หาดใหญ่เข้มแข็งสู้ภัยน้ำท่วม ครั้งที่ 11 ครบรอบ 10 ปี น้ำท่วมหาดใหญ่ การ์ดอย่าตก

     หาดใหญ่เข้มแข็งสู้ภัยน้ำท่วม ครั้งที่ 11 ครบรอบ 10 ปี น้ำท่วมหาดใหญ่ การ์ดอย่าตก

     เทศบาลนครหาดใหญ่ นำโดย ดร.กิตติ เรืองเริงกุลฤทธิ์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ พร้อมด้วย นายธนเดช อินขวัญ ผู้อำนวยการส่วนช่างสุขาภิบาล ผู้อำนวยการสำนัก/ กอง เจ้าหน้าที่เทศบาลนครหาดใหญ่ ,ศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้ และสำนักวิจัยและพัฒนา มอ.หาดใหญ่ ,ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก กรมอุตุนิยมวิทยา, สำนักชลประทานที่ 16 กรมชลประทาน, ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 12 สงขลา ,สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 8 กรมทรัพยากรน้ำ และ มูลนิธิเครือข่ายเมืองภาคใต้เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ร่วมเสวนา“หาดใหญ่เข้มแข็ง สู้ภัยน้ำท่วม ครั้งที่ 11 ” โดยมี นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน ทั้งนี้การเสวนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์การรับมือน้ำท่วมหาดใหญ่ การเตรียมความพร้อมระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน ภายใต้หัวข้อ “ครบรอบ 10 ปี น้ำท่วมหาดใหญ่ การ์ดอย่าตก” ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรมบรีศรีภู บูติกโฮเต็ล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

หาดใหญ่เข้มแข็งสู้ภัยน้ำท่วม ครั้งที่ 11 ครบรอบ 10 ปี น้ำท่วมหาดใหญ่ การ์ดอย่าตก

จากนั้นในช่วงบ่ายมีกิจกรรมการเตรียมความพร้อมรับมือน้ำท่วมในหัวข้อ ครบรอบ 10 ปี การ์ดอย่าตก โดยกลุ่มเอกชน ภาคธุรกิจ, กลุ่มอาสาสมัคร ภาคประชาชน, กลุ่มโรงพยาบาล กู้ชีพกู้ภัย, กลุ่มสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน, กลุ่มภาครัฐและความมั่นคง จะเห็นได้ว่าทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในแต่ละปี จึงได้ร่วมกันจัดโครงการเสวนา “หาดใหญ่เข้มแข็ง..สู้ภัยน้ำท่วม” ขึ้นในครั้งนี้

หาดใหญ่เข้มแข็งสู้ภัยน้ำท่วม ครั้งที่ 11 ครบรอบ 10 ปี น้ำท่วมหาดใหญ่ การ์ดอย่าตก หาดใหญ่เข้มแข็งสู้ภัยน้ำท่วม ครั้งที่ 11 ครบรอบ 10 ปี น้ำท่วมหาดใหญ่ การ์ดอย่าตก หาดใหญ่เข้มแข็งสู้ภัยน้ำท่วม ครั้งที่ 11 ครบรอบ 10 ปี น้ำท่วมหาดใหญ่ การ์ดอย่าตก หาดใหญ่เข้มแข็งสู้ภัยน้ำท่วม ครั้งที่ 11 ครบรอบ 10 ปี น้ำท่วมหาดใหญ่ การ์ดอย่าตก หาดใหญ่เข้มแข็งสู้ภัยน้ำท่วม ครั้งที่ 11 ครบรอบ 10 ปี น้ำท่วมหาดใหญ่ การ์ดอย่าตก หาดใหญ่เข้มแข็งสู้ภัยน้ำท่วม ครั้งที่ 11 ครบรอบ 10 ปี น้ำท่วมหาดใหญ่ การ์ดอย่าตก หาดใหญ่เข้มแข็งสู้ภัยน้ำท่วม ครั้งที่ 11 ครบรอบ 10 ปี น้ำท่วมหาดใหญ่ การ์ดอย่าตก หาดใหญ่เข้มแข็งสู้ภัยน้ำท่วม ครั้งที่ 11 ครบรอบ 10 ปี น้ำท่วมหาดใหญ่ การ์ดอย่าตก

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : เทศบาลนครหาดใหญ่

Next Post

กรมเจ้าท่าร่วมตรวจสอบพื้นที่ประชาชนร้องเรียนคัดค้านโครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง

Sat Oct 10 , 2020
กรมเจ้าท่าร่วมตรวจสอบพื้นที่ประชาชนร้องเรียนคัดค้านโครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง    นายประสงค์ บริรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมกับตัวแทน กรมเจ้าท่าร่วมตรวจสอบพื้นที่ประชาชนร้องเรียนคัดค้านโครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณบ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 3 -7 ตำบลเขารูปช้าง ที่เสนอให้มีการชะลอและ ทบทวนโครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง  เพื่อมารับฟังประชาชนถึงผลกระทบความเสียหายของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงวิถีชีวิต ซึ่งในการหารือไม่ได้ข้อยุติจึงจะได้มีการจัดประชุมสำหรับประชาชนและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อมารับฟังพร้อมชี้แจงถึงแนวทางเพื่อทบทวน ป้องกันแก้ไขปัญหาต่อผลกระทบความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นมีขึ้นจากการดำเนินโครงการดังกล่าว HATYAITODAYNEWS อ้างอิง : เทศบาลเมืองเขารูปช้าง จ.สงขลา Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
กรมเจ้าท่าร่วมตรวจสอบพื้นที่ประชาชนร้องเรียนคัดค้านโครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง