ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ระบุการปรับลดเที่ยวบินของสายการบินต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการของรัฐ

ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ระบุการปรับลดเที่ยวบินของสายการบินต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการของรัฐ

วันที่ 13 ก.ค. 64 เรืออากาศโท ธนันท์รัฐ ประเสริฐศรี ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท. (NBT) ในประเด็นเกี่ยวกับการปรับลดจำนวนเที่ยวบิน ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ และมาตรการการคัดกรองผู้โดยสารเดินทางเข้า/ออก พื้นที่จังหวัดสงขลาผ่านทางท่าอากาศยานหาดใหญ่ในสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเรืออากาศโท ธนันท์รัฐ ประเสริฐศรี ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) ได้กล่าวถึงการปรับลดเที่ยวบินของสายการบินต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการของรัฐในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้โดยสารในการเดินทางระหว่างสนามบิน-ที่พัก และสอดคล้องกับบริการขนส่งสาธารณะประเภทอื่น สำหรับมาตรการการคัดกรองผู้โดยสารเข้า/ออก พื้นที่จังหวัดสงขลาผ่านทางท่าอากาศยานหาดใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 2 ก.ค. 64 ผู้โดยสารจะต้องปฏิบัติตามมาตรการดังนี้

201954369 2974062256173674 3779734210094133000 N

1. ผู้โดยสารขาเข้า ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ก่อนที่จะเดินทาง หรือเมื่อเดินทางมาถึงท่าอากาศยานหาดใหญ่ให้ดาวน์โหลดแอปพิเคชั่น “หมอชนะ” และสแกน QR code “SONGKHLA CARE” กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อแสดงให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบก่อนผ่านห้องผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศ (https://covid.songkhla.go.th/…/2021-06_9e324eda8221a3c.pdf)

172967322 2974062322840334 1377382713608468142 N

2. ผู้โดยสารขาออก ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ทุกท่านทั้งผู้โดยสารที่มีภูมิลำเนาตามบัตรประจำตัวประชาชนในจังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส รวมถึงผู้มีภูมิลำเนาในพื้นที่อื่นต้องกรอกคำร้องในเอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทางออกจากพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยในเอกสารจะต้องมีเจ้าหน้าที่ลงนามรับรองที่จะเดินทางออกจากท่าอากาศยานหาดใหญ่

216304231 2974062202840346 3249460535202671118 N

ซึ่งสามารถยื่นเอกสารขออนุญาตล่วงหน้าได้ที่ อบต. เทศบาล สถานีตำรวจ ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง เพื่อยื่นให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบก่อนเข้าห้องผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ (เอกสารสามารถรับได้ตามลิงค์ที่แนบ https://www.songkhla.go.th/…/2021-06_6fd5656765e24e3…)

23783551 1992989257614317 7003189829576701888 O 2

และกรณีบุคคลซึ่งมีความจำเป็นเร่งด่วน หากมีความล่าช้าอาจจะเกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตหรือเกิดความเสียหายร้ายแรง ผู้โดยสารสามารถขอรับคำร้องได้ที่ท่าอากาศยานหาดใหญ่ตามจุดต่างๆ ดังนี้ บริเวณจุดคัดกรองอุณหภูมิก่อนเข้าอาคารผู้โดยสาร บริเวณเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์หน้าบันไดทางขึ้นชั้น 2 และหน้าห้องพักผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ โดยเจ้าหน้าที่อำเภอคลองหอยโข่งจะเป็นผู้ตรวจสอบเอกสารและอนุญาตการเดินทางเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด

อ้างอิง : ท่าอากาศยานหาดใหญ่

Next Post

ชาวสวนยางออกจากเคหสถานเพื่อกรีดยางได้ปกติ มาตรการคุมเข้มฯ ไม่กระทบการประกอบอาชีพ

Tue Jul 13 , 2021
ชาวสวนยางออกจากเคหสถานเพื่อกรีดยางได้ปกติ มาตรการคุมเข้มฯ ไม่กระทบการประกอบอาชีพ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ทางศบค.ประกาศพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดสงขลา นราธิวาส ปัตตานี และ ยะลา มีการกำหนดมาตรการ เคอร์ฟิว-ล็อกดาวน์ ห้ามประชาชนออกนอกเคหสถานในช่วงเวลา 21.00 น. – 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 ก.ค. 64 นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการ การยางแห่งประเทศไทย เผยว่า จากมาตรการ เคอร์ฟิว-ล็อกดาวน์ อาจสร้างความกังวลใจให้ชาวสวนยางและผู้ที่ต้องออกจากบ้านไปประกอบอาชีพกรีดยางและขนส่งยางในช่วงเวลานั้น กยท. จึงขอย้ำว่าไม่ต้องกังวลในเรื่องดังกล่าว เนื่องจากราชกิจจานุเบกษาประกาศ ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ฉบับที่ 27 ระบุว่า ผู้ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม จะได้รับยกเว้นการห้ามออกนอกเคหสถานในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งรวมถึงอาชีพการทำสวนยางด้วย ดังนั้น เกษตรกรชาวสวนยางจึงสามารถกรีดยาง รวมทั้งการขนส่งผลผลิตยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางเพื่อส่งออกได้ตามปกติ เพียงแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ที่ดูแลในพื้นที่ และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด […]
ปกข่าว 01