อัปเดตสถานการณ์ Covid-19 ภาคใต้ 25 พฤษภาคม 2563

อัปเดตสถานการณ์ Covid-19 ภาคใต้ 25 พฤษภาคม 2563

อัปเดตสถานการณ์ Covid-19 ภาคใต้ 25 พฤษภาคม 2563

  ตอนนี้พื้นที่ภาคใต้กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ยังคงติดตามกันแบบเรียลไทม์

สรุปรายละเอียดจังหวัดต่างๆที่พบผู้ติดเชื้อโดยมีรายละเอียดดังนี้

 • จังหวัด ภูเก็ต 227 คน(ติดเชื้อสะสม 227 คน เสียชีวิต 3 คน )
 • จังหวัด ปัตตานี 91 คน (ติดเชื้อสะสม 91 คน รักษาหายกลับบ้านแล้วทั้งหมด เสียชีวิต 1 คน)
 • จังหวัด ยะลา 133 คน (ติดเชื้อสะสม 133 คน เสียชีวิต 2 คน )
 • จังหวัด สงขลา 128 คน ( ติดเชื้อสะสม 128 คน รักษาหายกลับบ้าน 70 คน แรงงานข้ามชาติ กักและรักษาตัวอยู่ รพ.สนาม 58 คน)
 • จังหวัด สุราษฏธานี 18 คน (ติดเชื้อสะสม 18 คน รักษาหายกลับบ้านแล้วทั้ง 18 คน)
 • จังหวัด นราธิวาส 40 คน (ติดเชื้อสะสม 40 คน เสียชีวิต 1 คน )
 • จังหวัด กระบี่ 20 คน (ติดเชื้อสะสม 20 คน รักษาหายกลับบ้านแล้วทั้ง 20 คน)
 • จังหวัด พัทลุง 14 คน ( ติดเชื้อสะสม 14 คน รักษาหายกลับบ้านทั้งหมด 14 คน)
 • จังหวัด นครศรีธรรมราช 12 คน ( ติดเชื้อสะสม 12 คน รักษาหายกลับบ้านทั้งหมด 12 คน)
 • จังหวัด ชุมพร 21 คน (เสียชีวิต 3 คน)
 • จังหวัด ตรัง 7 คน ( ติดเชื้อสะสม 7 คน รักษาหายกลับบ้านหมดทั้ง 7 คน)
 • จังหวัด สตูล 18 คน (ไม่พบผู้ติดเชื้อ แต่ใช้พื้นที่จังหวัดสตูล เป็น รพ.สนามและสถานที่กักตัวกลุ่มดาวะห์จากอินโดนีเซีย จำนวน 18 คน รักษาหายกลับแล้วทั้งหมด)
 • จังหวัดพังงา 2 คน (ติดเชื้อสะสม 2 คน รักษาหายกลับบ้านหมดทั้ง 2 คน)

*ติดเชื้อสะสม ทั้งหมด 731 คน  เสียชีวิต 11 คน *
** จังหวัดที่ปลอดเชื้อ  จังหวัดระนอง**

อัปเดตสถานการณ์ Covid-19 ภาคใต้ 25 พฤษภาคม 2563

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิงข้อมูลจาก : ศูนย์ข้อมูล COVID-19

ทั้งนี้ท่านสามารถติดตามรายงานสถานการณ์โควิด-19 ได้ในแบบเรียลไทม์

Next Post

วจก. ม.อ. ผนึกกำลังชุมชน สร้างตู้ปันน้ำใจช่วยเหลือพี่น้องชาวควนเนียงช่วงโควิด-19

Mon May 25 , 2020
วจก. ม.อ. ผนึกกำลังชุมชน สร้างตู้ปันน้ำใจช่วยเหลือพี่น้องชาวควนเนียงช่วงโควิด-19 สืบเนื่องจากช่วงเช้าวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ณ สำนักข่าว Hatyai Today News ได้ลงพื้นที่ ณ ที่ทำการสหกรณ์การเกษตรควนเนียง จำกัด อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา สัมภาษณ์ถึงโครงการตู้ปันน้ำใจ โดยมีนายสุทิศ พงษ์จีน ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรควนเนียง จำกัด บุคลากรของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ หังสพฤกษ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำทีมบริหารของคณะและบุคลากร เข้าร่วมในโครงการมอบ “ตู้ปันน้ำใจ วจก. ม.อ.” แก่สหกรณ์การเกษตรควนเนียง จำกัด โครงการที่เกิดขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลน และได้รับความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของวิกฤตโควิด-19 สิ่งของในตู้นั้น ส่วนใหญ่จะเป็นผลผลิตจากชุมชน ที่ทางคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับทางสหกรณ์การเกษตรควนเนียง จำกัด รับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรในพื้นที่มาใส่ใน “ตู้ปันน้ำใจ” ซึ่งนอกจากจะเป็นการช่วยเหลือประชาชนทั่วไปที่ขาดแคลนแล้ว ยังเป็นการช่วยเหลือให้สมาชิกเกษตรกรมีรายได้หมุนเวียน […]
ปกข่าวสำหรับเฟส [recovered] 01