จังหวัดสงขลาประกาศแจ้งเตือน ชาวประมงเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

จังหวัดสงขลาประกาศแจ้งเตือน ชาวประมงเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

จังหวัดสงขลาประกาศเตือนในช่วงฤดูฝนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำควรมีแนวทางปฏิบัติ  เพื่อลดความสูญเสียจากอุทกภัยด้านการประมง   ดังนี้

  1. ศึกษาข้อมูลในปีที่ผ่านมาว่า พื้นที่ใดน้ำเคยท่วม   และติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศ
  2. หากเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำท่วมขังได้ง่าย  ควรเสริมคันบ่อให้สูงขึ้น
  3. ควรเตรียมมุ้งเขียวล้อมรอบคันบ่อ  ป้องกันปลาหนีช่วงน้ำท่วม
  4. กรณีคาดว่า  จะไม่สามารถป้องกันน้ำท่วมได้  ให้คัดปลาที่มีขนาดใหญ่จำหน่ายไปก่อน  หรือรีบจับสัตว์น้ำจำหน่ายโดยเร็ว  แม้สัตว์น้ำจะยังเจริญเติบโตไม่เต็มที่  ก็ทำให้มีรายได้ตอบแทนคืนมาเป็นบางส่วน
    กรณีเลี้ยงปลาในกระชังในแหล่งน้ำธรรมชาติ เช่น  แม่น้ำ  ให้ย้ายปลาในกระชัง  ไปแหล่งที่ปลอดภัย
  5. เกษตรกรควรขอขึ้นทะเบียนผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ  เพื่อประโยชน์ในการขอรับความช่วยเหลือเมื่อประสบอุทกภัย  โดยต้องขึ้นทะเบียนก่อนที่ประสบอุทกภัยเท่านั้น  กรณีเลี้ยงปลาในกระชังในแหล่งน้ำธรรมชาติ   ต้องขออนุญาตผ่านประมงอำเภอ  นายอำเภอ  ประมงจังหวัด  และอธิบดีกรมประมง  เมื่อได้รับอนุญาตจึงจะสามารถขึ้นทะเบียนได้    หากยังไม่ได้รับอนุญาต  ไม่สามารถขึ้นทะเบียนได้  เมื่อได้รับความเสียหาย  ทางราชการไม่สามารถช่วยเหลือได้
  1. ควรบันทึกข้อมูลการเลี้ยงสัตว์น้ำในสมุดประจำฟาร์ม  เพื่อทราบผลผลิต   ต้นทุน/รายจ่ายในการเลี้ยง  เพื่อเป็นข้อมูลให้ทางราชการกรณีขอรับความช่วยเหลือเมื่อประสบอุทกภัย  หากไม่เกิดภัย  สามารถใช้เป็นข้อมูลในการเลี้ยงปลาในรุ่นต่อไปได้
  2. การป้องกันเป็นสิ่งดีที่สุด  หากทราบว่า  พื้นที่ใดมีอัตราการเสี่ยงในการเกิดน้ำท่วมสูงเป็น ประจำทุกปี  การเลี้ยงปลาควรวางแผนให้สามารถจับผลผลิตได้ในช่วงเวลาก่อนที่น้ำจะท่วม

จังหวัดสงขลาประกาศแจ้งเตือน ชาวประมงเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

 

 

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิงข้อมูลจาก : ราชกิจจานุเบกษา

Next Post

ศูนย์ดำรงธรรมเร่งแก้ไขปัญหา ชาวบ้านอ.หาดใหญ่กว่า 475 ครัวเรือน ร้องเรียนไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่อยู่อาศัย

Fri Oct 23 , 2020
ศูนย์ดำรงธรรมเร่งแก้ไขปัญหา ชาวบ้านอ.หาดใหญ่กว่า 475 ครัวเรือน ร้องเรียนไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่อยู่อาศัย     วันนี้ (วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563) เวลา 09.00 น. ณ วัดวังพาคีรีวงศ์ ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา ร่วมรับฟังปัญหาความเดือดร้อน กับ นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ประกอบด้วย สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสงขลา สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 และอำเภอหาดใหญ่ โดยมีพี่น้องประชาชนกว่า 400 คน มาร่วมรับฟังปัญหา สำหรับกรณีดังกล่าวสืบเนื่องจากประชาชนในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ ตำบลฉลุง หมู่ที่ 1,2,3,4 และ […]
ศูนย์ดำรงธรรมเร่งแก้ไขปัญหา ชาวบ้านอ.หาดใหญ่กว่า 475 ครัวเรือน ร้องเรียนไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่อยู่อาศัย