ผู้ที่ได้รับสิทธิ์คนละครึ่ง รีบติดตั้งแอป “เป๋าตัง” ยืนยันตัวตนก่อนถูกตัดสิทธิ 14 ม.ค.นี้

ผู้ที่ได้รับสิทธิ์คนละครึ่ง รีบติดตั้งแอป “เป๋าตัง” ยืนยันตัวตนก่อนถูกตัดสิทธิ 14 ม.ค.นี้

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน เศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เผยว่า โครงการคนละครึ่ง เฟส 2 ได้เปิดให้ประชาชนได้เริ่มใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.64 สามารถใช้จ่ายได้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 ผู้ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่ง เฟส 2 ที่ยังไม่ได้ติดตั้งแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ขอให้เร่งดำเนินการและยืนยันตัวตนให้เรียบร้อย

ผู้ที่ได้รับสิทธิ์คนละครึ่ง รีบติดตั้งแอป "เป๋าตัง" ยืนยันตัวตนก่อนถูกตัดสิทธิ 14 ม.ค.นี้


ดำเนินการผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่
(1) แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”
(2) สาขาธนาคารกรุงไทย หรือ
(3) ตู้เอทีเอ็มสีเทาของธนาคารกรุงไทย (สามารถค้นหาตำแหน่งของตู้เอทีเอ็มสีเทา โดยพิมพ์คำว่า “ATM กรุงไทย ยืนยันตัวตน” ใน Google Maps)
ใช้จ่ายผ่านร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการภายใน 14 วัน เพื่อรักษาสิทธิของท่าน
(หมดเขตยืนยันการใช้สิทธิก่อน 14 ม.ค.64)

ผู้ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่ง เฟส 1 จะได้รับวงเงินเพิ่มอีก 500 บาท ขอให้เข้าใช้งานแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” โดยจะพบข้อความเตือน “ท่านได้รับสิทธิคนละครึ่ง ระยะที่ 2 มูลค่า 500 บาท สามารถใช้สิทธิได้ถึงวันที่ 31 มี.ค.64” และเมื่อกดปุ่มยอมรับเงื่อนไขและรับสิทธิ จะได้รับสิทธิดังกล่าว สอบถามเพิ่มเติม สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 02 273 9020 ต่อ 3697 3527 3548 3509 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1144 (24 ชม.)

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : กรมข่าวประชาสัมพันธ์

Next Post

มหาวิทยาลัยทักษิณทุกวิทยาเขต จัดการเรียนการเรียน-สอนในรูปแบบออนไลน์ทุกรายวิชา ตั้งแต่วันที่ 6 – 31 มกราคม 2564

Wed Jan 6 , 2021
มหาวิทยาลัยทักษิณทุกวิทยาเขต จัดการเรียนการเรียน-สอนในรูปแบบออนไลน์ทุกรายวิชา ตั้งแต่วันที่ 6 – 31 มกราคม 2564 วันที่ 6 ธ.ค. 64 ทางมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตสงขลา และวิทยาเขตพัทลุง เปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อยู่ในขณะนี้ ทำให้ออกประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยให้จัดการเรียนการสอนของวิทยาเขตพัทลุง เป็นแบบออนไลน์ทุกรายวิชา ตั้งแต่วันที่ 6 – 31 มกราคม 2564 ยกเว้นรายวิชาปฏิบัติการที่ผู้สอนมีความจำเป็นต้องใช้ห้องปฏิบัติการสอนสามารถใช้ได้ในระหว่างวันที่ 6 – 8 มกราคม 2564 โดยต้องขออนุญาตต่อหัวหน้าส่วนงานวิชาการ และให้จัดการสอบกลางภาค ในระหว่างวันที่ 25 – 29 มกราคม 2564 แบบออนไลน์ทุกรายวิชา ตามวัน เวลาสอบที่แจ้งไว้ในระบบทะเบียนนิสิต กรณีที่ผู้สอนไม่สามารถจัดสอบได้ตามวันเวลาที่ระบุไว้ในคำสั่งตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ให้ผู้สอนขออนุญาตสอบนอกตารางต่อหัวหน้าส่วนงานวิชาการ […]
ปกข่าวใหม่ [recovered] 01