เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอเชิญร่วมงานสืบสานศิลป์ถิ่นใต้ ประจำปี 2563

เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอเชิญร่วมงานสืบสานศิลป์ถิ่นใต้ ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2563  

   ขอเชิญร่วมงานสืบสานศิลป์ถิ่นใต้ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2563  ณ ลานจตุรัสนครหาดใหญ่ (หน้าหอนาฬิกา) อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา เพื่อสืบสานส่งเสริมวัฒนธรรมภาคใต้ และอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย เทศบาลนครหาดใหญ่ ตระหนักในภารกิจหน้าที่และความสำคัญต่อการอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ดีงามนี้ไว้ให้คงอยู่คู่กับคนรุ่นหลังต่อไป จึงได้จัดงาน “สืบสานศิลป์ถิ่นใต้” ขึ้น เพื่อเป็นการปลูกฝังให้ประชาชนทั่วไป ได้มีการเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ระลึกถึงและยกย่องเชิดชูเกียรติแด่บูรพาจารย์ ศิลปินโนราและหนังตะลุง และส่งเสริมการท่องเที่ยวของนครหาดใหญ่

โดยภายในงานจัดให้มีกิจกรรมการรำโนราจากเยาวชนพื้นบ้าน จำนวน  200 คน รำถวายครู  รำโนรา/ทำบท รำหน้าพอก  โดย เยาวชนโนราสมาคมศิลปินพื้นบ้านจังหวัดสงขลา แต่งพอก โดย ราชครูโนราอาวุโสจากสมาคมศิลปินพื้นบ้านจังหวัดสงขลา รำสิบสองบท สิบสองคำพลัด ตามพิธีโนราโรงครู โดยราชครูโนราและนายพรานรับเชิญ พิธีเชื้อเชิญครูหมอโนรา และการแสดงจากมโนราห์ “เทพศรัทธา”

ตลอดจนกิจกรรมสาธิตการร้อยลูกปัดชุดโนรา  การทำเทริด  กิจกรรมสาธิตการแกะหนังตะลุง สาธิตการทำขนมพื้น (ขนมลา ขนมจาก ขนมเจาะหู ขนมบอก ขนมรังต่อ/ขนมพิมพ์)

เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอเชิญร่วมงานสืบสานศิลป์ถิ่นใต้ ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2563  

 

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : เทศบาลนครหาดใหญ่

Next Post

เร่งติดตามรายละเอียดกรณีชายชาวมาเลเซียติดเชื้อโควิด-19 หลังเดินทางกลับจากไทย

Tue Aug 18 , 2020
เร่งติดตามรายละเอียดกรณีชายชาวมาเลเซียติดเชื้อโควิด-19 หลังเดินทางกลับจากไทย วันที่ 17 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมานายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวถึงกรณีที่มีรายงานข่าวว่าพบชาวมาเลเซียติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) หลังเดินทางกลับจากไทยนั้น กรมควบคุมโรค ขอให้ข้อมูลว่าหลังจากได้รับรายงานในเรื่องดังกล่าวแล้ว กรมควบคุมโรคได้ประสานไปยังจุดประสานงานกฎอนามัยระหว่างประเทศ (IHR national focal point) ของประเทศมาเลเซียในทันทีเพื่อขอทราบข้อมูลสำหรับสอบสวนโรคและตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไป ทางมาเลเซียได้แจ้งผ่านผู้ประสานงานกฎอนามัยระหว่างประเทศ ว่าพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 ซึ่งมีรายงานในเบื้องต้น ดังนี้ ผู้ติดเชื้อรายดังกล่าว เป็นเพศชาย สัญชาติมาเลเซีย อายุ 46 ปี เดินทางออกจากประเทศไทยถึงประเทศมาเลเซีย ในวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ผลตรวจครั้งแรกไม่พบเชื้อต่อมามีการตรวจซ้ำในวันที่ 15 สิงหาคม 2563 ผลพบเชื้อ โดยวิธี RT-PCR ผู้ติดเชื้อรายนี้ไม่มีอาการใดๆ ขณะอยู่ในประเทศไทยอาศัยอยู่ในสถานที่พำนักในกรุงเทพมหานคร โดยพักอาศัยอยู่ในที่พักเป็นส่วนใหญ่ ทั้งนี้ทางทีมปฏิบัติการสอบสวนและควบคุมโรค ของกรมควบคุมโรคสำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร จะได้ทำการสอบสวนและค้นหาผู้สัมผัสใกล้ชิดในที่พักที่ผู้ติดเชื้ออาศัยอยู่รวมถึงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากทางประเทศมาเลเซียเกี่ยวกับรายละเอียดการพักอาศัยการเดินทางในประเทศไทย […]
เร่งติดตามรายละเอียดกรณีชายชาวมาเลเซียติดเชื้อโควิด-19 หลังเดินทางกลับจากไทย