ท่าอากาศยานหาดใหญ่เข้มตรวจมาตรฐานชีวอนามัยรอบท่าอากาศยานหาดใหญ่

ท่าอากาศยานหาดใหญ่เข้มตรวจมาตรฐานชีวอนามัยรอบท่าอากาศยานหาดใหญ่

    ท่าอากาศยานหาดใหญ่ โดยส่วนมาตรฐานที่อากาศยานและอาชีวอนามัยท่าอากาศยานหาดใหญ่ ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้สอดคล้องตามแนววิถีชีวิตแบบใหม่ (New Normal) โดยกำหนดให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทาง จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) มีการเว้นระยะที่นั่ง ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำและกำชับผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะ ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันฯ ที่กระทรวงคมนาคมกำหนดอย่างเคร่งครัด

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 คำแนะนำง่ายๆให้ศึกษากัน โปรดเตรียมตัวให้พร้อม ก่อนเดินทางไปสนามบิน ดังนี้

– วัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าอาคารผู้โดยสาร (ต้องไม่เกิน 37.3 องศา)
– ผู้โดยสารควรลงรายละเอียดการเดินทางบน AOT Airport Application ก่อนการเดินทางทุกครั้ง
– สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
– อย่าลืมลงทะเบียน “ไทยชนะ” ก่อนเข้าอาคารทุกครั้ง
– อาคารผู้โดยสารสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะผู้โดยสารที่เดินทางเท่านั้น
– ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด

ปล. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเที่ยวบินสามารถติดต่อสอบถามได้โดยตรงกับสายการบิน

 

ท่าอากาศยานหาดใหญ่เข้มตรวจมาตรฐานชีวอนามัยรอบท่าอากาศยานหาดใหญ่

ท่าอากาศยานหาดใหญ่เข้มตรวจมาตรฐานชีวอนามัยรอบท่าอากาศยานหาดใหญ่

ท่าอากาศยานหาดใหญ่เข้มตรวจมาตรฐานชีวอนามัยรอบท่าอากาศยานหาดใหญ่

ท่าอากาศยานหาดใหญ่เข้มตรวจมาตรฐานชีวอนามัยรอบท่าอากาศยานหาดใหญ่

ท่าอากาศยานหาดใหญ่เข้มตรวจมาตรฐานชีวอนามัยรอบท่าอากาศยานหาดใหญ่

ท่าอากาศยานหาดใหญ่เข้มตรวจมาตรฐานชีวอนามัยรอบท่าอากาศยานหาดใหญ่

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : ท่าอากาศหาดใหญ่

Next Post

ประชาชนในจังหวัดสงขลาตื่นตัว กลับมาป้องกันตัวเองและครอบครัวอีกครั้ง ทั้งสวมใส่หน้ากากอนามัยและเฟซชิลด์

Thu Jul 16 , 2020
ประชาชนในจังหวัดสงขลาตื่นตัว กลับมาป้องกันตัวเองและครอบครัวอีกครั้ง ทั้งสวมใส่หน้ากากอนามัยและเฟซชิลด์ ประชาชนในจังหวัดสงขลา เริ่มกลับมาป้องกันตัวเองและครอบครัวอีกครั้ง ทั้งสวมใส่หน้ากากอนามัยและเฟซชิลด์ ขณะที่ ทางจังหวัดขอความร่วมมือประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงจังหวัดระยอง รายงานตัวกับเจ้าหน้าที่สาธาณสุขในพื้นที่ และกักตัว 14 วัน เพื่อความปลอดภัย บรรยากาศการใช้ชีวิตของประชาชนในจังหวัดสงขลา เริ่มหันมาตั้งการ์ดดูแลตัวเองและครอบครัวเพื่อป้องกัน COVID-19 อีกครั้ง หลังจากที่สถานการณ์กลับมาสุ่มเสี่ยงที่จะแพร่ระบาดรอบ 2 จากกรณีพบทหารอียิปต์ และลูกของทูตติดเชื้อ COVID-19 จากการลงพื้นที่ตรวจสอบบรรยากาศตามโรงเรียนต่าง ๆ เช่น ที่โรงเรียนเทศบาล 6 หรืออนุบาลในฝัน ทั้งผู้ปกครอง นักเรียน ทั้งชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษา ต่างสวมหน้ากากอนามัยและเฟซชิลด์กันร้อยเปอร์เซ็นต์ เพื่อป้องกันตัวเอง ในขณะที่ทางโรงเรียน มีการคัดกรองนักเรียนทั้งวัดอุณภูมิ ตั้งเจลล้างมือ และมาตรการเว้นระยะห่างเพื่อให้ปลอดภัยสูงสุด รวมทั้งประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผู้ปกครองหากมาจากพื้นที่เสี่ยงทั้งจากจังหวัดระยอง และกรุงเทพฯ ให้กักตัวเองรวมถึงนักเรียน 14 วัน เพื่อสังเกตอาการ จากการสอบถามผู้ปกครองนักเรียน บอกว่า เริ่มกังวลว่า COVID-19 จะกลับมาระบาดรอบ 2 จากผลพวงของทหารอียิปต์ […]
โควิด