เทศบาลนครหาดใหญ่ แจงหลักฐานที่ใช้แสดงตนในการลงคะแนนเลือกตั้งเทศบาล

 เทศบาลนครหาดใหญ่ แจงหลักฐานที่ใช้แสดงตนในการลงคะแนนเลือกตั้งเทศบาล

วันที่ 17 ก.พ. 64 ทางเทศบาลนครหาดใหญ่ประกาศหลักฐานที่ใช้แสดงตนในการลงคะแนนเลือกตั้งเทศบาล ในวันที่ 28 มี.ค. 64 เวลา 08.00 น.-17.00 น. เป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ” เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส ” โดยสิ่งที่ต้องเตรียมมีดังนี้

1. บัตรประชาชน (บัตรที่หมดอายุก็ใช้ได้)
2. บัตรหรือหลักฐานที่ราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้มีรูปถ่ายและหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน เช่น
– บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
– ใบขับขี่
– หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)

150893156 3582036858560650 3039680145468165693 o HATYAITODAY

ทั้งนี้การตรวจสอบรายละเอียดผู้ไม่ไปใช้สิทธิและผู้แจ้งเหตุจำเป็นไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งประชาชนสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่ >> https://stat.bora.dopa.go.th/Election/absvote/#/
147302492 3569536056477397 7763607733254015591 o HATYAITODAY
150368564 1350809731953160 7364224647475823400 o HATYAITODAY

132424209 1320378755009298 9109689181999006413 o HATYAITODAY

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : เทศบาลนครหาดใหญ่

Next Post

ผู้สมัครนายกเทศบาลหาดใหญ่ เริ่มทยอยลงพื้นที่พบปะพี่น้องปชช.ในพื้นที่ พร้อมแนะนโนบายของพรรคตนเอง

Wed Feb 17 , 2021
ผู้สมัครนายกเทศบาลหาดใหญ่ เริ่มทยอยลงพื้นที่พบปะพี่น้องปชช.ในพื้นที่ พร้อมแนะนโนบายของพรรคตนเอง วันที่ 17 ก.พ 64 เวลา 13.00น. พี่หลวงคร พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี ผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่เบอร์ 3 นำทีมฝ่ายบริหารประกอบด้วย นายสมพร ใช้บางยาง ประธานที่ปรึกษา นายบรรจง ร่มสงฆ์ ที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารตลาดพลาซ่า ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนกลุ่มผู้ประกอบการค้าขายและรับทราบปัญหาความเดือดร้อนในทุกๆเรื่องของผู้ประกอบการซึ่งการลงพื้นที่ในวันนี้ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นเป็นอย่างยิ่ง โดยทางนโยบายเด่นของทีมพี่หลวงครมี 9 นโนบายเด่นดังนี้ 1.เรื่องโครงสร้างพื้นฐาน นำ้ประปากินได้ ไฟสว่าง ถนนดี 2.คนหาดใหญ่ต้องเข้าถึงอินเตอร์เน็ตทุกพื้นที่ ส่งเสริมการเรียนรู้ธุรกิจออนไลน์ ค้าขายเป็น 3.หาดใหญ่เมือง Smart city เพิ่มศักยภาพการศึกษาและเศรษฐกิจให้ได้มาตรฐาน 4.สนับสนุนชมรมกีฬาเพื่อพัฒนาสู่อาชีพ สนับสนุนลานกีฬา สวนสุขภาพตามมุมเมือง 5.Livable city เมืองน่าอยู่ สีเขียว สะอาด ปลอดภัย เมืองร่มรื่น 6.นโยบายผู้สูงอายุ4.0 เพิ่มศักยภาพศูนย์สาธารณสุขชุมชนเพื่อรองรับผู้สูงวัยในทุกมิติเชื่อมทุกส่วน สุขภาพดีมีคนดูแลอย่างมีสุขภาพ 7.ผลักดันให้มีอาคารจอดรถในเมือง […]
ปกข่าวใหม่ 01