ประกาศปิดชั่วคราว แหล่งท่องเที่ยวบ้านลิวงศ์ (สวิตเซอร์แลนด์แดนจะนะ)

ประกาศปิดชั่วคราว แหล่งท่องเที่ยวบ้านลิวงศ์ (สวิตเซอร์แลนด์แดนจะนะ)

ประกาศปิดชั่วคราว แหล่งท่องเที่ยวบ้านลิวงศ์ (สวิตเซอร์แลนด์แดนจะนะ)

            หลังจากมีประเด็นการทิ้งขยะของนักท่องเที่ยวในสถานที่ที่มาเที่ยว ไม่มีวินัยและไม่ช่วยกันรักษา ความสงบ ความรับผิดชอบต่อสถานที่ของผู้อื่นเลย  ทางเจ้าของเหมืองจึงประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวบ้านลิวงศ์ (สวิตเซอร์แลนด์แดนจะนะ) ชั่วคราว ตั้งแต่ วันที่ 8 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

เหมืองลิวง หรือ จุดท่องเที่ยวแหล่งใหม่ที่ในโลก Social เรียกกันว่า “สวิตเซอร์แลนด์แดนจะนะ” เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวหลายๆคนเข้ามาเยี่ยมชมความเป็นธรรมชาติและความสวยงามของขุมเหมืองดีบุกเก่า แต่ทั้งนี้ปัจจุบันความเป็นธรรมชาติของขุมเหมืองเริ่มลดลงและมีปัจจัยหลายๆอย่างเข้ามา เป็นเหตุให้เจ้าของพื้นที่ต้องดำเนินการปิดสถานที่ดังกล่าวชั่วคราว เพื่อแก้ไขในเรื่องต่อไปนี้

1. เส้นทางสัญจรที่จะเข้ามายังแหล่งท่องเที่ยวกำลังมีการพัฒนาโดยการทำเป็นถนนคอนกรีต แต่การที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาจำนวนมากทำให้การดำเนินงานของผู้รับเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเกิดปัญหา เพื่อให้ความร่วมมือกับชุมชนและเจ้าหน้าที่จึงจำเป็นต้องปิดแหล่งท่องเที่ยวชั่วคราว
2 .ปัญหาขยะที่ยังไม่ได้มีการจัดการอย่างเป็นระบบ และการขาดวินัยทางสังคมของนักท่องเที่ยวบางคนเป็นเหตุให้แหล่งท่องเที่ยวมีขยะจำนวนมาก
3.แหล่งท่องเที่ยวไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้ามากางเต็นท์ แต่ยังมีนักท่องเที่ยวบางคนแอบเข้ามากางเต็นท์และก่อกองไฟในเวลากลางคืน
4.ไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำ เพราะระดับน้ำที่ลึกเกือบ 50 เมตร อาจจะทำให้เกิดอันตรายได้

การประกาศปิดชั่วคราวในครั้งนี้ทางเจ้าของพื้นที่จะดำเนินการและจัดระบบให้เรียบร้อย เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมความเป็นธรรมชาติของขุมเหมืองลิวงต่อไป

 

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิงข้อมูลเพิ่มเติมจาก :ลิวง สวิสเซอร์แลนด์แดนจะนะ

Next Post

ประกาศผู้ว่าสงขลา อนุมัติให้บริการรถโดยสารสาธารณะระหว่างจังหวัด เริ่มวันที่ 5 มิ.ย. 2563

Thu Jun 4 , 2020
ประกาศผู้ว่าสงขลา อนุมัติให้บริการรถโดยสารสาธารณะระหว่างจังหวัด เริ่มวันที่ 5 มิ.ย. 2563           วันนี้ (4 มิ.ย. 63) ที่ห้องประชุม CEO ศาลากลางจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายนฤทธิ์ มงคลศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายวรณัฎฐ์ หนูรอต ปลัดจังหวัดสงขลา นายแพทย์อนุรักษ์ สารภาพ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 23/2563 เพื่อติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ในที่ประชุมได้มีการพิจารณา เรื่องจังหวัดเสี่ยงในการเดินทางเข้าจังหวัดสงขลา และมาตรการที่ต้องปฏิบัติ การติดตามผู้เดินทาง กรณีโดยสารรถสาธารณะ การเปิดเดินรถโดยสารสาธารณะ และมาตรการการควบคุม COVID-19 ร่างประกาศคำสั่ง รถโดยสารสาธารณะ ร่างประกาศคำสั่ง ผู้เดินทางโดยรถไฟ แนวทางการใช้อำนาจตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ 2558 ประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด ตามความเห็นของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตามที่ทางราชการกำหนด ข้อมูลล่าสุดสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางข้ามจังหวัด 1.กำหนดให้ผู้เดินทางจากจังหวัดกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดยะลา ต้องกักตัวสังเกตอาการ ณ ที่พักเป็นเวลา 14 วัน 2. รับทราบ และเห็นชอบมาตรการการให้บริการรถโดยสารสาธารณะระหว่างจังหวัด ซึ่งหากผู้ประกอบการมีความพร้อม และสามารถดำเนินการตามประกาศกรมขนส่งทางบกและมาตรการของจังหวัดสงขลาก็สามารถ เปิดให้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 5 มิ.ย. 2563 […]
ประกาศผู้ว่าสงขลา อนุมัติให้บริการรถโดยสารสาธารณะระหว่างจังหวัด เริ่มวันที่ 5 มิ.ย. 2563