ผู้สมัครนายกเทศบาลหาดใหญ่ เริ่มทยอยลงพื้นที่พบปะพี่น้องปชช.ในพื้นที่ พร้อมแนะนโนบายของพรรคตนเอง

ผู้สมัครนายกเทศบาลหาดใหญ่ เริ่มทยอยลงพื้นที่พบปะพี่น้องปชช.ในพื้นที่ พร้อมแนะนโนบายของพรรคตนเอง

วันที่ 17 ก.พ 64 เวลา 13.00น. พี่หลวงคร พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี ผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่เบอร์ 3 นำทีมฝ่ายบริหารประกอบด้วย นายสมพร ใช้บางยาง ประธานที่ปรึกษา นายบรรจง ร่มสงฆ์ ที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารตลาดพลาซ่า ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนกลุ่มผู้ประกอบการค้าขายและรับทราบปัญหาความเดือดร้อนในทุกๆเรื่องของผู้ประกอบการซึ่งการลงพื้นที่ในวันนี้ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นเป็นอย่างยิ่ง โดยทางนโยบายเด่นของทีมพี่หลวงครมี 9 นโนบายเด่นดังนี้

1.เรื่องโครงสร้างพื้นฐาน นำ้ประปากินได้ ไฟสว่าง ถนนดี
2.คนหาดใหญ่ต้องเข้าถึงอินเตอร์เน็ตทุกพื้นที่ ส่งเสริมการเรียนรู้ธุรกิจออนไลน์ ค้าขายเป็น
3.หาดใหญ่เมือง Smart city เพิ่มศักยภาพการศึกษาและเศรษฐกิจให้ได้มาตรฐาน
4.สนับสนุนชมรมกีฬาเพื่อพัฒนาสู่อาชีพ สนับสนุนลานกีฬา สวนสุขภาพตามมุมเมือง
5.Livable city เมืองน่าอยู่ สีเขียว สะอาด ปลอดภัย เมืองร่มรื่น
6.นโยบายผู้สูงอายุ4.0 เพิ่มศักยภาพศูนย์สาธารณสุขชุมชนเพื่อรองรับผู้สูงวัยในทุกมิติเชื่อมทุกส่วน สุขภาพดีมีคนดูแลอย่างมีสุขภาพ
7.ผลักดันให้มีอาคารจอดรถในเมือง & ตลาดสดพลาซ่า สร้างอุโมงค์ทางลอดตามสี่แยกคับคั่ง
8.ส่งเสริม Street Food & Street Art พัฒนาอาหารท้องถิ่น และฮาลาลสู่สากล เพื่อส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมทุกศาสนา
9.พัฒนาของเดิม และสร้างแลนด์มาร์คใหม่ สัญลักษณ์คู่เมืองหาดใหญ่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว วงเวียนน้ำพุหอนาฬิกา ริมคลองเตย สาย1 ย่านตึกเก่า ฯลฯ
ส่วนทางด่านคู่แข่ง ดร.ไพร พัฒโน ผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่เบอร์ 2 ลงพื้นที่ช่วยผู้สมัครสท. เขต 2 ทีมดร.ไพรเบอร์ 7 ถึง12 หาเสียงโดยดร.ไพรพร้อมผู้สมัคร สท.เขต 2 ได้เดินเท้าพบปะกับพ่อค้า-แม่ค้าและพี่น้องประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อของในตลาดกิมหยง ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ พร้อมกับแนะนำตัวผู้สมัครสท.เขต 2  ทั้งผู้สมัคร โดยทางทีมดร.ไพรมีนโยบายเด่น
1.หาดใหญ่เป็นนครไร้สาย ปรับทัศนียภาพของเมืองหาดใหญ่ โดยการนำเสาไฟฟ้าลงดิน ทำให้หาดใหญ่เป็นนครไร้สาย สวยงาม ปลอดภัย เทียบเท่ามหานครใหญ่ ในระดับสากล
2.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมหาดใหญ่การขุดลอกคูคลอง ระบายน้ำ การประสานหน่วยงานต่างๆ การดูแลแก้ไขตามแนวพระราชดำริของพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ 9 ทำให้ปัจจุบันสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมไปได้แล้ว 80-90%
2.ส่งเสริมและสนับสนุน บริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิปัจจุบันหาดใหญ่มีศูนย์บริการสาธารณสุขมากถึง 15 ศูนย์ ในแต่ละศูนย์ สามารถดูแลผู้ป่วยในชุมชน โดยบุคลากรทางการแพทย์ ในระดับเดียวกับโรงพยาบาลโดยดูแลทั้งในด้านการตรวจโรคทั่วไป คลินิกโรคเรื้อรัง คลินิกทันตกรรม และการออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยที่ไม่สามารถเดินทางไปรักษาที่โรงพยาบาลได้นอกจากนี้ ยังมีศูนย์บริการ ‘หาดใหญ่ชีวาสุข’ ซึ่งเป็นศูนย์ที่ให้บริการการแพทย์ทางเลือก การแพทย์แผนไทย บริการกายภาพบำบัด เพื่อผู้ป่วยสูงอายุ หรือ ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต อีกด้วย
3.ด้านการศึกษาปรับเปลี่ยนโรงเรียนเทศบาล 1 ให้มีระดับชั้นมัธยมต้น – มัธยมปลาย สนับสนุนให้เด็กนักเรียนได้มีกิจกรรมทั้งด้านการเรียน การกีฬา ศิลปะ สามารถสอบเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยในระดับแนวหน้าได้
โรงเรียนอนุบาลในฝัน (โรงเรียนเทศบาล 6) โรงเรียนเทศบาล 2 ภาษาแห่งแรกในอำเภอ หาดใหญ่ สร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 โดยมีแนวคิดว่าภาษาจะเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเด็กในอนาคต ส่งเสริมให้มีการสอนทั้งภาษาจีนและภาษาอังกฤษโดยชาวต่างชาติ ซึ่งปัจจุบันเป็นที่นิยมสำหรับนักเรียนและผู้ปกครองเป็นอย่างมาก
4.แก้ไขปัญหาการจราจรแออัดโดยการสร้างอุโมงค์กัลยณมิตร เชื่อมหาดใหญ่ตะวันตก-ตะวันออก

