เทศบาลนครหาดใหญ่ แจงหลักฐานที่ใช้แสดงตนในการลงคะแนนเลือกตั้งเทศบาล

 เทศบาลนครหาดใหญ่ แจงหลักฐานที่ใช้แสดงตนในการลงคะแนนเลือกตั้งเทศบาล

วันที่ 17 ก.พ. 64 ทางเทศบาลนครหาดใหญ่ประกาศหลักฐานที่ใช้แสดงตนในการลงคะแนนเลือกตั้งเทศบาล ในวันที่ 28 มี.ค. 64 เวลา 08.00 น.-17.00 น. เป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ” เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส ” โดยสิ่งที่ต้องเตรียมมีดังนี้

1. บัตรประชาชน (บัตรที่หมดอายุก็ใช้ได้)
2. บัตรหรือหลักฐานที่ราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้มีรูปถ่ายและหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน เช่น
– บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
– ใบขับขี่
– หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)

ทั้งนี้การตรวจสอบรายละเอียดผู้ไม่ไปใช้สิทธิและผู้แจ้งเหตุจำเป็นไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งประชาชนสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่ >> https://stat.bora.dopa.go.th/Election/absvote/#/

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : เทศบาลนครหาดใหญ่

Next Post

ผู้สมัครนายกเทศบาลหาดใหญ่ เริ่มทยอยลงพื้นที่พบปะพี่น้องปชช.ในพื้นที่ พร้อมแนะนโนบายของพรรคตนเอง

พุธ ก.พ. 17 , 2021
ผู้สมัครนายกเทศบาลหาดใหญ่ เริ่มทยอยลงพื้นที่พบปะพี […]