โรงแรมโครงการเราเที่ยวด้วยกันฉวยโอกาสขึ้นค่าห้องพักเกินจริง หากประชาชนพบเห็นโปรดโทรแจ้ง 1672

โรงแรมโครงการเราเที่ยวด้วยกันฉวยโอกาสขึ้นค่าห้องพักเกินจริง หากประชาชนพบเห็นโปรดโทรแจ้ง 1672

       หลังจากมีการเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนลงทะเบียนผ่าน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com ก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักผ่านทวิตเตอร์ โดยระบุว่า “บางโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการฯ มีการปรับราคาที่พักเพิ่มขึ้นจากเดิม เช่นปกติคืนละ 500-600 บาท แต่เมื่อเข้าร่วมโครงการกลับเพิ่มเป็น 1,200 บาท แม้ตามโครงการประชาชนจะจ่ายเพียง 60% แต่ก็เท่ากับจ่ายราคาปกติของโรงแรม ทำให้ส่วนต่าง 40% ที่เหลือ โรงแรมได้เงินจากรัฐบาลไปฟรี ๆ”

นายคณนาถ หมื่นหนู โฆษกกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ก็ออกมากล่าวว่า ประชาชนที่ลงทะเบียนในโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” แล้วได้รับสิทธิ์สามารถตรวจสอบและเปรียบเทียบราคาที่พักก่อนการตัดสินใจจองที่พักทั้งกับโรงแรม/โฮมสเตย์ผ่านระบบของผู้ประกอบการโดยตรงหรือ เลือกใช้บริการจองที่พักผ่านเว็บไซต์ของผู้ให้บริการจองที่พักและการท่องเที่ยวออนไลน์ (Online Travel Agency: OTA)

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีมาตรการที่รัดกุมในการรองรับ โดยมีการกำหนดรายละเอียดเงื่อนไขของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ คือ ราคาห้องพักที่เสนอขายต้องไม่สูงกว่า ราคาที่ผู้ประกอบการเสนอขายผ่านทางเว็บไซต์ของผู้ให้บริการจองที่พักและการท่องเที่ยวออนไลน์ (Online Travel Agency: OTA)

ซึ่งถ้าหากประชาชนพบว่าราคาที่พักสูงเกินจริง สามารถร้องเรียนได้โดยผ่านช่องทางการร้องเรียนที่ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 1672 กรณีร้องเรียนขอความอนุเคราะห์แจ้งชื่อ นามสกุล สถานประกอบการที่ร้องเรียน รวมถึงหลักฐานการร้องเรียน โดยจะใช้ระยะเวลาดำเนินงานในการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน 3 วันทำการ แล้วจะรายงานผลให้ผู้ร้องเรียนทราบโดยตรง หากตรวจสอบแล้วพบว่าสถานประกอบการที่ร้องเรียนมาดำเนินการไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด สถานประกอบการดังกล่าวจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการ รวมทั้งต้องคืนเงินให้แก่ผู้เสียหายด้วย

โรงแรมโครงการเราเที่ยวด้วยกันฉวยโอกาสขึ้นค่าห้องพักเกินจริง หากประชาชนพบเห็นโปรดโทรแจ้ง 1672

โรงแรมโครงการเราเที่ยวด้วยกันฉวยโอกาสขึ้นค่าห้องพักเกินจริง หากประชาชนพบเห็นโปรดโทรแจ้ง 1672

โรงแรมโครงการเราเที่ยวด้วยกันฉวยโอกาสขึ้นค่าห้องพักเกินจริง หากประชาชนพบเห็นโปรดโทรแจ้ง 1672

โรงแรมโครงการเราเที่ยวด้วยกันฉวยโอกาสขึ้นค่าห้องพักเกินจริง หากประชาชนพบเห็นโปรดโทรแจ้ง 1672

โรงแรมโครงการเราเที่ยวด้วยกันฉวยโอกาสขึ้นค่าห้องพักเกินจริง หากประชาชนพบเห็นโปรดโทรแจ้ง 1672

 

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง :  กรมข่าวประชาสัมพันธ์

Next Post

สถานกาณ์โควิด-19 วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 5 ราย

Tue Jul 21 , 2020
สถานกาณ์โควิด-19 วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 5 ราย    วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้รายงานว่าการพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ ยืนยันพบผู้ป่วยเพิ่ม 5 ราย เป็นชาวไทย ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เข้าพักสถานที่เฝ้าระวังที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)     ทั้งนี้ ทางโฆษก ศบค. ยังได้อัปเดตสถานการณ์ผู้สัมผัสติดเชื้อซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงจากจังหวัดระยองและกรุงเทพมหานคร โดยทั้งหมดไม่มีการตรวจพบเชื้อ HATYAITODAYNEWS อ้างอิงข้อมูลเพิ่มเติม : ศูนย์โควิด-19  ทั้งนี้ท่านสามารถติดตามรายงานสถานการณ์โควิด-19 ได้ในแบบเรียลไทม์ Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
สถานกาณ์โควิด-19 วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 5 ราย