นายพงษ์ศักดิ์ จิโรภาส พร้อมทีมพงษ์ศักดิ์พัฒนา ผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่เบอร์ 4 ลงพื้นที่พบปะประชาชนพื้นที่เขต 1 สนามกีฬาจิระนคร โดยทีมพงษ์ศักดิ์พัฒนามีแนวคิดที่จะส่งเสริมและสนับสนุน การสร้างทางลอดต่างระดับ เพื่อนำมาแก้ไขปัญหาการจราจรที่ติดขัดในเทศบาลนครหาดใหญ่อย่างยั่งยืน และทางทีมพงษ์ศักดิ์พัฒนายืนยันว่า ทางทีมเราไม่มีนโยบายในการซื้อเสียง

ประยูร วงศ์ปรีชากร กับ คุณสมบูรณ์ พงศ์เลิศนภากร  ผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่เบอร์ 5 อาสากลับมารับใช้พี่น้องเมืองหาดใหญ่อีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ โดยมีคุณสมบูรณ์เป็นที่ปรึกษา และ ฝ่ายบริหาร ขอเชิญพี่น้องมาร่วมสู้ ร่วมสร้าง ร่วมฝัน ทำงานการเมืองแบบใหม่ ไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียง ไม่มีหัวคะแนน ดึงคนทุกรุ่นมาร่วมกันพัฒนาหาดใหญ่ให้กลับมาเฟื่องฟูอีกครั้ง
และณรงค์พร ณ พัทลุง หรือ ปลัดแป้น อดีตปลัดจังหวัดสงขลาและนายอำเภอหาดใหญ่ ผ่านการทำงานสายปกครองในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่และใกล้เคียงมาอย่างโชกโชน ปลัดแป้นมีแนวคิดที่เน้นการสร้างสวัสดิการที่เท่าเทียม และทั่วถึงสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีจากรากฐาน ประกอบกับการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ยึดหลักการทันสมัยประยุกต์กับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี นำมาซึ่งการกระจายรายได้ให้แก่พี่น้องชาวหาดใหญ่ โดยคำนึงถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม มุ่งสร้างเมืองให้สะอาด ร่มเย็นและปลอดภัยจากอาชญากรรม มีเป้าหมายเพื่อกอบกู้ศรัทธาชาวเมืองในการร่วมแรงร่วมใจกันเปลี่ยนเมืองหาดใหญ่ให้รุ่งเรืองอีกครั้ง

HATYAITODAYNEWS

Next Post

สงขลา ศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยที่มีพื้นที่ติดทะเล ใกล้เสร็จสมบูรณ์พร้อมรับผู้ประสบภัยกว่า 300 คน

พฤหัส ก.พ. 18 , 2021
สงขลา ศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยที่มีพื้ […]

รายงานพิเศษ

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 2 มีนาคม 2564 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 42 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 2 มีนาคม 2564 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 42 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 1 มีนาคม 2564 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 80 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 1 มีนาคม 2564 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 80 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 72 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 72 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 93 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 93 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 95 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 95 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 92 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 92 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)

วิดิโอแนะนำ

James Korean เปิดใหม่ !!! บุฟเฟ่ต์เกาหลีเริ่มต้นที่ 199 เท่านั้น พิกัด หาดใหญ่

James Korean เปิดใหม่ !!! บุฟเฟ่ต์เกาหลีเริ่มต้นที่ 199 เท่านั้น พิกัด หาดใหญ่

Jamcha คาเฟ่เปิดใหม่ มุมถ่ายรูปเยอะ คอชาเขียวห้ามพลาด

Jamcha คาเฟ่เปิดใหม่ มุมถ่ายรูปเยอะ คอชาเขียวห้ามพลาด

Lagom House คาเฟ่สุดชิค ย่าน ญ.ว.

Lagom House คาเฟ่สุดชิค ย่าน ญ.ว.

คาเฟ่ครัวซองต์โฮเมดน้องใหม่สุดฮิต ห้ามพลาด !!!

คาเฟ่ครัวซองต์โฮเมดน้องใหม่สุดฮิต ห้ามพลาด !!!

ร้านอาหารไม้โมก สะเดา อาหารใต้รสเด็ด บรรยากาศร่มรื่น

ร้านอาหารไม้โมก สะเดา อาหารใต้รสเด็ด บรรยากาศร่มรื่น

Vlog หาดใหญ่ไปไหนดี Part 2

Vlog หาดใหญ่ไปไหนดี Part 2