ผู้สมัครนายกเทศบาลหาดใหญ่ เริ่มทยอยลงพื้นที่พบปะพี่น้องปชช.ในพื้นที่ พร้อมแนะนโนบายของพรรคตนเอง

ผู้สมัครนายกเทศบาลหาดใหญ่ เริ่มทยอยลงพื้นที่พบปะพี่น้องปชช.ในพื้นที่ พร้อมแนะนโนบายของพรรคตนเอง

วันที่ 17 ก.พ 64 เวลา 13.00น. พี่หลวงคร พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี ผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่เบอร์ 3 นำทีมฝ่ายบริหารประกอบด้วย นายสมพร ใช้บางยาง ประธานที่ปรึกษา นายบรรจง ร่มสงฆ์ ที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารตลาดพลาซ่า ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนกลุ่มผู้ประกอบการค้าขายและรับทราบปัญหาความเดือดร้อนในทุกๆเรื่องของผู้ประกอบการซึ่งการลงพื้นที่ในวันนี้ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นเป็นอย่างยิ่ง โดยทางนโยบายเด่นของทีมพี่หลวงครมี 9 นโนบายเด่นดังนี้

1.เรื่องโครงสร้างพื้นฐาน นำ้ประปากินได้ ไฟสว่าง ถนนดี
2.คนหาดใหญ่ต้องเข้าถึงอินเตอร์เน็ตทุกพื้นที่ ส่งเสริมการเรียนรู้ธุรกิจออนไลน์ ค้าขายเป็น
3.หาดใหญ่เมือง Smart city เพิ่มศักยภาพการศึกษาและเศรษฐกิจให้ได้มาตรฐาน
4.สนับสนุนชมรมกีฬาเพื่อพัฒนาสู่อาชีพ สนับสนุนลานกีฬา สวนสุขภาพตามมุมเมือง
5.Livable city เมืองน่าอยู่ สีเขียว สะอาด ปลอดภัย เมืองร่มรื่น
6.นโยบายผู้สูงอายุ4.0 เพิ่มศักยภาพศูนย์สาธารณสุขชุมชนเพื่อรองรับผู้สูงวัยในทุกมิติเชื่อมทุกส่วน สุขภาพดีมีคนดูแลอย่างมีสุขภาพ
7.ผลักดันให้มีอาคารจอดรถในเมือง & ตลาดสดพลาซ่า สร้างอุโมงค์ทางลอดตามสี่แยกคับคั่ง
8.ส่งเสริม Street Food & Street Art พัฒนาอาหารท้องถิ่น และฮาลาลสู่สากล เพื่อส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมทุกศาสนา
9.พัฒนาของเดิม และสร้างแลนด์มาร์คใหม่ สัญลักษณ์คู่เมืองหาดใหญ่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว วงเวียนน้ำพุหอนาฬิกา ริมคลองเตย สาย1 ย่านตึกเก่า ฯลฯ
150906669 1599303893594038 8201306751097705395 o HATYAITODAY
ส่วนทางด่านคู่แข่ง ดร.ไพร พัฒโน ผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่เบอร์ 2 ลงพื้นที่ช่วยผู้สมัครสท. เขต 2 ทีมดร.ไพรเบอร์ 7 ถึง12 หาเสียงโดยดร.ไพรพร้อมผู้สมัคร สท.เขต 2 ได้เดินเท้าพบปะกับพ่อค้า-แม่ค้าและพี่น้องประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อของในตลาดกิมหยง ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ พร้อมกับแนะนำตัวผู้สมัครสท.เขต 2  ทั้งผู้สมัคร โดยทางทีมดร.ไพรมีนโยบายเด่น
1.หาดใหญ่เป็นนครไร้สาย ปรับทัศนียภาพของเมืองหาดใหญ่ โดยการนำเสาไฟฟ้าลงดิน ทำให้หาดใหญ่เป็นนครไร้สาย สวยงาม ปลอดภัย เทียบเท่ามหานครใหญ่ ในระดับสากล
2.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมหาดใหญ่การขุดลอกคูคลอง ระบายน้ำ การประสานหน่วยงานต่างๆ การดูแลแก้ไขตามแนวพระราชดำริของพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ 9 ทำให้ปัจจุบันสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมไปได้แล้ว 80-90%
2.ส่งเสริมและสนับสนุน บริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิปัจจุบันหาดใหญ่มีศูนย์บริการสาธารณสุขมากถึง 15 ศูนย์ ในแต่ละศูนย์ สามารถดูแลผู้ป่วยในชุมชน โดยบุคลากรทางการแพทย์ ในระดับเดียวกับโรงพยาบาลโดยดูแลทั้งในด้านการตรวจโรคทั่วไป คลินิกโรคเรื้อรัง คลินิกทันตกรรม และการออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยที่ไม่สามารถเดินทางไปรักษาที่โรงพยาบาลได้นอกจากนี้ ยังมีศูนย์บริการ ‘หาดใหญ่ชีวาสุข’ ซึ่งเป็นศูนย์ที่ให้บริการการแพทย์ทางเลือก การแพทย์แผนไทย บริการกายภาพบำบัด เพื่อผู้ป่วยสูงอายุ หรือ ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต อีกด้วย
3.ด้านการศึกษาปรับเปลี่ยนโรงเรียนเทศบาล 1 ให้มีระดับชั้นมัธยมต้น – มัธยมปลาย สนับสนุนให้เด็กนักเรียนได้มีกิจกรรมทั้งด้านการเรียน การกีฬา ศิลปะ สามารถสอบเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยในระดับแนวหน้าได้
โรงเรียนอนุบาลในฝัน (โรงเรียนเทศบาล 6) โรงเรียนเทศบาล 2 ภาษาแห่งแรกในอำเภอ หาดใหญ่ สร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 โดยมีแนวคิดว่าภาษาจะเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเด็กในอนาคต ส่งเสริมให้มีการสอนทั้งภาษาจีนและภาษาอังกฤษโดยชาวต่างชาติ ซึ่งปัจจุบันเป็นที่นิยมสำหรับนักเรียนและผู้ปกครองเป็นอย่างมาก
4.แก้ไขปัญหาการจราจรแออัดโดยการสร้างอุโมงค์กัลยณมิตร เชื่อมหาดใหญ่ตะวันตก-ตะวันออก
145549342 1133265003768261 5602238061085728816 o HATYAITODAY

