หาดใหญ่คืนแรกเงียบ หลังผู้ว่าฯ สั่งการงดออกจากบ้านหลัง 4 ทุ่ม – ตี 4

หาดใหญ่คืนแรกเงียบ หลังผู้ว่าฯ สั่งการงดออกจากบ้านหลัง 4 ทุ่ม – ตี 4

ทางทีมข่าวหาดใหญ่ทูเดย์ได้ลงพื้นที่ถนนบริเวณเมืองหาดใหญ่ พบว่า ถนนทุกสายเงียบตั้งแต่เวลา 21.00 น. จึงเห็นได้ชัดว่าชาวหาดใหญ่ได้ให้ความร่วมมือเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  โดยวันที่ 28 เม.ย. 64 เป็นคืนแรกที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาได้มีการออกมาตรการต่างๆ ในการป้องกัน และยับยั้งการระบาดของโรคไปแล้วนั้น เพื่อมิให้การแพร่ระบาดออกของโรคออกไปในวงกว้าง และมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น จึงมีความจำเป็นต้องออกมาตรการเพิ่มเติมขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหสถาน หรือที่พำนัก ตั้งแต่เวลา 22.00 น.จนถึง 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น

เว้นแต่เพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาล การขนส่งสินค้าที่จำเป็น สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าทางการเกษตร ปศุสัตว์ อาหารสัตว์ แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง วัสดุสิ่งพิมพ์ วัสดุก่อสร้าง เครื่องจักรก่อสร้าง การไปรษณีย์ อุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์ กู้ชีพ กู้ภัยฉุกเฉิน รถพยาบาล รถขนส่งเงินของธนาคาร สถาบันการเงิน การประกอบอาชีพเป็นปกติ พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ ผู้เดินทางโดยอากาศยาน หรือรถโดยสารสาธารณะอื่น เมื่อเดินทางถึงแล้วให้กลับที่พักทันที หรือผู้มีเหตุจำเป็นอื่นอันหลีกเลี่ยงไม่ได้ ตั้งแต่วันที่ 28 เม.ย. 64 จนถึงวันที่ 11 พ.ค. 64 พร้อมขอความร่วมมือประชาชนการ์ดอย่าตก ขอให้ปฏิบัติตัวตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัดต่อเนื่อง

HATYAITODAYNEWS

 

 

Next Post

คลัสเตอร์ใหม่ ! ยืนยันพบพนักงานร้านเฝอสงขลา ติดเชื้อโควิด ลูกค้ารีบตรวจด่วน

พฤหัส เม.ย. 29 , 2021
คลัสเตอร์ใหม่ ! ยืนยันพบพนักงานร้านเฝอสงขลา ติดเชื […]