ตลาดแพปลาหาดใหญ่ ปลอดภัยไร้โควิด-19 หลังสาธารณสุขลงตรวจสอบไม่มีการขนส่งสินค้ามาจากพื้นที่เสี่ยง

ตลาดแพปลาหาดใหญ่ ปลอดภัยไร้โควิด-19 หลังสาธารณสุขลงตรวจสอบไม่มีการขนส่งสินค้ามาจากพื้นที่เสี่ยง

ภายหลังการติดเชื้อโควิด-19 เจ้าของแพปลาที่จังหวัดสมุทรสาครที่พบผู้ที่เชื้อหลายรายนั้น ทำให้มีมาตรการคุมเข้มแพปลาในจังหวัดทั่วประเทศในการป้องกันโควิด-19

ตลาดแพปลาหาดใหญ่ ปลอดภัยไร้โควิด-19 หลังสาธารณสุขลงตรวจสอบไม่มีการขนส่งสินค้ามาจากพื้นที่เสี่ยง

โดย วันนี้ 19 มกราคม 2564 ณ.ตลาดสดริมทางรถไฟ,ตลาดโรงแรมทัวร์ นางปุณยาพร แสนศรีจันทร์ ผอ.สน.สส. นายณตฤณ เพ็ชรมี หฝ.บริการสาธารณสุข ร่วมกับงานเทศพานิชย์ งานเทศกิจและกลุ่มงานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการแพปลา กรณีมีการขนส่งสินค้ามาจากพื้นที่เสี่ยง ตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคโควิค19 อย่างเคร่งครัด

ซึ่งหลังจากที่ลงพื้นที่ตรวจสอบแพปลาในตลาดทั้ง 2 แห่ง พบว่า ได้ปฎิบัติตามมาตรการที่รัฐได้ประกาศคุมเข้มสภานการณ์อย่างเข้มงวด พร้อมทั้งได้พูดคุยสอบถามในข้อปฎิบัติของนายจ้างและลูกจ้าง ทั้งแรงงานไทยและต่างด้าว ทุกคนต่างพร้อมรับทราบน้อมรับข้อประกาศอย่างเข้มงวด ทั้งนี้ทางสาธารณสุขได้ให้คำแนะนำเรื่องมาตรการป้องกันโควิด-19 และตรวจแนะนำสถานประกอบการเพื่อขอรับใบอนุญาตให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิงข้อมูลจาก : สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครหาดใหญ่

Next Post

ชาวไทยในมาเลเซีย 36 ราย กลับไทยตรวจพบเชื้อ 3 ราย รอผลตรวจเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีก 2 ราย

Tue Jan 19 , 2021
ชาวไทยในมาเลเซีย 36 ราย กลับไทยตรวจพบเชื้อ 3 ราย รอผลตรวจเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีก 2 ราย   วันนี้ 19 ม.ค. 64 นพ.สงกรานต์ ไหมชุม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 มีชาวไทยเดินทางกลับจากประเทศมาเลเซีย จำนวน 36 ราย แบ่งเป็นกลุ่มผู้ต้องขังที่พ้นโทษ จำนวน 34 ราย และกลุ่มที่กลับมาด้วยระบบปกติ 2 ราย  โดยกลุ่มผู้ต้องขังที่ผ่านการกักตัวจาก สถานกักกันเพื่อสังเกตอาการฯ (บาราเต็ก) รัฐเคดาร์ ประเทศมาเลเซีย ทั้ง 34 ราย มีประวัติตรวจหาเชื้อ COVID-19 ที่ประเทศมาเลเซียผลไม่พบเชื้อ ก่อนเดินทางกลับประเทศไทยทางด่านเบตง พร้อมคนไทยที่แจ้งความประสงค์กลับประเทศไทยตามระบบปกติ โดยได้นำส่งตัวให้กับศูนย์สังเกตอาการฯ(Local quarantine : LQ) ด้วยรถตู้และรถมินิบัสนำส่งตามสถานที่สังเกตอาการฯแต่ละจังหวัด  ทั้งนี้ การรายงานผู้ที่อยู่ศูนย์สังเกตอาการฯ (LQ) จะมีการส่งตรวจหาเชื้อ COVID-19 ครั้งที่ 1 ในช่วงวันที่ 3-5 ที่อยู่ศูนย์สังเกตอาการฯ และครั้งที่ 2 ในช่วงวันที่ 11-13 จากกรณีผู้สังเกตอาการฯใน LQ อ.เบตง (15 ราย) และLQ จ.ยะลา (3 ราย) รวม 18 ราย (เป็นชาวยะลา 4 ราย)  เก็บตัวอย่างตรวจ และได้รับรายงานผลการตรวจ (ครั้งที่ 1) ดังนี้   ไม่พบเชื้อ 13 ราย รอผล 2 ราย  พบเชื้อ 3 ราย (ผู้ป่วยรักษาอยู่รพ.เบตง) ดังนั้น เพื่อควบคุมป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดในพื้นที่การเฝ้าระวังในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ทั้งการค้นหาเชิงรุก และการสุ่มตรวจกลุ่มพื้นที่เสี่ยง อาชีพเสี่ยง มาตรการในการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรค COViD -19 ระลอกใหม่ จึงต้องขอความร่วมมือประชาชนเคร่งครัด HATYAITODAYNEWS Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
ชาวไทยในมาเลเซีย 36 ราย กลับไทยตรวจพบเชื้อ 3 รายรอผลตรวจเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีก 2 ราย