ปลดล็อคเงื่อนไขโครงการสำหรับนักศึกษาจบใหม่ที่กำลังเข้าสู่ตลาดแรงงาน เงินอุดหนุนเดือนละไม่ต่ำกว่า 4,000 บาท

ปลดล็อคเงื่อนไขโครงการสำหรับนักศึกษาจบใหม่ที่กำลังเข้าสู่ตลาดแรงงาน เงินอุดหนุนเดือนละไม่ต่ำกว่า 4,000 บาท

หลังที่มีโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ ที่เปิดให้ลงทะเบียนในครั้งแรกนั้น พบว่าติดปัญหาในด้านเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการทั้งด้านผู้จบการศึกษาใหม่ และด้านนายจ้างสถานประกอบการ  ทางคณะรัฐมนตรีจึงเห็นชอบให้ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขและขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการออกไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จากเดิมที่สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ดังนี้

1.ผู้จบการศึกษาใหม่ต้องมีสัญชาติไทย มีอายุไม่เกิน 25 ปี หากมีอายุเกิน 25 ปี ต้องจบการศึกษา ปี 2562 เป็นต้นไป

2.เงื่อนไขสำหรับนายจ้าง ในการจ้างให้เป็นไปตามข้อตกลงการจ้างงานระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง แต่ต้องไม่ต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัด ตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง โดนรัฐบาลให้การอุดหนุนเงินเดือน ไม่เกินร้อยละ 50 ต่อคนต่อเดือน ทั้งนี้ รัฐบาลจะจ่ายเงินอุดหนุนตามวุฒิการศึกษา ได้แก่ ปริญญาตรี ไม่เกิน 7,500 บาท ปวส. ไม่เกิน 5,750 บาท ปวช. ไม่เกิน 4,700 และ ม.6 ไม่เกิน 4,345 บาท

3.เงื่อนไขการจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ลูกจ้าง ปรับใหม่เป็นรัฐบาลจ่างเงินอุดหนุน 3 ครั้งต่อเดือน จากเดิมที่กำหนดให้นายจ้างจ้างเดือนละ 1 ครั้ง (ภายในสิ้นเดือน) เพื่อให้สอดคล้องกับรอบการจ่ายค่าจ้างของนายจ้าง ดังนี้

-นายจ้างจ่ายค่าจ้างภายในสิ้นเดือน รัฐบาลจ่างเงินอุดหนุนภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป

-นายจ้างจ่ายค่าจ้างหลังสิ้นเดือน (ภายในวันที่ 1-5 ของเดือนถัดไป) รัฐจ่ายเงินอุดหนุนภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

-กรณีนายจ้างจ่ายค่าจ้างเป็นไปตามเงื่อนไข แต่การจัดทำเอกสารในระบบไม่สมบูรณ์ รัฐจะจ่ายเงินอุดหนุนภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา จึงขอเชิญชวนนายจ้าง/สถานประกอบการ และผู้จบการศึกษาใหม่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ได้ที่ www.จ้างงานเด็กจบใหม่.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  โทร. 074-234089

ปลดล็อคเงื่อนไขโครงการสำหรับนักศึกษาจบใหม่ที่กำลังเข้าสู่ตลาดแรงงาน เงินอุดหนุนเดือนละไม่ต่ำกว่า 4,000 บาท

HATYAITODAYNEWS

Next Post

เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อเว็ปไซต์โครงการเราชนะปลอม หลอกให้ประชาชนกรอกข้อมูลส่วนตัว

Wed Jan 20 , 2021
เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อเว็ปไซต์โครงการเราชนะปลอม หลอกให้ประชาชนกรอกข้อมูลส่วนตัว ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบแนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ผ่านโครงการเราชนะ ปรากฏว่าขณะนี้มีเว็ปไซด์ปลอมโครงการเราชนะ และหลอกให้ประชาชนกรอกข้อมูลส่วนตัว ดังนั้นจึงขอแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่าได้หลงเชื่อเว็บไซค์ดังกล่าว เพราะโครงการเราชนะจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียน ในวันที่ 29 มกราคม 2564   ทั้งนี้ทางครม. อนุมัติ โครงการเราชนะ ให้ประชาชนได้มีเงินจับจ่าย 7,000 บาทต่อคน ทั้งหมด 31.1 ล้านคน กรอบวงเงินประมาณ 210,200 ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้ 1. เป็นคนที่มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป ณ วันที่ ครม. อนุมัติโครงการ 2. ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ตามกฎหมายประกันสังคม 3. ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานราชการ พนักงานลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือในส่วนที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐที่ได้ค่าตอบแทน 4. ไม่เป็นข้าราชการการเมือง ไม่เป็นผู้ที่ไดัรับบำนาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ 5. ไม่เป็นผู้มีเงินรายได้เกิน 3 แสนบาทต่อปี 6. ไม่มีเงินฝากทุกบัญชีรวมกันเกิน 5 แสนบาท นับจากข้อมูลวันที่ 31 ธันวาคม […]
ปกข่าวใหม่ 01