Pgslot

รองผู้ว่าฯ สงขลาลงพื้นที่ติดตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ในช่วงเทศกาลฮารีรายอ รองผู้ว่าฯ สงขลาลงพื้นที่ติดตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ในช่วงเทศกาลฮารีรายอ - HATYAITODAY

รองผู้ว่าฯ สงขลาลงพื้นที่ติดตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ในช่วงเทศกาลฮารีรายอ

รองผู้ว่าฯ สงขลาลงพื้นที่ติดตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ในช่วงเทศกาลฮารีรายอ

รองผู้ว่าฯ สงขลาลงพื้นที่ติดตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ในช่วงเทศกาลฮารีรายอ

   รองผู้ว่าฯ สงขลา นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ลงพื้นที่ติดตามมาตรการป้องกัน เฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงเทศกาลฮารีรายอของพี่น้องชาวไทย-มุสลิม บริเวณชายหาดชลาทัศน์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลาโดยได้กำชับให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค โดยการสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และเว้นระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย 1-2 เมตร

จากที่ลงตรวจสอบพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาพักผ่อนเป็นคนในพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยไม่พบว่าเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากจังหวัดอื่น ๆ ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่ดี เนื่องจากจังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดที่ปลอดเชื้อไวรัสโควิด-19 มาเป็นระยะเวลากว่า 1 เดือนแล้ว ทำให้มั่นใจได้ว่ามาตรการของจังหวัดสงขลามีความเข้มงวด เคร่งครัดและความปลอดภัย  หากพบเห็นผู้ที่กระทำความผิดหรือฝ่าฝืนมาตรการของจังหวัด จะใช้วิธีการกล่าวตักเตือน แนะนำ และหากกระทำผิดซ้ำก็จะดำเนินการตามกฎหมายทันที

นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจพี่น้องชาวไทย-มุสลิม ที่เดินทางมาพักผ่อนในช่วงเทศกาลฮารีรายอหลังจากเสร็จสิ้นพิธีทางศาสนา พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ได้ให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และยังมีประชาชนส่วนน้อยที่ไม่ได้สวมใส่หน้ากากอนามัย เนื่องจากไม่ได้พกติดตัวไว้ โดยทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแจกจ่ายหน้ากากอนามัย เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันโรค

รองผู้ว่าฯ สงขลาลงพื้นที่ติดตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ในช่วงเทศกาลฮารีรายอ

รองผู้ว่าฯ สงขลาลงพื้นที่ติดตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ในช่วงเทศกาลฮารีรายอ

รองผู้ว่าฯ สงขลาลงพื้นที่ติดตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ในช่วงเทศกาลฮารีรายอ

รองผู้ว่าฯ สงขลาลงพื้นที่ติดตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ในช่วงเทศกาลฮารีรายอ

รองผู้ว่าฯ สงขลาลงพื้นที่ติดตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ในช่วงเทศกาลฮารีรายอ

รองผู้ว่าฯ สงขลาลงพื้นที่ติดตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ในช่วงเทศกาลฮารีรายอ

รองผู้ว่าฯ สงขลาลงพื้นที่ติดตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ในช่วงเทศกาลฮารีรายอ

รองผู้ว่าฯ สงขลาลงพื้นที่ติดตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ในช่วงเทศกาลฮารีรายอ

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : ประชาสัมพันธ์สงขลา

Next Post

อัปเดตสถานการณ์ Covid-19 ภาคใต้ 25 พฤษภาคม 2563

Mon May 25 , 2020
อัปเดตสถานการณ์ Covid-19 ภาคใต้ 25 พฤษภาคม 2563   ตอนนี้พื้นที่ภาคใต้กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ยังคงติดตามกันแบบเรียลไทม์ สรุปรายละเอียดจังหวัดต่างๆที่พบผู้ติดเชื้อโดยมีรายละเอียดดังนี้ จังหวัด ภูเก็ต 227 คน(ติดเชื้อสะสม 227 คน เสียชีวิต 3 คน ) จังหวัด ปัตตานี 91 คน (ติดเชื้อสะสม 91 คน รักษาหายกลับบ้านแล้วทั้งหมด เสียชีวิต 1 คน) จังหวัด ยะลา 133 คน (ติดเชื้อสะสม 133 คน เสียชีวิต 2 คน ) จังหวัด สงขลา 128 คน ( ติดเชื้อสะสม 128 คน […]
อัปเดตสถานการณ์ Covid-19 ภาคใต้ 25 พฤษภาคม 2563