เริ่มแล้ว เทศบาลนครหาดใหญ่ แจกข้าวกล่องวันละ 1,500 กล่องต่อเนื่อง ถึง 29 พฤษภาคม 2563

เริ่มแล้ว เทศบาลนครหาดใหญ่ แจกข้าวกล่องวันละ 1,500 กล่องต่อเนื่อง ถึง 29 พฤษภาคม 2563

เริ่มแล้ว เทศบาลนครหาดใหญ่ แจกข้าวกล่องวันละ 1,500 กล่องต่อเนื่อง ถึง 29 พฤษภาคม 2563

           วันนี้ (20/05/63) เริ่มแล้ววันแรก เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดน นายอมร วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนายสมคิด อรัญดร ประธานสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ นายเจตสกุล เพ็ชรสกุล รองประธานสภา เทศบาลนครหาดใหญ่ รองปลัดเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ เจ้าหน้าที่เทศบาลนครหาดใหญ่

ร่วมแจกอาหารกล่องปรุงสำเร็จ ฟรี แก่คนเร่ร่อน คนตกงาน ผู้มีฐานะยากจน ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ หรือทุลพพลภาพ ที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ แต่ไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ และผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวนวันละ 1,500 ราย

โดยเริ่มวันนี้เป็นวันแรก ซึ่งผู้ที่ยังไม่ได้รับคูปองอาหารสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. และจะดำเนินการไปจนถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ณ บริเวณสนามกีฬากลาง “จิระนคร” เทศบาลนครหาดใหญ่ ตามโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2563

เริ่มแล้ว เทศบาลนครหาดใหญ่ แจกข้าวกล่องวันละ 1,500 กล่องต่อเนื่อง ถึง 29 พฤษภาคม 2563

เริ่มแล้ว เทศบาลนครหาดใหญ่ แจกข้าวกล่องวันละ 1,500 กล่องต่อเนื่อง ถึง 29 พฤษภาคม 2563

เริ่มแล้ว เทศบาลนครหาดใหญ่ แจกข้าวกล่องวันละ 1,500 กล่องต่อเนื่อง ถึง 29 พฤษภาคม 2563

เริ่มแล้ว เทศบาลนครหาดใหญ่ แจกข้าวกล่องวันละ 1,500 กล่องต่อเนื่อง ถึง 29 พฤษภาคม 2563

เริ่มแล้ว เทศบาลนครหาดใหญ่ แจกข้าวกล่องวันละ 1,500 กล่องต่อเนื่อง ถึง 29 พฤษภาคม 2563

Next Post

จังหวัดสงขลา ประกาศวันหยุดราชการ วันตรุษอีดิ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ) ประจำปี 2563 จันทร์ที่ 25 พ.ค. 63

Wed May 20 , 2020
จังหวัดสงขลา ประกาศวันหยุดราชการ วันตรุษอีดิ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ) ประจำปี 2563 จันทร์ที่ 25 พ.ค. 63        นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า วันตรุษอีดิ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ) ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นวันสำคัญของศาสนาอิสลาม สำนักจุฬาราชมนตรี ได้กำหนดให้ดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันตรุษอีดิ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ) ในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า หากมีผู้เห็นดวงจันทร์ในวัน และเวลาดังกล่าว ให้วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2563 เป็นวันตรุษอีดิ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ) แต่ถ้าไม่มีผู้เห็นดวงจันทร์ในวัน และเวลา ดังกล่าว ให้วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2563 เป็นวันตรุษอีดิ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ) ประจำปี 2563 ทั้งนี้ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 […]
จังหวัดสงขลา ประกาศวันหยุดราชการ วันตรุษอีดิ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ) ประจำปี 2563 จันทร์ที่ 25 พ.ค. 63