จ.สงขลา เทศบาลเมืองเขารูปช้าง เผยโครงการ ” โนราบิกแปลงร่าง ” ผสมผสานการออกกำลังกาย ผ่านวัฒนธรรมท้องถิ่น

จ.สงขลา เทศบาลเมืองเขารูปช้าง เผยโครงการ ” โนราบิกแปลงร่าง ” ผสมผสานการออกกำลังกาย ผ่านวัฒนธรรมท้องถิ่น

นายประสงค์ บริรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง กล่าวว่า ชมรมรักษ์สุขภาพ ในโครงการออกกำลังกายด้วยโนราบิกแปลงร่าง (โนราแด๊นซ์) ใส่ใจสุขภาพด้วยหลัก 3 อ 2 ส จัดขึ้นเพื่อสร้างสุขภาพที่ดีให้กับประชาชน เปิดโอกาสแลกเปลี่ยนวิถีด้านสุขภาวะ และพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติตัวอย่างเหมาะสมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ลดปัญหาค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพในระยะยาว และส่งผลต่อการมีสุขภาพดีถ้วนหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป โดยเฉพาะผู้สูงอายุ

โดยทางเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ได้ขับเคลื่อนด้านสุขภาพเสมอมา ผ่านนโยบาย โครงการ รวมทั้งชมรมที่เขามามีส่วนร่วมด้วยจิตอาสาและใจ ที่ต้องการให้ประชาชนเขารูปช้างมีสุขภาพที่ดี อย่างไรก็ตามโครงการโนราบิกแปลงร่าง เป็นการออกกำลังกายที่ผสมผสานวัฒนธรรมท้องถิ่น และการออกกำลังกายมารวมกัน เกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ ซึ่งนอกจากประชาชนมีร่างกายที่แข็งแรงเพิ่มขึ้นแล้ว ยังเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านของชาวปักษ์ใต้อย่างมโนราห์ ให้สืบทอดต่อไปยังรุ่นลูกรุ่นหลาน

จ.สงขลา เทศบาลเมืองเขารูปช้างผุดโครงการ " โนราบิกแปลงร่าง " ผสมผสานการออกกำลังกาย ผ่านวัฒนธรรมท้องถิ่น

 จ.สงขลา เทศบาลเมืองเขารูปช้างผุดโครงการ " โนราบิกแปลงร่าง " ผสมผสานการออกกำลังกาย ผ่านวัฒนธรรมท้องถิ่น

จ.สงขลา เทศบาลเมืองเขารูปช้างผุดโครงการ " โนราบิกแปลงร่าง " ผสมผสานการออกกำลังกาย ผ่านวัฒนธรรมท้องถิ่น

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : สวท.สงขลา

Next Post

เตือนอย่าดึงหน้ากากลงมาไว้ที่ใต้คาง อาจได้รับเชื้อโรคง่ายขึ้น 

Tue Jul 21 , 2020
เตือนอย่าดึงหน้ากากลงมาไว้ที่ใต้คาง อาจได้รับเชื้อโรคง่ายขึ้น       กระทรวงสาธาณสุข ออกมาเตือนและได้มีการแนะนำการใส่หน้ากากอนามัยให้ถูกวิธี หน้ากากอนามัย คือ หน้ากากที่ใช้เพื่อช่วยป้องกันระบบทางเดินหายใจจากมลพิษ สารพิษ และ เชื้อโรค ในหลายกรณีแพทย์มักแนะนำให้ใช้หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ เนื่องจากเป็นวิธีการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อแบคทีเรีย หรือเชื้อไวรัสไปสู่ผู้อื่นได้ หากรู้วิธีใช้ที่ถูกต้อง  ก็จะช่วยให้การป้องกันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งคางเป็นจุดที่หน้ากากไม่ได้ป้องกันเชื้อโรค หากดึงหน้ากากมาไว้ที่ใต้คาง จะทำให้หน้ากากเกิดการปนเปื้อนเชื้อโรค เมื่อดึงกลับมาใส่ตามปกติ จะทำให้ได้รับเชื้อโรคผ่านทางปากและจมูก เมื่อใช้หน้ากากอนามัยแล้ว ขั้นตอนการดึงออก และทิ้งก็มีวิธีดังนี้ 1.ล้างมือให้สะอาดก่อนถอดหน้ากากอนามัย 2.ใช้มือสองข้างดึงสายหน้ากากอนามัยออกพร้อมกันในแนวตรง 3.ทิ้งลงถังขยะ 4.ล้างมือทุกครั้งหลังถอดหน้ากากอนามัย นอกจากนี้ สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง ข้อแนะนำมีดังนี้ 1.หลีกเลี่ยงเข้าใกล้ผู้ป่วย ไอ จาม น้ำมูกไหล เจ็บคอ 2.หลีกเลี่ยงสัมผัสพื้นผิวที่ไม่สะอาด หากจำเป็นควรล้างมือให้สะอาด 3.หมั่นล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอลล์อย่างสม่ำเสมอ 4.พยายามอย่าขยี้ตา จับตา จมูป ปาก เพราะอาจเป็นช่องทางของเชื้อโรคได้ 5.อย่าตื่นตระหนกเกินไป ที่สำคัญ ขณะที่ถอดหน้ากากอนามัย คือ ห้ามใช้มือเปล่าสัมผัสด้านหน้าของหน้ากากอนามัยโดยตรง […]
เตือนอย่าดึงหน้ากากลงมาไว้ที่ใต้คาง อาจได้รับเชื้อโรคง่ายขึ้น