ และเอกชน           

Ed145cc273c06baa7ac076dd8c5387d3 Small

 โอกาสนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา  นำโดย นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ได้ร่วมมอบชุดผ้าห่ม จำนวน 50 ผืน ให้กับโรงพยาบาลสนามโรงเรียนบ้านพังเภา อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลอีกด้วย สำหรับผู้ที่สนใจสามารถร่วมบริจาค โดยโอนเงินผ่านบัญชี “ธนาคารกรุงไทย สาขาสทิงพระ เลขบัญชี 923-0-41194-9 เงินบริจาค รพ.สทิงพระ” สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 074-397112 

อ้างอิง : สวท.สงขลา

Next Post

จุฬาราชมนตรี ประกาศฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้ไม่ผิดหลักศาสนาอิสลาม

Wed Jul 14 , 2021
จุฬาราชมนตรี ประกาศฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้ไม่ผิดหลักศาสนาอิสลาม  วันที่ 14 ก.ค. 64 อาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ได้ออกคำวินิจฉัย (ฟัตวา) เรื่องการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 มีรายละเอียดระบุว่า ด้วยการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่ ที่ได้แพร่ระบาดไปทั่วโลก จนเป็นเหตุให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและเศรษฐกิจอย่างมหาศาลในขณะนี้ ทุกภาคส่วนของประชาคมโลก ทั้งองค์การอนามัยโลก การสาธารณสุขทุกประเทศทั่วโลก และรวมถึงประเทศไทย ได้สร้างความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในการป้องกันตนเองมิให้ต้องประสบกับโรคดังกล่าว ควบคู่กับการเร่งดำเนินการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคนั้น ดังนั้นการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็วและมีอัตราการติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนเป็นเหตุให้เสียชีวิตในเวลาอันใกล้ จึงเป็นสิ่งจำเป็นตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม เพื่อรักษาไว้ซึ่งชีวิต ทรัพย์สิน และความปลอดภัยของสังคม ในการนี้ โดยพิจารณาจากบทวิจัยเกี่ยวกับวัคซีนที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน พบว่ายังไม่มีข้อมูลใดยืนยันหรือรับรองว่ามีการปนเปื้อนหรือมีส่วนผสมของสิ่งต้องห้ามตามหลักการศาสนาอิสลาม ซึ่งสอดคล้องกับการพิจารณาของสภาศาสนบัญญัติอิสลามนานาชาติ (International islamic Fiqh Academy) โดยองค์การความร่วมมืออิสลาม (Organisation of Islamic Cooperation: OIC) จาการประชุมร่วมกันระหว่างนักวิชาการด้านนิติศาสตร์อิสลามและนักวิชาการด้านการแพทย์ โดยผู้เชี่ยวชาญ ด้านเภสัชวิทยาและเวชศาสตร์ป้องกัน ว่าวัคซีนที่ใช้ฉีดเพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นั้นไม่มีส่วนผสมของสิ่งต้องห้ามตามหลักการศาสนาอิสลาม […]
ปกข่าว 01