ผู้ว่าสงขลา ลงตรวจเยี่ยมจุดตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วยตนเอง

ผู้ว่าสงขลา ลงตรวจเยี่ยม จุดตรวจคัดกรองโควิด-19
ผู้ว่าสงขลา ลงตรวจเยี่ยม จุดตรวจคัดกรองโควิด-19

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เดินทางตรวจเยี่ยม จุดตรวจคัดกรองโควิด-19

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เดินทางตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจุดตรวจคัดกรองโควิด-19 ตำบลพิจิตร อ.นาหม่อม จ.สงขลา

วันนี้ (9 เม.ย.63) ที่องค์การบริหารส่วนตำบลพิจิตร นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เดินทางตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจุดตรวจคัดกรองโควิด-19 ตำบลพิจิตร อ.นาหม่อม จ.สงขลา พร้อมพบปะประชาชน พูดคุยสร้างความรู้ความเข้าใจ สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ให้ตระหนัก ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และสร้างความมั่นใจในมาตรการการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลหาดใหญ่-นาหม่อม

ด้านนายแพทย์ พีระพงษ์ ภาวสุทธิไพศิฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ กล่าวว่า คณะนี้ทางโรงพยาบาลหาดใหญ่-นาหม่อมรับผู้ป่วยโควิด-19 ซึ่งเป็นผู้ป่วยจากการเข้าร่วมกิจกรรมดาวะห์ ณ ประเทศอินโดนีเซีย โดยเป็นคนจังหวัดสงขลา 10 ราย และจังหวัดสตูล 1 ราย ซึ่งได้เข้ารับการดูแลในหอผู้ป่วยเฉพาะ (Cohort ward) ที่ รพ.หาดใหญ่-นาหม่อม เป็นที่เรียบร้อย และขอยืนยันว่าการทำงานของเจ้าหน้าที่ ที่ต้องดูแลผู้ป่วยดังกล่าวมีมาตรการในการป้องกันตัวเองเป็นอย่างดี พร้อมทั้งมีเครื่องมือที่พร้อมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเพียงพอ ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชน และเพื่อเป็นขวัญ กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

ผู้ว่าสงขลา ลงตรวจเยี่ยม จุดตรวจคัดกรองโควิด-19
ผู้ว่าสงขลา ลงตรวจเยี่ยม จุดตรวจคัดกรองโควิด-19

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิงข้อมูลจาก : สนง ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา กรมประชาสัมพันธ์

ทั้งนี้ท่านสามารถติดตามรายงานสถานการณ์โควิด-19 ได้ในแบบเรียลไทม์

Next Post

4 กลุ่มเข้าเกณฑ์ ผู้ป่วยCOVID-19 ตรวจฟรี

Thu Apr 9 , 2020
ตรวจฟรี!! 4 กลุ่มเข้าเกณฑ์ ผู้ป่วยที่ต้องสอบสวนโรค COVID-19 เมื่อ 8 เม.ย 2563 นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) แถลงข่าวสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 กล่าวถึงผู้ป่วย 4 กลุ่มที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคโควิด-19 ฟรี ได้แก่ 1.กลุ่มที่มีประวัติเดินทางมาจากทุกประเทศ มีอาการของระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หรือหายใจลำบาก และมีอุณหภูมิเกิน 37.3 องศา 2.กลุ่มผู้ป่วยในสถานพยาบาลที่มีอาการดังนี้ ผู้มีอาการระบบทางเดินหายใจ และมีอุณหภูมิ 37.5 องศา มีประวัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ อยู่ในพื้นที่เกิดโรค ประกอบอาชีพที่ติดต่อคนจำนวนมาก ไปในสถานที่ชุมนุมเคยสัมผัสกับผู้ป่วย ผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ 3.กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ ผู้มีอาการของระบบทางเดินหายใจ และมีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศา และมีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วย 4.กลุ่มผู้มีอาการป่วยเป็นกลุ่มก้อน ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ […]
ปกข่าวแบบเว็บไซต์ 01