กสทช. ใจปล้ำเตรียมอนุมัติเน็ตฟรี ช่วยไทยช่วงวิกฤติโควิด-19

กสทช. ใจปล้ำเตรียมอนุมัติเน็ตฟรีช่วยไทยช่วงวิกฤติโควิด-19
กสทช. ใจปล้ำเตรียมอนุมัติเน็ตฟรีช่วยไทยช่วงวิกฤติโควิด-19

กสทช. ใจปล้ำเตรียมอนุมัติเน็ตฟรีช่วยไทยช่วงวิกฤติโควิด-19

    จากสถานการณ์วิฤติโควิด-19 มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสที่รวดเร็ว จึงทำให้บริษัทต่างๆทั้งเอกชนหรือแม้กระทั่งภาครัฐเอง ได้มีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทางส่งผลกระทบโดยเฉพาะการใช้ชีวิตประจำวันต่างๆ รวมถึงพนักงานอย่างเราๆ ก็คงจะหนีไม่พ้นการเดินทางไปทำงานตามสถานที่ทำงานต่างๆ หลายๆบริษัทเลือกที่จะให้พนักงานทำงานแบบ Work from home หรือการทำงานอยู่ที่บ้านเพื่อลดความเสี่ยงในการได้รับเชื้อไวรัส COVID-19 ที่กำลังลุกลาม รวมถึงโอกาสในการแพร่กระจาย

จากวันที่ 23 มีนาคม 2563 พล.อ. สุกิจ ขมะสุนทร ประธาน กสทช. ,พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์ รองประธาน กสทช. ,นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. และนายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ กสทช. ได้ร่วมกันแถลงข่าวผลการประชุม กสทช. นัดประชุมวาระพิเศษเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือประชาชนทุกระดับ โดยที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือประชาชนและผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยการลดค่าใช้จ่ายด้านโทรคมนาคม และส่งเสริมการทำงานที่บ้าน รวมทั้งสนับสนุนการทำงานผ่านอินเทอร์เน็ต เสนอ ณ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเป็นเรื่องเร่งด่วนต่อไป ดังนี้

1. สนับสนุนให้ประชาชนสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์เคลื่อนที่ (Mobile Broadband) เพิ่ม 10 กิกะไบต์ ต่อคน ต่อเดือน ให้แก่ผู้ใช้งานในปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 3 เดือน
2. สนับสนุนการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ประจำที่ (Fixed Broadband) ให้แก่ผู้ใช้งานในปัจจุบัน โดยปรับเพิ่มขนาดความจุ (Capacity) เท่าที่ผู้ให้บริการจะสามารถดำเนินการได้ให้ได้ความเร็ว 100 Mbps

ทั้งนี้ กสทช. ก็ได้ขอความร่วมมือจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตทุกรายเตรียมความพร้อมเพิ่ม Capacity เพื่อรองรับไลฟ์สไตล์ของประชาชนแต่ละคนที่ใช้บริการอินเทอร์เน็ต ที่จะทำงานแบบ Work from home เพื่อลดความเสี่ยงสถานการณ์โรคโควิด-19 สอดคล้องกับมาตรการของรัฐ

 

อ้างอิง: กสทช

Next Post

คำสั่งผู้ว่า!! นราธิวาสเตรียมล๊อกดาว์นจังหวัด ย้ำวิกฤตโควิด-19

ศุกร์ มี.ค. 27 , 2020
คำสั่งผู้ว่า!! นราธิวาสเตรียมล๊อกดาว์นจังหวัด ย้ำว […]