สงขลา ศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยที่มีพื้นที่ติดทะเล ใกล้เสร็จสมบูรณ์พร้อมรับผู้ประสบภัยกว่า 300 คน

สงขลา ศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยที่มีพื้นที่ติดทะเล ใกล้เสร็จสมบูรณ์พร้อมรับผู้ประสบภัยกว่า 300 คน

การก่อสร้างศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก สำหรับผู้ประสบภัยจังหวัดติดทะเล เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานทรัพย์ ในการก่อสร้าง เพื่อเป็นศูนย์พักพิง สำหรับผู้ประสบภัยจังหวัดติดทะเล รวม 12 แห่ง ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 4 แห่ง ชุมพรและสุราษฎร์ธานี จังหวัดละ 2 แห่ง ประจวบคีรีขันธ์ สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส จังหวัดละ 1 แห่ง

โดยโครงการก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัย ในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเล เป็นโครงการที่ก่อสร้างด้วยเงินพระราชทานบริจาค ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่พระราชทานผ่าน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย  โดยเมื่อครั้งพายุโซนร้อนปาบึก พัดผ่านภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ต้นเดือน มกราคม ปี พ.ศ. 2562 หลาย พื้นที่ต้องอพยพราษฎร มาอาศัยยังที่ปลอดภัย ตามโรงเรียน วัด และมัสยิด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยราษฎรผู้ประสบภัย และประสงค์ให้มีสถานที่พักพิงเป็นการเฉพาะ จึงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ สำหรับก่อสร้างศูนย์พักพิงในจังหวัดที่ติดทะเล ร่วม 12 แห่ง ๆละ 20 ล้านบาท ร่วม 240 ล้านบาท

ทั้งนี้โดยได้ดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่บริเวณองค์กรบริหารส่วนตำบลท่าบอน หมู่ที่ 3 ตำบลท่าบอน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา บนที่ดินจำนวน 6 ไร่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าบอน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา โดยสมารถรองรับผู้อพยพได้ จำนวนกว่า 300 คน ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
ทั้งนี้โดยได้ดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่บริเวณองค์กรบริหารส่วนตำบลท่าบอน หมู่ที่ 3 ตำบลท่าบอน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา บนที่ดินจำนวน 6 ไร่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าบอน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา โดยสมารถรองรับผู้อพยพได้ จำนวนกว่า 300 คน ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ

ทั้งนี้โดยได้ดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่บริเวณองค์กรบริหารส่วนตำบลท่าบอน หมู่ที่ 3 ตำบลท่าบอน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา บนที่ดินจำนวน 6 ไร่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าบอน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา โดยสมารถรองรับผู้อพยพได้ จำนวนกว่า 300 คน ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : ศาลากลางจังหวัดสงขลา

Next Post

better You Trang

พฤหัส ก.พ. 18 , 2021
วันนี้แอดพาทุกคนไปเช็คอินตรังจ้า!! กับคาเฟ่เครื่อง […]