ปิดเพิ่ม 5 สถานที่เสี่ยงโควิด-19 ในหาดใหญ่

ต้นฉบับ 01 39 HATYAITODAY

ปิดเพิ่ม 5 สถานที่เสี่ยงโควิด-19 ในหาดใหญ่

16 เมษายน 2563 (วานนี้) เพจสงขลา Covid-19 จัดทำขึ้นโดยคณะกรรมการและคณะทำงานบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครนา 2019 (Covid-19) ด้านการประชาสัมพันธ์และการรับเรื่องร้องเรียน นำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์โรคโคโรนาไวรัส หรือโควิด-19 ของจังหวัดสงขลา ได้โพสต์ลงเพจ สงขลา Covid-19 เพื่อประชาสัมพันธ์ การปิดสถานที่อันเสี่ยงต่อการติดเชื้อ โควิด-19 ได้แก่

1. หอศิลป์นครหาดใหญ่เฉลิมพระเกียรติ ตั้งอยู่ที่ สวนสาธารณะหาดใหญ่ ตำบล คอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ สงขลา
2. ศูยน์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์หาดใหญ่ ตั้งอยู่ที่ สวนสาธารณะหาดใหญ่ ตำบล คอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ สงขลา
3. ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครหาดใหญ่ (หน้าสภ.หาดใหญ่) ตั้งอยู่ที่ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ สงขลา
4. อุทยานการเรียนรู้เทศบาลนครหาดใหญ่ (หน้าหอนาฬิกา ติดกับ TOT) ตั้งอยู่ที่ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ สงขลา
5. ศูนย์การเรียนรู้ไอซีที ตั้งอยู่ที่ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ สงขลา

ทั้งนี้การปิดสถานที่ดังกล่าว จะปิดนับตั้งแต่วันที่ 17-30 เมษายน

คำสังที่ 20 "สงขลา สั่งปิดสถานที่เสี่ยงแพร่ระบาด COVID-19 อีก 5 แห่งในหาดใหญ่"
คำสังที่ 20 “สงขลา สั่งปิดสถานที่เสี่ยงแพร่ระบาด COVID-19 อีก 5 แห่งในหาดใหญ่”

1 1 HATYAITODAY

2 1 HATYAITODAY

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิงข้อมูลจาก: สงขลา Covid-19

ทั้งนี้ท่านสามารถติดตามรายงานสถานการณ์โควิด-19 ได้ในแบบเรียลไทม์

Next Post

กระทรวงการคลังตอบคำถาม ทำไมเกษตรกรไม่ได้รับเงิน 5,000

Fri Apr 17 , 2020
กระทรวงการคลังตอบคำถาม ทำไมเกษตรกรไม่ได้รับเงิน 5,000 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ได้ลงบทความถึงการตอบข้อซักถามเกี่ยวกับเงินเยียวยา 5,000 บาท ที่มีการให้ลงผ่าน เว็ปไซต์เราไม่ทิ้งกัน ซึ่งเป็นมาตราการเยียวยาจากภาครัฐบาล ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ปัญหาที่เกิดขึ้นคิอ พี่น้องเกษตรกรชาวไทยไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินเยียวยาในครั้งนี้ แน่นอนว่าทาง สำนักงานเศรษฐกิจการคลังได้ออกมาอธิบายถึงเรื่องดังกล่าว โดยมีใจความว่า เกษตรกรไม่เข้าข่ายในการได้รับสิทธิ์ตามมาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ได้รับผลกระทบอื่น ๆ ของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) (มาตรการเยียวยา 5,000 บาท) ทั้งนี้ เกษตรกรจะได้รับการช่วยเหลือผ่านมาตรการด้านการเกษตรอื่น ๆ ตามมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม ระยะที่ 3 ต่อไป ทั้งนี้ เกณฑ์ของกระทรวงการคลังจะมีการตัดสินมาจาก ฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมการปกครอง สำนักงานประกันสังคม กรมขนส่งทางบก กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นต้น รวมถึงการพิจารณาข้อมูลที่ผู้ลงทะเบียนได้กรอกไว้ในขั้นตอนของการลงทะเบียนประกอบด้วย มาประมวลผลและคัดกรองเพื่อให้ได้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 อย่างไรก็ตาม สำหรับประชาชนที่ไม่ได้รับสิทธิ์สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ผ่านช่องทาง www.เราไม่ทิ้งกัน.com ในวันจันทร์ที่ […]
ปกข่าวสำหรับเว็บ ต้นฉบับ 01