หาดใหญ่ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่รับเครื่องอุปโภค-บริโภค (ถุงยังชีพรอบ2)

หาดใหญ่ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่รับเครื่องอุปโภค-บริโภค (ถุงยังชีพรอบ2)

หาดใหญ่ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่รับเครื่องอุปโภค-บริโภค (ถุงยังชีพรอบ2)

     นายอมร วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาลกล่าวว่า เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ได้ออกประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่รับเครื่องอุปโภค-บริโภค (ถุงยังชีพ) โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีกำหนดรับระหว่างวันที่ 9 -12 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น. และ เวลา 13.00-16.00 น.

สถานที่รับ เขต 1 โรงเรียนเทศบาล 3 (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์), เขต 2 โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี), เขต 3 โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน), เขต 4 โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านหาดใหญ่)

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนรับถุงยังชีพ และมีรายชื่อได้รับสิทธิ์ตามประกาศโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนฯ สามารถตรวจสอบกำหนดวันเวลาและสถานที่รับ โดยแยกเป็นรายชื่อตามเขตพื้นที่ (เขต 1- 4 ) ตามรายละเอียดดังนี้ https://www.hatyaicity.go.th/news/detail/164446

หลักฐานในการรับถุงยังชีพ

1. บัตรประจำตัวประชาชน ของผู้ที่ลงทะเบียนและมีรายชื่อได้รับสิทธิ์ตามประกาศรายชื่อ

2. คูปองในการรับถุงยังชีพที่ทางเทศบาลนครหาดใหญ่แจกให้ (จะได้รับจากประธานชุมชนซึ่งจะนำไปแจกจ่ายให้ตามบ้านเรือนของท่าน)

กรณีมอบอำนาจ (รับแทนเจ้าบ้าน)

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่ลงทะเบียนและได้รับสิทธิ์รับถุงยังชีพ (ตามประกาศรายชื่อ)

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่มารับแทน

3. ใบมอบอำนาจ สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์เทศบาลนครหาดใหญ่ (หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ : ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่รับถุงยังชีพ)

4.คูปองในการรับถุงยังชีพที่ทางเทศบาลนครหาดใหญ่แจกให้ (จะได้รับจากประธานชุมซึ่งจะนำไปแจกจ่ายให้ตามบ้านเรือนของท่าน)

 

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิงข้อมูลเพิ่มเติมจาก : เทศบาลนครหาดใหญ่

Next Post

ประกาศปิดชั่วคราว แหล่งท่องเที่ยวบ้านลิวงศ์ (สวิตเซอร์แลนด์แดนจะนะ)

Thu Jun 4 , 2020
ประกาศปิดชั่วคราว แหล่งท่องเที่ยวบ้านลิวงศ์ (สวิตเซอร์แลนด์แดนจะนะ)             หลังจากมีประเด็นการทิ้งขยะของนักท่องเที่ยวในสถานที่ที่มาเที่ยว ไม่มีวินัยและไม่ช่วยกันรักษา ความสงบ ความรับผิดชอบต่อสถานที่ของผู้อื่นเลย  ทางเจ้าของเหมืองจึงประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวบ้านลิวงศ์ (สวิตเซอร์แลนด์แดนจะนะ) ชั่วคราว ตั้งแต่ วันที่ 8 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป เหมืองลิวง หรือ จุดท่องเที่ยวแหล่งใหม่ที่ในโลก Social เรียกกันว่า “สวิตเซอร์แลนด์แดนจะนะ” เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวหลายๆคนเข้ามาเยี่ยมชมความเป็นธรรมชาติและความสวยงามของขุมเหมืองดีบุกเก่า แต่ทั้งนี้ปัจจุบันความเป็นธรรมชาติของขุมเหมืองเริ่มลดลงและมีปัจจัยหลายๆอย่างเข้ามา เป็นเหตุให้เจ้าของพื้นที่ต้องดำเนินการปิดสถานที่ดังกล่าวชั่วคราว เพื่อแก้ไขในเรื่องต่อไปนี้ 1. เส้นทางสัญจรที่จะเข้ามายังแหล่งท่องเที่ยวกำลังมีการพัฒนาโดยการทำเป็นถนนคอนกรีต แต่การที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาจำนวนมากทำให้การดำเนินงานของผู้รับเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเกิดปัญหา เพื่อให้ความร่วมมือกับชุมชนและเจ้าหน้าที่จึงจำเป็นต้องปิดแหล่งท่องเที่ยวชั่วคราว 2 .ปัญหาขยะที่ยังไม่ได้มีการจัดการอย่างเป็นระบบ และการขาดวินัยทางสังคมของนักท่องเที่ยวบางคนเป็นเหตุให้แหล่งท่องเที่ยวมีขยะจำนวนมาก 3.แหล่งท่องเที่ยวไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้ามากางเต็นท์ แต่ยังมีนักท่องเที่ยวบางคนแอบเข้ามากางเต็นท์และก่อกองไฟในเวลากลางคืน 4.ไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำ เพราะระดับน้ำที่ลึกเกือบ 50 เมตร อาจจะทำให้เกิดอันตรายได้ การประกาศปิดชั่วคราวในครั้งนี้ทางเจ้าของพื้นที่จะดำเนินการและจัดระบบให้เรียบร้อย เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมความเป็นธรรมชาติของขุมเหมืองลิวงต่อไป   HATYAITODAYNEWS อ้างอิงข้อมูลเพิ่มเติมจาก :ลิวง สวิสเซอร์แลนด์แดนจะนะ Facebook iconFacebookTwitter […]
ประกาศปิดชั่วคราว แหล่งท่องเที่ยวบ้านลิวงศ์ (สวิตเซอร์แลนด์แดนจะนะ)