เทศบาลนครหาดใหญ่ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง “พลังปอดเหล็ก”ชิงเงินรางวัลรวม 40,000 บาท

เทศบาลนครหาดใหญ่ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง “พลังปอดเหล็ก”ชิงเงินรางวัลรวม 40,000 บาท

  เทศบาลนครหาดใหญ่ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง “พลังปอดเหล็ก” ระดับเยาวชน ในงานมหกรรมสุขภาพเทศบาลนครหาดใหญ่ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 คว้าเงินรางวัลรวม 40,000 บาท รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 วันประกวด วันที่ 10 สิงหาคม 2563 ณ เวทีศาลากลางน้ำ สวนสาธารณะ เทศบาลนครหาดใหญ่

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง “พลังปอดเหล็ก” ระดับเยาวชน
1.สัญชาติไทย อายุระหว่าง 10 – 18 ปี ณ วันที่ประกวด
2.มีสุขภาพร่างกาย จิตใจ สมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง
3.มีความซื่อสัตย์ มีน้ำใจนักกีฬา รวมทั้งมีมารยาทอันดีในการแสดงออกต่อสาธารณชน

รางวัลผู้ชนะการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง “พลังปอดเหล็ก” ระดับเยาวชน

รางวัลชนะเลิศ                                ได้รับเงินรางวัล            15,000  บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1                 ได้รับเงินรางวัล            10,000  บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2                ได้รับเงินรางวัล              7,000  บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3                 ได้รับเงินรางวัล              5,000  บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4                 ได้รับเงินรางวัล              3,000  บาท

ผู้สมัครหรือผู้แทนของผู้สมัครต้องตรวจสอบและ รับรองผู้สมัครว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเข้าร่วมประกวด หากภายหลังตรวจพบว่าคุณสมบัติไม่ครบตามก้าหนด กองประกวดจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมประกวดรวมถึงได้รับรางวัลใด ๆ ในการประกวดครั้งนี้การตัดสินของกรรมการถือ เป็นที่สิ้นสุด

สามารถสมัครได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครหาดใหญ่ เบอร์โทรศัพท์ 074-200121 โทรสาร 074-245296 หรือสมัครออนไลน์ได้ที่ >>https://forms.gle/Z4BTq4dUi8c2cqT46 / สแกน QR CODE ที่ปรากฎในภาพ และรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ >> https://www.hatyaicity.go.th/news/detail/169808/data.html

เทศบาลนครหาดใหญ่ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง “พลังปอดเหล็ก”ชิงเงินรางวัลรวม 40,000 บาท

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง :  เทศบาลนครหาดใหญ่

Next Post

จ.สงขลา เทศบาลเมืองเขารูปช้าง เผยโครงการ " โนราบิกแปลงร่าง " ผสมผสานการออกกำลังกาย ผ่านวัฒนธรรมท้องถิ่น

Tue Jul 21 , 2020
จ.สงขลา เทศบาลเมืองเขารูปช้าง เผยโครงการ ” โนราบิกแปลงร่าง ” ผสมผสานการออกกำลังกาย ผ่านวัฒนธรรมท้องถิ่น นายประสงค์ บริรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง กล่าวว่า ชมรมรักษ์สุขภาพ ในโครงการออกกำลังกายด้วยโนราบิกแปลงร่าง (โนราแด๊นซ์) ใส่ใจสุขภาพด้วยหลัก 3 อ 2 ส จัดขึ้นเพื่อสร้างสุขภาพที่ดีให้กับประชาชน เปิดโอกาสแลกเปลี่ยนวิถีด้านสุขภาวะ และพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติตัวอย่างเหมาะสมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ลดปัญหาค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพในระยะยาว และส่งผลต่อการมีสุขภาพดีถ้วนหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป โดยเฉพาะผู้สูงอายุ โดยทางเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ได้ขับเคลื่อนด้านสุขภาพเสมอมา ผ่านนโยบาย โครงการ รวมทั้งชมรมที่เขามามีส่วนร่วมด้วยจิตอาสาและใจ ที่ต้องการให้ประชาชนเขารูปช้างมีสุขภาพที่ดี อย่างไรก็ตามโครงการโนราบิกแปลงร่าง เป็นการออกกำลังกายที่ผสมผสานวัฒนธรรมท้องถิ่น และการออกกำลังกายมารวมกัน เกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ ซึ่งนอกจากประชาชนมีร่างกายที่แข็งแรงเพิ่มขึ้นแล้ว ยังเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านของชาวปักษ์ใต้อย่างมโนราห์ ให้สืบทอดต่อไปยังรุ่นลูกรุ่นหลาน HATYAITODAYNEWS อ้างอิง : สวท.สงขลา Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
จ.สงขลา เทศบาลเมืองเขารูปช้างผุดโครงการ " โนราบิกแปลงร่าง " ผสมผสานการออกกำลังกาย ผ่านวัฒนธรรมท้องถิ่น