Pgslot

จ.สงขลา โครงการมอบโฉนดที่ดินให้ประชาชน มท.2 ย้ำเดินหน้าสร้างความเป็น จ.สงขลา โครงการมอบโฉนดที่ดินให้ประชาชน มท.2 ย้ำเดินหน้าสร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในการใช้ประโยชน์ในที่ดิน - HATYAITODAY

จ.สงขลา โครงการมอบโฉนดที่ดินให้ประชาชน มท.2 ย้ำเดินหน้าสร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในการใช้ประโยชน์ในที่ดิน

.สงขลา โครงการมอบโฉนดที่ดินให้ประชาชน มท.2 ย้ำเดินหน้าสร้างความเป็นธรรม 

และลดความเหลื่อมล้ำในการใช้ประโยชน์ในที่ดิน

วันที่ 21 มิ.ย. 63  ช่วงบ่ายที่ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบโฉนดที่ดิน “โครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน” โดยมี นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน พร้อมด้วย นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายชาตรี ณ ถลาง นายอำเภอระโนด ตลอดจนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น เต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสุขของประชาชนที่ได้รับโฉนดในครั้งนี้

ที่ดิน

ทางด้านนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า การลงพื้นที่มอบโฉนดที่ดิน ตามโครงการ “มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน” ในครั้งนี้ เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการออกเอกสารสิทธิที่ดินทำกินให้แก่ประชาชน ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มอบนโยบายพร้อมสั่งการเป็นระยะเพื่อให้การเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชน ต้องเป็นไปด้วยความรวดเร็ว เพราะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ประชาชนสามารถนำไปทำประโยชน์ต่าง ๆ ทั้งการเพาะปลูกทางการเกษตร การเป็นที่อยู่อาศัย เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่ครอบครัว นอกจากนี้ เรื่องที่ดินยังถือเป็นเรื่องความภาคภูมิใจของหลาย ๆ คน ที่ได้มีมรดกส่งต่อไปให้แก่รุ่นลูกรุ่นหลาน

โดยงบประมาณปี 2563 กรมที่ดินได้ดำเนินการทั้ง 28 จังหวัดทั่วประเทศ แบ่งเป็น การเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) และโครงการเดินสำรวจรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดิน ด้วยระบบ RTK GNSS Network อีก 25 จังหวัด เพื่อตอบสนองความต้องการที่อยากจะมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินสำหรับการครอบครอง และใช้ประโยชน์ที่ดิน รวมทั้งถือเป็นหลักทรัพย์สำคัญในการสร้างความมั่นคงให้กับตนเอง และครอบครัว พร้อมสร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในการใช้ประโยชน์ในที่ดิน

ที่ดิน

กรมที่ดินโดยศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดสงขลา-นครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการสำรวจรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดิน และออกโฉนดที่ดินในพื้นที่จังหวัดสงขลาด้วยระบบ RTK GNSS Network ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยในปีงบประมาณ 2563 มีเป้าหมาย จำนวน 5,600 แปลง ใช้อัตรากำลังเจ้าหน้าที่สายสำรวจจังหวัดสงขลา จำนวน 9 สายสำรวจ เข้าดำเนินการกระจายไปในแต่ละพื้นที่ ซึ่งขณะนี้สามารถดำเนินการไปแล้ว จำนวน 4,236 แปลง เนื้อที่ 16,505 ไร่ 2 งาน 82.62 ตารางวา คิดเป็น 121.03 % สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ และในวันนี้ (21 มิ.ย. 63) เป็นการมอบโฉนดที่ดินให้แก่พี่น้องประชาชนที่ได้ดำเนินการเดินสำรวจในพื้นที่บ้านปากบาง ตำบลตาเครียะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา จำนวน 200 แปลง โดยได้รับความร่วมมือในการปฏิบัติงานจากผู้ใหญ่บ้าน กำนัน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่เป็นอย่างดี

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง :  กรมประชาสัมพันธ์

Next Post

จ.ยะลา ผู้ปกครองเตรียมความพร้อมรับเปิดเทอม เลือกซื้ออุปกรณ์การเรียนอย่างคึกคัก 

Sun Jun 21 , 2020
จ.ยะลา ผู้ปกครองเตรียมความพร้อมรับเปิดเทอม เลือกซื้ออุปกรณ์การเรียนอย่างคึกคัก  วันที่ 21 มิ.ย. 63  ร้านแก้วตา ดวงใจ ร้านขายอุปกรณ์การเรียนแห่งใหญ่ ในพื้นที่จังหวัดยะลา บรรยากาศคึกคักมาก เนื่องจากใกล้ที่จะเปิดเทอม ผู้ปกครองจึงเลือกซื้ออุปกรณ์การเรียน ทั้งสมุด ดินสอ ยางลบ ปากกา ไม้บรรทัด กระเป๋า และอื่น ๆ แต่ในปีนี้ ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ทางร้าน จึงได้มีมาตรการในการป้องกันโควิด-19 อย่างเข้มงวด โดยผู้ที่จะเข้าไปภายในร้าน จะต้องรับบัตรคิว นับจำนวน เพื่อจำกัดจำนวนคนเข้าร้านพร้อมกันให้ไม่เกิน 20 คน รับการตรวจวัดอุณหภูมิ ก่อนเข้าไปใช้บริการที่จุดฝากของ และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ รวมทั้ง ทุกคนต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเท่านั้น ถึงจะผ่านจุดคัดกรองได้ ด้านปกครอง เผยว่าในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ โรงเรียนก็จะเปิดเทอมแล้วจึงต้องรีบเตรียมความพร้อมซื้ออุปกรณ์ ทั้งนี้ทางร้านได้ทำตามมาตรการป้องกันโควิด-19 จึงขอให้ทุกท่านที่มาใช้บริการให้ความร่วมมือกับทางร้าน ถึงแม้ว่า จังหวัดยะลา […]
โควิด-19