ชุมนุมม.อ.หาดใหญ่ผู้เข้ารวมกว่า 2,000 คน ร่วมประณามการใช้ความรุนแรงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ชุมนุมม.อ.หาดใหญ่ผู้เข้ารวมกว่า 2,000 คน ร่วมประณามการใช้ความรุนแรงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 63 ที่ผ่านมาบริเวณหน้าคณะนิติศาสตร์ ม.อ.หาดใหญ่ ได้เกิดการรวมตัวของกลุ่มผู้ชุมนุมในพื้นที่หาดใหญ่และใกล้เคียงเดินทางมารวมตัวกันคาดว่าประมาณ 2,000 คน วันนี้เป็นการรวมตัวชุมนุมในวันที่ 2 ของโซนหน้าคณะนิติศาสตร์ ม.อ.หาดใหญ่ จัดชุมนุมไปพร้อมกับม็อบที่กรุงเทพฯ กิจกรรมที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มีการพูดถึงความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ม็อบที่กรุงเทพฯ ที่ถูกเจ้าหน้าที่ใช้รถน้ำแรงดันสูงฉีดเพื่อให้สลายการชุมนุม

ต่อมาผู้ชุมนุมได้เผารูป พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และเผาพริกเผาเกลือสาปแช่ง โดยทางสภาประชาสังคมชายแดนใต้ ได้ออกหนังสือประกาศ เรื่อง หยุดการใช้ความรุนแรงต่อประชาชนที่ใช้สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ มีใจความดังต่อไปนี้

ด้วยสถานการณ์การสลายการชุมนุม​ของ เยาวชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชน ณ สี่แยกปทุมวัน เมื่อเวลา 19.00 น. วันที่ 16 ตุลาคม 2563 โดยใช้รถฉีดน้ำแรงดันสูงผสมสารแก็สน้ำตา และกองกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในการสลายการชุมนุม ดังกล่าว เป็นเหตุให้ผู้ชุมนุมได้รับอันตรายจากสารเคมีของวัสดุอุปกรณ์ข้างต้น โดยการอ้างอำนาจความชอบธรรมจาก พรก.ซึ่งอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 11 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 นายกรัฐมนตรีจึงให้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร นั้น
สภาประชาสังคมชายแดนใต้ มีความห่วงใย และกังวลต่อความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้สิทธิเสรีตามรัฐธรรมนูณ จึงขอเรียกร้อง
1.ขอให้ยุติการใช้ความรุนแรงโดยอำนาจรัฐบาลที่กระทำเกินกว่าเหตุในการสลายการชุมนุมของนักเรียน นักศึกษาและประชาชน บริเวณสี่แยกปทุมวัน ซึ่งชุมนุมโดยสันติวิธี และใช้เสรีภาพของประชาชน ในการแสดงความคิดเห็นภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชาอาณาจักรไทย
2.ขอเรียกร้องให้รัฐบาลรับฟังและพิจารณาข้อเรียกร้องของ นักเรียน นักศึกษา และประชาชน และหาทางออกโดยสันติวิธี เพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤติทางการเมือง และวิกฤติเศรษฐกิจ
3.ขอให้รัฐบาลเป็นผู้ปกป้อง คุ้มครองและไม่ละเมิด สิทธิและเสรีภาพของประชาชน ตามรัฐธรรมนูณทุกกรณี

อย่างไรก็ตามหากมีความคืบหน้าของการชุมนุมทางทีมข่าวหาดใหญ่ทูเดย์จะรายงานให้ทราบต่อไป

ชุมนุมม.อ.หาดใหญ่ผู้เข้ารวมกว่า 2,000 คน ร่วมประณามการใช้ความรุนแรงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ชุมนุมม.อ.หาดใหญ่ผู้เข้ารวมกว่า 2,000 คน ร่วมประณามการใช้ความรุนแรงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ชุมนุมม.อ.หาดใหญ่ผู้เข้ารวมกว่า 2,000 คน ร่วมประณามการใช้ความรุนแรงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

HATYAITODAYNEWS

Next Post

กำหนดการการทอดกฐินวัดในจังหวัดสงขลา ประจำปี 2563

Sun Oct 18 , 2020
กำหนดการการทอดกฐินวัดในจังหวัดสงขลา ประจำปี 2563 การทอดกฐิน เป็นประเพณีที่สำคัญของพุทธศาสนิกชนอย่างหนึ่ง นิยมทำกันตั้งแต่วันแรมค่ำเดือนสิบเอ็ด ไปจนถึงกลางเดือนสิบสอง คำว่า กฐิน แปลว่า ไม้สะดึง คือกรอบไม้ชนิดหนึ่งสำหรับขึงผ้าให้ตึง สะดวกแก่การเย็บในสมัยโบราณเย็บผ้าต้องเอาไม้สะดึงมาขึงผ้าให้ตึงแล้วจึงเย็บเพราะช่างยังไม่มีความชำนาญเหมื่อนสมัยปัจจุบันนี้ และเครื่องมือในการเย็บก็ยังไม่เพียงพอเหมือนจักรเย็บผ้าในปัจจุบันการทำจีวรในสมัยโบราณจะเป็นผ้ากฐินหรือแม้แต่จีวรอันมิใช่ผ้ากฐิน ถ้าภิกษุทำเองก็จัดเป็นงานเอิกเกริก เช่นตำนานกล่าวไว้ว่า การเย็บจีวรนั้น พระเถรานุเถระต่างมาช่วยกันเป็นต้นว่า พระสารีบุตร พระมหาโมคคัลลานะ พระมหากัสสปะ แม้สมเด็จพระบรมศาสดาก็เสด็จลงมาช่วย ภิกษุสามเณรอื่น ๆ ก็ช่วยขวนขวายในการเย็บจีวร อุบาสกอุบาสิกาก็จัดหาน้ำดื่มเป็นต้น มาถวายพระภิกษุสงฆ์ มีองค์พระสัมมาสัมพุทธะเป็นประธาน การเย็บจีวรแม้โดยธรรมดาก็เป็นการต้องช่วยกันทำหลายผู้หลายองค์โดยในปัจจุบัน ซึ่งมีจีวรสำเร็จรูปแล้ว ผ้ากฐิน ความหมายก็คือผ้าสำเร็จรูปโดยอาศัยไม้สะดึงนิยมเรียกกันจนปัจจุบันนี้ซึ่งการทอดกฐิน คือ การนำผ้ากฐินไปวางไว้ต่อหน้าพระสงฆ์อย่างต่ำห้ารูป แล้วให้พระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งที่ได้รับมอบหมาย จากคณะสงฆ์ทั้งนั้นเป็นเอกฉันท์ให้เป็นผู้รับกฐินนั้น โดยกำหนดการการทอดกฐินวัดในจังหวัดสงขลา ประจำปี 2563 วันที่ 18 ต.ค. 63 วัดแจ้ง วัดชัยมงคล วัดโพธิ์ปฐมาวาส วัดทุ่งหวังใน วัดห้วยขันประชาราม วัดสามกอง วันที่  […]
ปกข่าวใหม่ [recovered] 01