ฝุ่นละออง PM 2.5 ปกคลุมพื้นที่ สงขลา – หาดใหญ่ ปชช.โปรดสวมหน้ากากอนามัยสม่ำเสมอ

ฝุ่นละออง PM 2.5 ปกคลุมพื้นที่ สงขลา – หาดใหญ่ ปชช.โปรดสวมหน้ากากอนามัยสม่ำเสมอ

วันที่ 5 ก.ค. 63 ฝุ่นละออง PM 2.5 ปกคลุมในพื้นที่ สงขลา – หาดใหญ่ โดยในวันนี้มีค่าฝุ่นละออง PM 2.5 สูงถึง 70 ไมโครกรัม/ลบ.ม. ซึ่งวัดค่าอัตราฝุ่นPM 2.5 โดยสถานีที่ 5 ม.อ.หาดใหญ่ โครงการวิจัยประเทศไทยไร้หมอกควัน สนับสนุนโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และดำเนินการโดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) และเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (RUN)

โดยPM2.5 คือ คำว่า PM ย่อมาจาก Particulate Matters เป็นคำเรียกค่ามาตรฐานของฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 2 ชนิด ได้แก่ PM 10 และ PM 2.5 ส่วนตัวเลข 2.5 นั้นมาจากหน่วย 2.5 ไมครอนหรือไมโครเมตรนั่นเองฝุ่นละออง PM2.5 เป็นอนุภาคขนาดเล็กที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยน้อยกว่า 2.5 ไมโครเมตร แขวนลอยอยู่ในอากาศรวมกับไอน้ำ ควัน และก๊าซต่างๆ ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าถึงจะเป็นเพียงฝุ่นละอองขนาดจิ๋ว แต่เมื่อมาแผ่อยู่รวมกันจะกินพื้นที่ในอากาศมหาศาล ล่องลอยอยู่ในชั้นบรรยากาศปริมาณสูง เกิดเป็นหมอกควันอย่างที่เราเห็นกัน

และฝุ่นละออง PM2.5 ถือเป็นมลพิษต่อสุขภาพของมนุษย์ตามที่องค์การอนามัยโลกให้ความสำคัญและออกมาแจ้งเตือนให้ทราบ เพราะเป็นฝุ่นที่มีขนาดเล็กมาก เส้นผมที่ว่ามีขนาดเล็กแล้ว เจ้า PM2.5 ยังเล็กกว่าเส้นผมถึง 20 เท่า ทำให้เล็ดลอดผ่านขนจมูกเข้าสู่ปอด และหลอดเลือดได้ง่าย ส่งผลเสียต่อร่างกายในระยะยาว

ควันหาดใหญ่

ข้อแนะนำและวิธีป้องกันตนเองจากฝุ่นพิษ PM 2.5

1.  ลดการใช้ยานพาหนะส่วนตัว ส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ

2.  หลีกเลี่ยงการเผาไหม้ในที่โล่งแจ้ง เผาพื้นที่เพื่อเตรียมการทำเกษตรกรรม เผาขยะ หรือวัสดุเหลือใช้

3.  ควบคุมกระบวนการก่อสร้างให้มีฝุ่นน้อยที่สุด

4.  ออกกำลังกายในที่ร่ม ฝุ่นน้อยๆ และไม่ควรใส่หน้ากากอนามัยเวลาออกกำลังกาย

5.  รับประทานอาหารเสริม อาหารที่มีวิตามินซี และวิตามินอีสูง เช่น ถั่ว ปลา(มีโอเมก้า 3 มาก)

6.  ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่จำเป็นต้องออกข้างนอกบ้าน หรือที่โล่งแจ้ง ให้ใส่หน้ากากพิเศษชนิดที่เรียกว่า “เอ็นเก้าสิบห้าโดยเฉพาะผู้ป่วยที่เป็นโรคระบบการหายใจหรือโรคหัวใจเรื้อรัง สำหรับคนทั่วไปอย่างน้อยให้ใส่ “หน้ากากอนามัย” โดยต้องใส่ให้ถูกต้องวิธี คือ หันด้านที่เป็นสีเขียวและเป็นมันออกด้านนอก ให้ส่วนที่มีแผ่นเสริมความแข็งแรงและช่วยการเข้ารูปอยู่ด้านบนของจมูก สังเกตรอยพับของผ้าด้านหน้าต้องพับลง หากใส่ผิดรอยพับจะกักเก็บฝุ่นละอองในรอยพับ ทำให้หายใจลำบาก

ควันหาดใหญ่

 

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , โครงการวิจัยประเทศไทยไร้หมอกควัน

Next Post

เผยแรงงานต่างด้าวให้อยู่ และทำงานในไทยต่อถึง 31 มีนาคม 2565 โดยเห็นชอบตามที่ ครม. กำหนดเพื่อป้องกันเป็นพาหะแพร่ COVID-19 ระลอก 2

Wed Aug 5 , 2020
เผยแรงงานต่างด้าวให้อยู่ และทำงานในไทยต่อถึง 31 มีนาคม 2565 โดยเห็นชอบตามที่ ครม. กำหนดเพื่อป้องกันเป็นพาหะแพร่ COVID-19 ระลอก 2 นางชวนชม บัวอนนท์ จัดหางานจังหวัดสงขลา กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี เห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ให้แรงงานต่างด้าว 4 กลุ่ม ที่เคยมีใบอนุญาตทำงาน แต่การอนุญาตสิ้นสุด และไม่สามารถเดินทางกลับออกไปนอกราชอาณาจักร เนื่องจากมาตรการปิดจุดผ่านแดน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ให้สามารถอยู่ในราชอาณาจักรได้เป็นการชั่วคราว และให้ทำงานได้เป็นกรณีพิเศษ โดยต้องดำเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด โดยแรงงานต่างด้าวที่สามารถดำเนินการตามแนวทางนี้ได้ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ที่เข้ามาทำงานตามข้อตกลง MOU ซึ่งครบวาระการจ้างงาน 4 ปี กลุ่มที่ 2 แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ ถือเอกสารประจำตัวได้แก่ หนังสือเดินทาง (Passport : PP) เอกสารเดินทาง (TD) เอกสารรับรองบุคคล (CI) ที่ใบอนุญาตทำงานและการได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรสิ้นสุดในช่วงตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 แต่ไม่ได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 กลุ่มที่ […]
ปกข่าวแบบขนาด เฟสนายก [recovered] 01