ชาวบ้านหาดใหญ่ เกิดความวิตกกังวลหลังโรงแรมในเมืองหาดใหญ่หลายแห่งถูกใช้เป็นพื้นที่กักตัว ผู้ป่วยโควิด

ชาวบ้านหาดใหญ่ เกิดความวิตกกังวลหลังโรงแรมในเมืองหาดใหญ่หลายแห่งถูกใช้เป็นพื้นที่กักตัว ผู้ป่วยโควิด

ตามที่โรงแรมในเมืองหาดใหญ่หลายแห่งถูกใช้เป็นพื้นที่กักตัว ของผู้ป่วยโควิด-19 จนทำให้เกิดความกังวลของชาวบ้านรวมถึงการออกมาต่อต้านในบางพื้นที่นั้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน และ เพื่อให้ลดความวิตกกังวล จึงขอชี้แจงให้รับทราบเข้าใจตรงกัน ดังนี้

1.มีการใช้พื้นที่โรงแรมหลายแห่งในอำเภอหาดใหญ่ เป็นพื้นที่สำหรับกักตัวกลุ่มเสี่ยง ไม่ใช่โรงพยาบาลสนามสำหรับรักษาผู้ป่วย ซึ่งความหมายของกลุ่มเสี่ยงคือกลุ่มที่ผ่านการตรวจครั้งแรกแล้วและผลออกมาเป็นลบคือไม่ติดเชื้อ แต่ยังคงต้องมีการกักตัวให้ครบ 14 วัน ตามมาตรฐานที่ทางสาธารณสุขกำหนด

2.กลุ่มผู้กักตัวส่วนใหญ่เป็นคนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่หาดใหญ่ และ ใกล้เคียง การกักตัวอยู่ในพื้นที่สำหรับกักตัวกลุ่มเสี่ยง จะเป็นการทำให้ควบคุม และ ลดโอกาสของการกระจายเชื้อเพิ่มเติม ในช่วงที่ผู้กักตัวมีเชื้อแต่ยังไม่แสดงอาการ

198744279 4000528983379510 9212092935105931358 N

3.การกักตัวภายในพื้นที่กักกันมีการดูแลตามมาตรฐานขั้นสูงสุด ไม่มีการปล่อยให้ออกนอกพื้นที่โรงแรม ไม่อนุญาตให้ญาติหรือบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าในพื้นที่โดยเด็ดขาด และมีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้ออย่างต่อเนื่องขอให้ชาวชุมชนใกล้เคียงมั่นใจได้ว่าจะไม่ได้รับผลกระทบแน่นอน


4.โรงพยาบาลสนามมีการขยายเพื่อรองรับผู้ป่วยอย่างเพียงพอ โดยใช้พื้นที่ของส่วนราชการเป็นหลัก อาทิ ภายในค่ายทหาร พื้นที่อีกเฟสของศูนย์ประชุมฯม.อ. พื้นที่ศูนย์กีฬาอบจ.สงขลา รวมถึงในอำเภอต่างๆ ได้จัดเตรียมพื้นที่ที่เหมาะสมไว้สำหรับรองรับผู้ติดเชื้อที่อาจจะเพิ่มขึ้นด้วย

203012534 4000528933379515 4246894836978350227 N

5.การให้กลุ่มเสี่ยงมากักตัวในโรงแรม ก็สามารถช่วยให้ผู้ประกอบการมีรายได้หลังจากต้องแบกภาระมานาน ไม่ว่าจะเป็นทั้งค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าดูแลพนักงานบางส่วน ซึ่งถือว่าได้ช่วยพยุงธุรกิจไปอีกระยะหนึ่งในการนี้

อย่างไรก็ตามการเปิดให้บริการในรูปแบบของ OQ ( Organization Quarantine) ถือเป็นนโยบาย และ ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และ เอกชน เพื่อเป็นการยับยั้งการแพร่เชื้อไวรัสโควิด 19 เป็นความร่วมมือกันทั้งส่วนของสาธารณสุข ท้องถิ่น ซึ่งทำงานกันอย่างเต็มกำลัง จึงอยากขอให้ทุกคนเข้าใจ ให้ความร่วมมือ และ สนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่เพื่อเราจะได้ผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

อ้างอิง : สวท.สงขลา , สถานีวิทยุเทศบาลนครหาดใหญ่

Next Post

4 จังหวัดชายแดนใต้ควบคุมการเดินทางเข้า-ออกจังหวัดเริ่ม 28 มิ.ย. 64 เป็นต้นไป

Sun Jun 27 , 2021
4 จังหวัดชายแดนใต้ควบคุมการเดินทางเข้า-ออกจังหวัดเริ่ม 28 มิ.ย. 64 เป็นต้นไป วันที่ 27 มิ.ย. 64 ข้อกำหนดเงื่อนไขการใช้เส้นทางคมนาคมและตรวจคัดกรองการเดินทางในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่โดยการสนับสนุนจากศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง กระทรวงมหาดไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจ จุดสกัดเพื่อคัดกรองการเดินทางของประชาชนเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 ดังนี้เส้นทางคมนาคม เข้า-ออกจังหวัดชายแดนภาคใต้(จังหวัดนราธิวาส/ปัตตานี/ยะลา/และสงขลา) ตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจ จุดสกัดเพื่อตรวจคัดกรองการเดินทาง ให้ดำเนินการอย่างเข้มงวด เพื่อสกัดกั้นและยับยั้งการระบาดของโรคอย่างรวดเร็วและเด็ดขาด โดยบุคคลที่ประสงค์จะเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามที่ระบุนี้ ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรแสดงตนอื่นๆ ควบคู่กับเอกสารรับรองความจำเป็น ที่ออกโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในพื้นที่ เว้นแต่เป็นบุคคลที่ได้รับการยกเว้น ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 กระทรวงมหาดไทยกำหนด 1.การขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภคยังดำเนินการตามปกติไม่จำเป็นต้องกักตุนสินค้า2.การคมนาคมยังมีให้บริการตามปกติ แต่ผู้ที่จะเดินทางเข้า-ออก3. จชต.ต้องมีใบรับรองความจำเป็น อาจเป็นอำเภอเป็นผู้ออกให้ อ้างอิง : สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
ปกข่าว 01