นายพงษ์ศักดิ์ จิโรภาส พร้อมทีมพงษ์ศักดิ์พัฒนา ผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่เบอร์ 4 ลงพื้นที่พบปะประชาชนพื้นที่เขต 1 สนามกีฬาจิระนคร โดยทีมพงษ์ศักดิ์พัฒนามีแนวคิดที่จะส่งเสริมและสนับสนุน การสร้างทางลอดต่างระดับ เพื่อนำมาแก้ไขปัญหาการจราจรที่ติดขัดในเทศบาลนครหาดใหญ่อย่างยั่งยืน และทางทีมพงษ์ศักดิ์พัฒนายืนยันว่า ทางทีมเราไม่มีนโยบายในการซื้อเสียง

151260976 223333149526869 6355678253986150257 o HATYAITODAY
ประยูร วงศ์ปรีชากร กับ คุณสมบูรณ์ พงศ์เลิศนภากร  ผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่เบอร์ 5 อาสากลับมารับใช้พี่น้องเมืองหาดใหญ่อีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ โดยมีคุณสมบูรณ์เป็นที่ปรึกษา และ ฝ่ายบริหาร ขอเชิญพี่น้องมาร่วมสู้ ร่วมสร้าง ร่วมฝัน ทำงานการเมืองแบบใหม่ ไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียง ไม่มีหัวคะแนน ดึงคนทุกรุ่นมาร่วมกันพัฒนาหาดใหญ่ให้กลับมาเฟื่องฟูอีกครั้ง
148140714 3623413354421941 4457599107496808190 o HATYAITODAY
และณรงค์พร ณ พัทลุง หรือ ปลัดแป้น อดีตปลัดจังหวัดสงขลาและนายอำเภอหาดใหญ่ ผ่านการทำงานสายปกครองในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่และใกล้เคียงมาอย่างโชกโชน ปลัดแป้นมีแนวคิดที่เน้นการสร้างสวัสดิการที่เท่าเทียม และทั่วถึงสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีจากรากฐาน ประกอบกับการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ยึดหลักการทันสมัยประยุกต์กับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี นำมาซึ่งการกระจายรายได้ให้แก่พี่น้องชาวหาดใหญ่ โดยคำนึงถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม มุ่งสร้างเมืองให้สะอาด ร่มเย็นและปลอดภัยจากอาชญากรรม มีเป้าหมายเพื่อกอบกู้ศรัทธาชาวเมืองในการร่วมแรงร่วมใจกันเปลี่ยนเมืองหาดใหญ่ให้รุ่งเรืองอีกครั้ง
138541427 111046454279420 5436675631923933673 n HATYAITODAY

HATYAITODAYNEWS

Next Post

สงขลา ศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยที่มีพื้นที่ติดทะเล ใกล้เสร็จสมบูรณ์พร้อมรับผู้ประสบภัยกว่า 300 คน

Thu Feb 18 , 2021
สงขลา ศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยที่มีพื้นที่ติดทะเล ใกล้เสร็จสมบูรณ์พร้อมรับผู้ประสบภัยกว่า 300 คน การก่อสร้างศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก สำหรับผู้ประสบภัยจังหวัดติดทะเล เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานทรัพย์ ในการก่อสร้าง เพื่อเป็นศูนย์พักพิง สำหรับผู้ประสบภัยจังหวัดติดทะเล รวม 12 แห่ง ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 4 แห่ง ชุมพรและสุราษฎร์ธานี จังหวัดละ 2 แห่ง ประจวบคีรีขันธ์ สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส จังหวัดละ 1 แห่ง โดยโครงการก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัย ในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเล เป็นโครงการที่ก่อสร้างด้วยเงินพระราชทานบริจาค ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่พระราชทานผ่าน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย  โดยเมื่อครั้งพายุโซนร้อนปาบึก พัดผ่านภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ต้นเดือน มกราคม ปี พ.ศ. 2562 หลาย พื้นที่ต้องอพยพราษฎร มาอาศัยยังที่ปลอดภัย ตามโรงเรียน วัด และมัสยิด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยราษฎรผู้ประสบภัย […]
ปกข่าวใหม่ 01