Pgslot

ศรชล.จังหวัดสงขลา คุมเข้มท่าเทียบเรือประมงจังหวัดสงขลา ป้องกันโควิด-19 ศรชล.จังหวัดสงขลา คุมเข้มท่าเทียบเรือประมงจังหวัดสงขลา ป้องกันโควิด-19 สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค - HATYAITODAY

ศรชล.จังหวัดสงขลา คุมเข้มท่าเทียบเรือประมงจังหวัดสงขลา ป้องกันโควิด-19 สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค

ศรชล.จังหวัดสงขลา คุมเข้มท่าเทียบเรือประมงจังหวัดสงขลา ป้องกันโควิด-19 สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค

   วันนี้ (9 มกราคม 2564) ที่บริเวณทางเข้าท่าเทียบเรือประมงสงขลา เขตเทศบาลนครสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา เจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จ.สงขลา (ศรชล.สงขลา) ดำเนินการคุมเข้มตามมาตรการในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID–19 โดยทำการตรวจคัดกรองผู้ที่จะเข้ามาบริเวณท่าเทียบเรือประมงสงขลา ซึ่งประกาศเป็นเขตพื้นที่ควบคุม จะต้องสวมหน้ากากอนามัยเข้ามาในเขตพื้นที่ควบคุมทุกคน โดยเจ้าหน้าที่ ศรชล.สงขลา ตั้งจุดคัดกรองบริเวณประตูทางเข้าท่าเทียบเรือประมงสงขลา ทำการคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ พร้อมสอนวิธีล้างมือที่ถูกวิธีให้ด้วย

ศรชล.จังหวัดสงขลา คุมเข้มท่าเทียบเรือประมงจังหวัดสงขลา ป้องกันโควิด-19 สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค

นายสุรเดช นิลอุบล นายกสมาคมประมงจังหวัดสงขลา กล่าวว่า แรงงานต่างด้าว ที่อยู่ในกระบวนการในพื้นที่จังหวัดสงขลา เป็นแรงงานต่างด้าวที่ถูกต้องทั้งสิ้น แต่เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้บริโภค แล้วจะได้ทราบว่าแรงงานที่เกี่ยวข้องกับการประมงทุกคน ปลอดเชื้อโควิด เพราะฉะนั้นการบริโภคสัตว์น้ำของเรือประมงไทยในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา ที่ส่งสัตว์น้ำไปให้ถึงมือผู้บริโภค เพิ่มความมั่นใจให้กับผู้บริโภค เต็ม 100 % ว่า ปลอดเชื้อโควิด-19 อย่างแน่นอน

            สำหรับผู้ที่เข้ามาในบริเวณท่าเทียบเรือประมงสงขลา ส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าของแพปลา และลูกจ้าง เจ้าของเรือประมง ลูกเรือประมง รวมทั้งแรงงานต่างด้าว และครอบครัวที่เข้ามาประกอบอาชีพด้านการประมงกับนายจ้างที่แพปลา บริเวณท่าเทียบเรือประมงสงขลาแห่งนี้ ในส่วนของแรงงานต่างด้าวทางสมาคมประมงจังหวัดสงขลา ได้มีมาตรการในการควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ระลอกใหม่อย่างเข้มงวด โดยทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลามาทำการตรวจเชิงลึกแรงงานกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนชาวสงขลาที่มีแรงงานต่างด้าว ชาวเมียนมาและชาวกัมพูชา เข้ามาทำงานในพื้นที่จังหวัดสงขลาว่า แรงงานต่างด้าวที่อยู่ในบริเวณท่าเทียบเรือประมงสงขลาไม่มีการติดเชื้อโควิด- 19 ระลอกใหม่แต่อย่างใด

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : กรมข่าวประชาสัมพันธ์

            

Next Post

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 9 มกราคม 2564 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 212 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)

Sat Jan 9 , 2021
สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 9 มกราคม 2564 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 212 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2564 เวลา 11.35 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) หรือศบค.ได้เสนอข้อมูลสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย ซึ่งในวันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 212 ราย เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศเข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)          HATYAITODAYNEWS อ้างอิงข้อมูลจาก : ศูนย์ข้อมูล COVID-19 Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 9 มกราคม 2564 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 212 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)